Eduskunnan kirjaston YK-kokoelma ​

Eduskunnan kirjastossa on käytettävissä monipuolinen kokoelma YK-asiakirjoja. Kirjasto toimii YK:n tallekirjastona, minkä ansiosta kirjasto saa tai hankkii kokoelmaansa YK:n aineistoa. Päätoimielinten asiakirjoja on YK:n perustamisvuodesta 1945 alkaen. Uusimmat YK:n toimielinten dokumentit löytyvät YK:n ylläpitämistä verkkopalveluista.

Eduskunnan kirjaston YK-kokoelmassa on aineistoa sekä painettuna että sähköisessä muodossa. Painettuja julkaisuja voi etsiä kirjaston Selma-kokoelmatietokannasta. Asiakirjoja kannattaa etsiä YK:n tietokannoista sekä painettujen hakemistojen ja vuosikirjojen avulla.

Eduskunnan kirjastossa on myös YK:n edeltäjän Kansainliiton asiakirjoja sekä painettuina että mikrofilmeinä.

Yksittäisen YK-asiakirjan tiedot eivät pääsääntöisesti löydy kirjaston Selma-kokoelmatietokannasta. YK:n aineistoa haettaessa kannattaa hyödyntää hakemistoja ja YK:n vuosikirjoja. Kotilainaksi YK-asiakirjoja ei anneta, mutta aineistoa on mahdollista kopioida ja skannata kirjastossa.

Kirjaston tietopalvelu auttaa etsimään tietoa Yhdistyneiden kansakuntien toiminnasta ja opastaa aineiston käytössä. Asiakirjapyyntöihin on hyvä varata aikaa useampi päivä. Kirjasto järjestää myös kaikille avointa koulutusta YK-tiedonlähteiden käytöstä. Voit myös varata ajan tiedonhaunopastukseen.