Kuva: Council of Europe / Arkkitehti: Henry Bernard

Euroopan neuvosto -tietopaketti

Euroopan neuvosto, EN, on vanhin ja laajin poliittinen yhteistyöjärjestö Euroopassa. Se perustettiin toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1949 edistämään rauhaa Euroopan mantereella. Suomi oli liittyessään vuonna 1989 23. jäsenmaa, nykyään jäsenmaita on 46. Euroopan neuvoston toimintaa johtaa ja koordinoi pääsihteeri. Vuodesta 2019 pääsihteerinä on toiminut kroatialainen Marija Pejčinović Burić. Järjestön toiminnan päivittäisestä sujuvuudesta vastaa sihteeristö, johon kuuluu noin 2000 virkamiestä.

Euroopan neuvoston -tietopaketti sisältää tietoa Euroopan neuvoston keskeisistä tiedonlähteistä. Tietopaketissa esitellään lyhyesti järjestön päätoimielimet. Aineistoon on koottu linkkejä järjestön verkkosivuilla vapaasti saatavilla oleviin asiakirjoihin sekä mainitaan, mitkä asiakirjat kuuluvat Eduskunnan kirjaston kokoelmaan. Tietopaketissa esitellään lyhyesti myös Euroopan neuvoston sopimuksia sekä keskeisiä tietokantoja ja tiedonhakupalveluita.​


Teksti: Sari Koski, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, maaliskuu 2015, päivitetty 2.11.2022

​Eduskunnan kirjaston Euroopan neuvosto -kokoelma

Eduskunnan kirjasto on Euroopan neuvoston tallekirjasto, jonka kokoelmaan kuuluu laajemmin parlamentaarisen yleiskokouksen aineistoa.

Uusimpia Euroopan neuvostoa koskevia julkaisuja Eduskunnan kirjastossa

Euroopan neuvoston julkaisemia lehtiä ja sarjajulkaisuja Eduskunnan kirjastossa


Ministerikomitea – Committee of ministers (CM)

Ministerikomitea on Euroopan neuvoston päätöksiä tekevä toimielin. Sen jäseniä ovat kunkin jäsenmaan ulkoministerit, jotka kokoontuvat istuntoon kerran vuodessa.

Kunta- ja aluehallintokongressi – Congress of local and regional authorities (CLRAE)

Kunta- ja aluehallintokongressi on neuvoa-antava elin, joka edustaa jäsenvaltioiden kunta- ja aluehallinnon toimijoita. Jäseniä ja varajäseniä on kumpiakin 318.

Ihmisoikeusvaltuutettu – Commissioner for human rights

Ihmisoikeusvaltuutettu on itsenäinen toimija, jonka päätehtävä on edistää tietoisuutta ihmisoikeuksista sekä ihmisoikeuksien kunnioittamista.

Euroopan neuvoston sopimukset

Euroopan neuvoston piirissä on solmittu yli 200 kansainvälistä sopimusta. Tunnetuin on Euroopan ihmisoikeussopimus.

Parlamentaarinen yleiskokous – Parliamentary assembly (PACE)

Parlamentaarinen yleiskokous kokoontuu neljä kertaa vuodessa yleisistuntoon.

Euroopan ihmisoikeus-tuomioistuin – European court of human rights (ECHR)

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin valvoo Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittyneiden valtioiden sopimusvelvollisuuksien täyttämistä. 

INGO-konferenssi – Conference of INGOs

Conference of International Non-governmental Organisations, INGOs, on saanut osallistujastatuksen Euroopan neuvostossa.  

Euroopan neuvoston keskeiset tietokannat ja tiedonhakupalvelut

​Keskeiset tietokannat, ​kirjasto ja ​arkistotiedonlähteet.