​Kansainvälinen tuomioistuin – International Court of Justice, ICJ

Kansainvälinen tuomioistuin on YK:n merkittävin oikeudellinen elin, joka on perustettu vuonna 1945. Sen tärkein tehtävä on valtioiden välisten kiistojen selvittäminen. Hollannissa Haagissa sijaitseva tuomioistuin ei kuitenkaan voi puuttua kiistoihin ilman asianosaisten valtioiden suostumusta. Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö (The Statute of the International Court of Justice) on osa YK:n peruskirjaa.

Tuomioistuimen kokoonpano

Tuomioistuin koostuu 15 tuomarista, jotka yleiskokous ja turvallisuusneuvosto yhdessä valitsevat yhdeksän vuotta kestäville kausille. Tuomioistuimen tulee ratkaista valtioiden välisiä kiistoja kansainvälisen oikeuden mukaisesti sekä antaa neuvoa-antavia asiantuntijalausuntoja oikeudellisissa kysymyksissä YK:n toimielinten tai erityisjärjestöjen pyynnöstä. Tuomioistuin raportoi vuosittain yleiskokoukselle.

YK-tuomioistuimen edeltäjän Kansainliiton tuomioistuimen tuomioita löytyy Kansainvälisen tuomioistuimen verkkosivulta.