Eduskunnan kirjaston OECD-kokoelma

OECD:n tallekirjastona Eduskunnan kirjasto saa tai hankkii järjestön julkaisuja kokoelmiinsa. Julkaisuista suuri osa on tilastojulkaisuja, lisäksi tutkimusraportteja, ohjeistusta ja käsikirjoja. Kirjastossa on myös OECD:n edeltäjän, OEEC:n julkaisuja.

Kirjastossa on OECD:ltä sekä painettua että verkkoaineistoa. 

Eduskunnan kirjasto on hankkinut asiakkaittensa käyttöön OECD iLibrary -verkkopalvelun, josta on pääsy kirjoihin, raportteihin ja tilastoihin. Verkkopalveluun on rajoitettu käyttöoikeus. Sitä voi käyttää vain eduskunnan lähiverkossa ja kirjaston asiakastietokoneilla. Osa aineistosta on kuitenkin vapaasti saatavana verkossa.

OECD julkaisee aineiston englanniksi ja ranskaksi. Eduskunnan kirjastoon otetaan vain englanninkielinen aineisto.

Julkaisujen aihealueita ovat muun muassa: yhteiskuntatieto, aluepolitiikka, kansainväliset suhteet, kehitysyhteistyö, kestävä kehitys, koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, talouspolitiikka, työvoimapolitiikka, veropolitiikka, ympäristöpolitiikka. Terveyspolitiikkaa käsittelevät julkaisut on otettu valikoiden kirjaston kokoelmiin, samoin tilastollisia menetelmiä käsittelevät julkaisut.

Maakohtaisista tilasto- ja tutkimusraporteista Eduskunnan kirjastossa säilytetään vain viimeisin vuosi ja vanhemmat lähetetään Varastokirjastoon. Poikkeuksena ovat Suomea ja muita Pohjoismaita koskevat tilastot, joista kaikki painokset säilytetään kirjastossa.


Uusimpia OECD:n julkaisemia kirjoja Eduskunnan kirjaston kokoelmissa

OECD:n julkaisemia lehtiä Eduskunnan kirjaston kokoelmissa