​Kansainvälisen oikeuden tietopaketti 

Kansainvälisen oikeuden merkittävimmät toimijat ovat valtiot ja kansainväliset järjestöt. Kansainvälinen oikeus käsittelee näiden toimijoiden välisiä suhteita. Kansainväliset sopimukset ovat kansainvälisen oikeuden tärkein lähde. Valtioiden välisistä sopimuksista käytetään yleisesti nimitystä valtiosopimus.

Eduskunnan kirjaston on useiden kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n ja Euroopan neuvoston tallekirjasto Suomessa. Näiden järjestöjen osalta kirjastolla on mittavat kokoelmat sekä virallisaineistoa että hankittua kirjallisuutta. Kansainvälinen oikeus on yksi kirjaston oikeuskirjallisuuden painopistealueista.

 

Teksti: Erika Bergström, maaliskuu 2015, päivitetty 25.10.2018.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Kansainvälinen oikeus

Kansainvälinen oikeus on valtioiden ja muiden kansainvälisen oikeuden toimijoiden välisiä suhteita säätelevien sääntöjen, periaatteiden, käytäntöjen ja käsitteiden kokonaisuus.

Kansainvälisen oikeuden aineistot Eduskunnan kirjastossa 

Eduskunnan kirjastolla on Suomen säädöskokoelman sopimussarja painettuna koko sen ilmestymisajalta. Lisäksi kokoelmissa on usean muun valtion valtiosopimusjulkaisuja.

Valtiosopimukset

Kansainväliset sopimukset ovat kansainvälisen oikeuden tärkein lähde. Ne voivat olla valtioiden välisiä sopimuksia tai sopimuksia jossa osapuolena on kansainvälisiä järjestöjä.