YK-tietopaketti

Yhdistyneet kansakunnat perustettiin toisen maailmansodan jälkeen kansakuntien yhteistyöjärjestöksi, jonka tavoitteena oli suojella maailmaa uusilta sodilta. YK:n peruskirja (UN Charter) tuli voimaan 24.10.1945. Jäsenvaltioita on 193, uusimpana vuonna 2011 liittynyt Etelä-Sudan. Suomi on hyväksytty YK:n jäseneksi vuonna 1955. Järjestön pääsihteeri on portugalilainen António Guterres, jonka toimikausi alkoi 2017.

YK-tietopaketti sisältää tietoa Yhdistyneiden kansakuntien keskeisistä tiedonlähteistä. Tietopaketissa esitellään lyhyesti YK:n keskeisiä toimielimiä: yleiskokousta, turvaneuvostoa, ECOSOCia, kansainvälistä tuomioistuinta ja sihteeristöä.

Tietopakettiin on koottu linkkejä järjestön verkkosivuilla vapaasti saatavilla oleviin asiakirjoihin. Tietopaketissa on linkit myös keskeisiin tietokantoihin, tiedonhakupalveluihin ja julkaisuihin.


Tietopaketin teksti: Marja Autio, huhtikuu 2015, päivitetty 27.9.2022 sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Eduskunnan kirjaston YK-kokoelma

Eduskunnan kirjastossa on käytettävissä monipuolinen kokoelma YK-asiakirjoja. Eduskunnan kirjasto toimii YK:n tallekirjastona, minkä ansiosta kirjasto saa tai hankkii kokoelmaansa YK:n aineistoa.

Yleiskokous – General Assembly

Yleiskokous on YK:n keskeisin jäsenvaltioiden neuvotteluelin, joka käsittelee kansainvälisesti merkittäviä ja ajankohtaisia asioita.

​Talous- ja sosiaalineuvosto - Economic and Social Council ECOSOC

Ecosoc vastaa yhdessä yleiskokouksen kanssa YK:n peruskirjan mukaisista taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen liittyvistä kysymyksistä.

Huoltohallintoneuvosto – Trusteeship Council

Huoltohallintoneuvosto perustettiin vuonna 1946 hallinnoimaan ns. kansainvälisiä huoltohallintoalueita ja vastaamaan niiden itsenäistymisestä.

​YK:n sopimukset

YK:n peruskirja on jäsenvaltioiden välinen sopimus, jolla määritellään kansainvälisten suhteiden perusperiaatteet sekä järjestön muoto, päämäärät ja periaatteet. 

Turvallisuusneuvosto – Security Council

Turvallisuusneuvosto on YK:n vaikutusvaltaisin elin. Neuvosto päättää toimenpiteistä rauhaa uhkaavien tilanteiden ratkaisemiseksi.

Kansainvälinen tuomioistuin – International Court of Justice, ICJ

Kansainvälinen tuomioistuin on YK:n keskeisin oikeudellinen elin. Sen tärkein tehtävä on valtioiden välisten kiistojen selvittäminen.  

Sihteeristö – Secretariat

Sihteeristö ohjaa ja hallinnoi YK-järjestelmän toimintaa. Sihteeristöä johtaa pääsihteeri. Portugalilainen António Guterres on toiminut pääsihteerinä vuodesta 2017 alkaen.

​YK:n asiakirjoja ja tiedonlähteitä 

YK:n päätoimielinten asiakirjoja ja muita tiedonlähteitä.