OECD:n organisaatio

OECD:n päätöksentekijäelimenä toimii jäsenmaiden suurlähettiläistä koostuva neuvosto (OECD Council), jonka päällikkönä on pääsihteeri, Secretary-General, Angel Gurría. Myös Euroopan komissiolla on edustus OECD:n neuvostossa.

Kerran vuodessa järjestetään laajempi kokous (Meeting of the OECD Council at Ministerial Level), jossa ovat läsnä neuvoston lisäksi jäsenmaiden kyseiset ministerit ja muita sidosryhmiä. Kokouksessa asetetaan järjestön toiminnan tavoitteet ja keskustellaan maailmantalouden tilanteesta.

OECD:n piirissä toimii yli 300 komiteaa ja asiantuntijaryhmää (OECD Bodies / Groups) politiikan eri aloilta. Niiden tehtävänä on ehdottaa ratkaisuja, tuottaa tietoa ja seurata jäsenmaiden toimia kyseisillä aloilla. Komiteoiden jäsenet edustavat laajalti jäsen- ja kumppanimaidensa hallintoa, tutkijayhteisöä, liike-elämää ja kansalaisjärjestöjä.

Toimeenpanevana elimenä OECD:ssä on sihteeristö (General Secretariat). Sitä johtaa järjestön pääsihteeri ja se muodostuu osastoista, jotka työskentelevät jäsenmaiden politiikan tekijöiden kanssa. Sihteeristöön kuuluu muiden muassa ekonomisteja, juristeja, eri tieteenalojen tutkijoita, politiikan tutkijoita, sosiologeja, it-asiantuntijoita, tilastotieteilijöitä ja viestinnän ammattilaisia.

OECD:n päämaja on Pariisissa.

Suomen entinen pääministeri Mari Kiviniemi toimi OECD:n apulaispääsihteerinä vuosina 2014–2018.

OECD:n organisaatiorakenne – Organisational structure  ​​