OECD:n tavoitteet ja toiminta

OECD:tä koskevan konvention 1. artiklassa vuodelta 1961 todetaan: 

”Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön tarkoitusperänä on edistää politiikkaa, jonka tavoitteena on:

a) saavuttaa jäsenmaissa mahdollisimman suuri taloudellinen kasvu, työllisyyden lisääntyminen ja nouseva elintaso samalla säilyttäen rahan arvon vakavuus ja siten myötävaikuttaa maailmantalouden kehitykseen;

b) myötävaikuttaa terveeseen taloudelliseen ekspansioon taloudellisen kehityksen vaiheessa olevissa maissa, olivat nämä jäsenmaita tai eivät; ja

c) myötävaikuttaa maailmankaupan ekspansioon multilateraalisella, ei-syrjivällä pohjalla kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.”

Lähde: Asetus Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöä (OECD) koskevan konvention voimaansaattamisesta (12/1969)

Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development


OECD tarjoaa hallituksille, muille politiikan tekijöille ja tutkimusyhteisöille areenan kokemusten vaihtoon ja yhteisten ongelmien ratkaisemiseen. 

OECD kerää dataa ja tuottaa analyysejä ja vertailevaa tietoa eri maista sekä tekee suosituksia noudatettavista menettelyistä ja standardeista. Se julkaisee vuosittain yli 500 tutkimusta ja maaraporttia ja on tähän mennessä tuottanut yli 450 kansainvälistä standardia. 

Esimerkkejä OECD:n vaikuttavuudesta: Our Impact − Together, we help shape #BetterLives

​OECD:n aihealueet ja alajärjestöt

Järjestön piirissä toimii eriaiheisia, politiikan tekijöistä, tutkijoista ja muista yhteistyötahoista koostuvia komiteoita ja työryhmiä (OECD Bodies / Groups). Ne selvittävät teemaansa sisältyviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä muutoksia ja haasteita.

Alla on listattu aiheet, joiden parissa OECD toimii. Kullakin aiheella on oma sivustonsa, jolle on koottu monenlaista tietoa ja ajankohtaista asiaa sekä linkkejä julkaisuihin, tilastoihin ja aihealueen työryhmien sivuille. Huomioi, että kaikkiin raportteihin ja tilastoihin ei ole vapaata käyttöoikeutta, vaan niitä pääsee lukemaan OECD iLibrary -verkkopalvelusta mm. Eduskunnan kirjaston asiakastietokoneilla ja eduskunnan verkossa.

Aihealueet

Agriculture and fisheries
Bribery and corruption
Chemical safety and biosafety
Competition
Corporate governance
Development
Digital
Economy
Education
Employment 
Environment
Finance 
Green growth and sustainable development
Health
Industry and entrepreneurship
Innovation
Insurance and pensions 
Investment
Migration
Public governance
Regional, rural and urban development
Regulatory reform
Science and technology
Social and welfare issues 
Tax
Trade 

Alajärjestöt

OECD:n alaisuudessa toimii joitakin merkittäviä alajärjestöjä.

Development Assistance Committee (DAC) (suom. kehitysyhteistyökomitea) on OECD:n alainen. Se määrittää ja ylläpitää kansainvälisen kehitysavun normeja.

OECD:n atomienergiajärjestö on Nuclear Energy Agency (NEA).

Kansainvälisen energiajärjestön, International energy agency (IEA), jäsenmaiden on kuuluttava OECD:hen, mutta kaikki OECD:n jäsenet eivät ole IEA:n jäseniä.