​YK:n asiakirjoja ja tiedonlähteitä

Asiakirjoja etsiessä voi hyödyntää esimerkiksi hakemistoja tai YK:n vuosikirjoja, Yearbook of the United Nations. Vuosikirja on kooste istuntokaudesta. Verkkoversio vuosikirjasta on saatavilla vuodesta 1946 lähtien. Eduskunnan kirjaston kokoelmassa on painetut vuosikirjat vuodesta 1946 lähtien, Yearbook of the United Nations – saatavuus Eduskunnan kirjastossa. Yksittäisten YK-asiakirjojen tietoja ei pääsääntöisesti löydy Eduskunnan kirjaston Selma-kokoelmatietokannasta.

Opastusta asiakirjojen hakuun, Training resources for documents and publications

Toimielinten asiakirjatunnuksia

A/ Yleiskokous
S/ Turvallisuusneuvosto
E/ Talous- ja sosiaalineuvosto
T/ Huoltohallintoneuvosto
ST/ Sihteeristö
Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ)

Lisätietoa asiakirjatunnuksista: UN Document Symbols

Eduskunnan kirjastossa on käytettävissä myös YK:n edeltäjän Kansainliiton asiakirjoja sekä painettuina että mikrofilmeinä.

​Yleiskokous – General Assembly

Yleiskokouksen pöytäkirjat - Plenary meetings

Istuntokausittain, painettu sarja. Nykyään on vain A/istuntokausi/PV-sarja, monisteena.

Komiteoiden pöytäkirjat ja raportit

(A/C. komitean numero/istuntokausi/numero). Komiteoita on kuusi. Komitean käsittelyn lopuksi tehdään ehdotus yleiskokouksen päätettäväksi.

Päätöslauselmat

(A/RES/istuntokausi/numero). Päätöslauselma (resolution) on yleiskokouksen päätös. Jos päätöslauselma hyväksytään yleiskokouksessa, siitä tulee myös yleiskokouksen virallinen kanta.

Päätöslauselmat ja päätökset

Löytyvät myös kokotekstinä paperiasiakirjoissa kunkin istuntokauden viimeisessä täydennysosassa, Supplement.

Supplements to the Official Records

Pääsihteerin vuosittainen raportti, Suppl. 1
Budjetti
Päätöslauselmat ja päätökset
Vuosiraportteja eri aiheista

Annexes to the Official Records ovat istuntokauden asialistan mukaan asiakohdittain koottuja tärkeimpiä asiakirjoja. Annex-osia ei nykyään ole.

Esimerkki asiakirjatunnuksesta

A/C.1/34/L.5/Rev.1
A= yleiskokous
C.1= 1. komitea
34= YK:n 34. istuntokausi
L = rajoitettu jakelu, ei tallekirjastoille
5 = asiakirjan järjestysnumero
Rev. 1= 1. uudistettu laitos​

​Turvallisuusneuvosto – Security Council

Pysyviä komiteoita on kaksi: S/C.1/- ja S/C.2/-

S/vuosi/numero. Plenary series. Täysistuntosarjat sisältävät tietoja ajankohtaisista asioista sekä raportteja.

S/PV. Istunnon sanatarkat selostukset
S/RES/numero(vuosi). Resolutions, päätöslauselmat
Supplements vuoteen 1996

​Talous- ja sosiaalineu​vosto – Economic and Social Council (ECOSOC)

Official Records of the Economic and Social Council 

E/vuosi/numero, Plenary series/Täysistuntosarjat
E/vuosi/C.1/, C.2/, Sessional committee documents
E/vuosi/SR. numero, Summary records of plenary meetings
E/vuosi/INF/numero -, Resolutions

Supplements to the Official Records (symbols in plenary series), including:
Annual reports of subsidiary bodies
Special reports
Resolutions and decisions, Supplement No. 1

Kansainvälinen tuomioistuin – International Court of Justice

Tuomioistuin raportoi vuosittain yleiskokoukselle. 

Asiakirjoja:
Bibliography of the International Court of Justice
Pleadings, Oral Arguments, Documents
Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders
Vuosittainen raportti yleiskokoukselle:
Official Records of the General Assembly. Supplement No. 4.
Vuosittainen katsaus on kirjassa Yearbook of the United Nations.

Permanent Court of International Justice (1922-1946)
YK-tuomioistuimen edeltäjän Kansainliiton tuomioistuimen tuomioita löytyy ICJ:n sivulta.

​Sihteerist​ö

Asiakirjoja:
Yearbook of the United Nations 
United Nations Chronicle 

Pääsihteerin vuosittainen raportti: Official Records of the General Assembly. Supplement No. 1.​