​Turvallisuusneuvosto – Security Council

Turvallisuusneuvosto on YK:n vaikutusvaltaisin elin. Neuvosto päättää toimenpiteistä rauhaa uhkaavien tilanteiden ratkaisemiseksi. Turvallisuusneuvosto koostuu viidestä pysyvästä ja kymmenestä kaksivuotiskausittain vaihtuvasta jäsenvaltiosta.

​Pysyvät ja vaihtuvat jäsenet

Pysyvät jäsenvaltiot ovat Iso-Britannia, Kiina, Ranska, Venäjä ja Yhdysvallat.

Vuosien 2020–2021 vaihtuvat jäsenvaltiot ovat Niger, Saint Vincent ja Grenadiinit, Tunisia, Vietnam ja Viro.
Vuosien 2021–2022 vaihtuvat jäsenvaltiot ovat Intia, Irlanti, Kenia, Meksiko ja Norja.

Turvallisuusneuvoston viiden pysyvän jäsenen asema korostuu äänestysmenettelyssä. Pysyvät jäsenet ovat erikoisasemassa sikäli, että vähintään yhdeksän myöntävän äänen tulee sisältää pysyvien jäsenten äänet, ns. pysyvien jäsenten veto-oikeus.

Kokoontuminen

Turvallisuusneuvosto kokoontuu istuntoon varsin usein ja tarvittaessa se voidaan kutsua koolle milloin tahansa muutaman tunnin varoitusajalla. Peruskirjan VII luvun mukaisesti turvallisuusneuvosto on toimivaltainen tekemään jäsenvaltioita sitovia päätöksiä silloin, kun valtio uhkaa tai rikkoo rauhaa taikka syyllistyy hyökkäystekoon. Turvallisuusneuvostolla on valtuudet vahvistaa päätöstensä voimaa määräämällä pakotteita tai asettamalla joukkoja käytettäväksi sotilaallista toimenpidettä varten. Turvallisuusneuvosto raportoi vuosittain yleiskokoukselle.

Aineistoa

Turvallisuusneuvostoa käsittelevää aineistoa Eduskunnan kirjastossa