​Kansainvälisen oikeuden tietopaketti 

Kansainvälinen oikeus on valtioiden ja muiden kansainvälisen oikeuden toimijoiden välisiä suhteita säätelevien sääntöjen, periaatteiden, käytäntöjen ja käsitteiden kokonaisuus. Tästä tietopaketista löydät tietoa kansainvälisen oikeuden järjestelmästä, sen keskeisistä toimijoista ja oikeuslähteistä, sekä Eduskunnan kirjaston kansainvälisen oikeuden kokoelmista.

Puhuttaessa kansainvälisestä oikeudesta on hyvä muistaa sen ero Euroopan unionin oikeusjärjestelmään. EU-oikeutta voidaan pitää kansainvälisen oikeuden erityismuotona. Varsinaisesta kansainvälisestä oikeudesta poiketen EU-oikeudessa voidaan kuitenkin ylikansallisella tasolla säännellä suoraan yksityisten tahojen oikeusasemaa ja niiden välisiä suhteita. Euroopan unionia käsitellään omassa Eduskunnan kirjaston laatimassa EU-tietopaketissa.


Teksti: Erika Bergström, maaliskuu 2015, päivitetty 17.12.2020.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Kansainvälinen oikeus

Kansainvälinen oikeus on valtioiden ja muiden kansainvälisen oikeuden toimijoiden välisiä suhteita säätelevien sääntöjen, periaatteiden, käytäntöjen ja käsitteiden kokonaisuus.

Kansainvälisen oikeuden aineistot Eduskunnan kirjastossa 

Eduskunnan kirjastolla on Suomen säädöskokoelman sopimussarja painettuna koko sen ilmestymisajalta. Lisäksi kokoelmissa on usean muun valtion valtiosopimusjulkaisuja.

Valtiosopimukset

Kansainväliset sopimukset ovat kansainvälisen oikeuden tärkein lähde. Ne voivat olla valtioiden välisiä sopimuksia tai sopimuksia, joissa osapuolina on kansainvälisiä järjestöjä.