​YK:n sopimuksia

Yhdistyneet kansakunnat julkaisee sarjaa sekä sopimuksista, joissa YK on osapuolena että sopimuksista, joita sen jäsenmaat solmivat.

​YK:n peruskirja

YK:n peruskirja, UN Cha​​rter​​, tuli voimaan 24.10.1945 kun Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ranska, Neuvostoliitto ja Kiina sekä enemmistö muista sopimuksen allekirjoittajamaista olivat ratifioineet peruskirjan. Peruskirja on kansainvälinen sopimus, jolla määritellään toisaalta kansainvälisten suhteiden perusperiaatteet ja toisaalta itse järjestön muoto, periaatteet ja päämäärät. 

Peruskirjan mukaan YK perustuu jäsenvaltioiden täysivaltaiseen tasa-arvoisuuteen ja siinä asetetaan jäsenille oikeuksia ja velvollisuuksia. Peruskirjan muuttamiseksi tarvitaan YK:n yleiskokouksessa 2/3 äänienemmistö. Peruskirjaan on voimassaoloaikanaan tehty joitakin muutoksia. Ne ovat koskeneet lähinnä päätoimielinten jäsenmaiden lukumäärää.

​Muita sopimuksia

Status of Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General sisältää yli 560 kansainvälistä sopimusta, joissa YK on osallisena. Paperijulkaisu (sittemmin nimeltään Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General/United Nations, New York) on Eduskunnan kirjastossa noin 1982–2004. Julkaisu on paperisena lopettanut ilmestymisen 2011.

Jäsenmaiden on kirjautettava solmimansa valtiosopimukset YK:n sihteeristön ylläpitämään rekisteriin. Sopimukset julkaistaan YK:n sopimussarjassa United Nations Treaty Series, UNTS.  Sarjassa on julkaistu yli 200 000 sopimusta vuodesta 1946 lähtien. Sopimukset ovat alkuperäiskielillään sekä englanniksi ja/tai ranskaksi.

Kansainliiton sopimuksia

Kansainliitolla on ollut sopimussarja, League of Nations Treaty Series, vuosina 1920-1946.

YK ja Euroopan unioni

Euroopan unioni on osapuolena yli 50 monenvälisessä YK-sopimuksessa, vaikka se ei ole YK:n jäsen.

Suomessa voimassa olevia sopimuksia

Suomen solmimat YK-sopimukset sisältyvät Suomen Sopimussarjaan, jonka virallinen lähde on Finlex-tietokanta.

United Nations Treaty Collection

United Nations Treaty Collection -tietokanta sisältää YK:n sopimukset ja muut kahden- ja monenväliset valtiosopimukset. Tietokannassa on myös sopimusten status: ratifiointitilanne ja varaumat.​