Kansainvälisen oikeuden aineistot Eduskunnan kirjastossa

Kansainvälinen oikeus on yksi Eduskunnan kirjaston oikeuskirjallisuuden painopistealueista ja siksi kansainväliseen oikeuteen liittyvää kirjallisuutta on kirjaston kokoelmissa runsaasti. Monografioiden lisäksi kokoelmissa on kansainväliseen oikeuteen liittyviä aikakauslehtiä ja muita kausijulkaisuja, hakuteoksia, käsikirjoja ja vuosikirjoja. Vuosikirjat, kuten esimerkiksi Finnish Yearbook of International Law, ovat artikkeleita sisältäviä kausijulkaisuja. Aineisto on luetteloitu Eduskunnan kirjaston Selma-kokoelmatietokantaan.

Eduskunnan kirjasto on lisäksi useiden kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n, monien sen erityisjärjestöjen ja Euroopan neuvoston tallekirjasto. Näiden järjestöjen osalta kirjastolla on mittavat kokoelmat sekä virallisaineistoa että hankittua oikeuskirjallisuutta. Eduskunnan kirjaston kokoelmista löytyy esimerkiksi Kansainliiton, ILO:n, OECD:n, WTO:n, Pohjoismaiden neuvoston sekä Inter-Parliamentary Unionin (IPU) asiakirjoja ja julkaisuja. YK:n ja Euroopan neuvoston aineistoja käydään yksityiskohtaisesti läpi kyseisiä järjestöjä koskevissa tietopaketeissa.

Eduskunnan kirjastosta löytyy myös Suomen säädöskokoelman sopimussarja painettuna koko sen ilmestymisajalta. Lisäksi kirjaston kokoelmissa on usean muun valtion valtiosopimusjulkaisuja.

Voit tehdä Eduskunnan kirjastolle hankintaehdotuksia kansainvälisen oikeuden julkaisuista.

​Valikoima kansainvälisen oikeuden yleisteoksia Eduskunnan kirjastossa

The Oxford handbook on the sources of international law / Samantha Besson, Jean D'Aspremont, Sévrine Knuchel. Oxford, Oxford University Press, 2017.
Benssonin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

An introduction to international organizations law / Jan Klabbers. Cambridge, United Kingdom 2015. Third edition.
Klabbersin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansainvälisen oikeuden käsikirja / Lauri Hannikainen, Timo Koivurova. Helsinki, Tietosanoma, 2014.
Hannikaisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Brownlie's principles of public international law / James Crawford. Oxford, Oxford University Press, 2012. 8th ed.
Crawfordin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Uusi kansainvälinen oikeus / Kari Hakapää. Helsinki, Talentum, 2010. 3. uud. p.
Hakapään julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa