​Talous- ja sosiaalineuvosto – Economic and Social Council, ECOSOC

YK:n talous- ja sosiaalineuvosto, ECOSOC, on 54-jäseninen toimielin. YK:n yleiskokous valitsee jäsenvaltiot kolmen vuoden jaksoille. ECOSOC voi tehdä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia kysymyksiä koskevia selvityksiä yleiskokoukselle.

Talous- ja sosiaalineuvostolla ei ole valtuuksia tehdä YK:n jäsenmaita sitovia päätöksiä, vaan päätökset ovat luonteeltaan suosituksia. Neuvosto raportoi vuosittain YK:n yleiskokoukselle. YK:n erityisjärjestöt ovat puolestaan velvollisia raportoimaan ECOSOC:lle toimistaan.

​Komissiot

Talous- ja sosiaalineuvoston alaisuudessa toimivat alueelliset taloudelliset komissiot:

  • Economic Commission for Africa (ECA)
  • Economic Commission for Europe (ECE)
  • Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)
  • Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
  • Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA).