​Elektroniset aineistot

Kirjastossa on käytettävissäsi elektronisia aineistoja sekä viite- ja kokotekstitietokantoja. E-kirjoja, verkkolehtiä ja artikkeleita löytyy Selma-kokoelmatietokannan kautta. Suureen osaan näistä on avoin käyttöoikeus. Vapaasti käytettäviä elektronisia aineistoja oikeudellisen, yhteiskunnallisen ja eduskuntatiedon aloilta sisältyy Elki-linkkitietokantaan.

Rajoitetun käyttöoikeuden omaavat elektroniset aineistot esitellään alla olevassa listassa. Näitä aineistoja voi käyttää vain Eduskunnan kirjaston asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Elektronisia aineistoja ja verkkotiedonlähteitä löytyy myös kirjaston verkkosivuilta Aineistot-osiosta aiheenmukaisista tietopaketeista.

​E-aineistot kirjaston asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa 

Ammattikirjasto. Kauppakamarin kustantamien painettujen kirjojen sähköisiä versioita. Ammattikirjasto – Käyttöoikeus

EBSCO. Lehtitietokanta, joka sisältää artikkeleita kokoteksteinä ja viitteinä tuhansista englannin ja muunkielisistä lehdistä eri aloilta. EBSCO – käyttöoikeus (in English)

EDILEX. Tietoa Suomen lainsäädännöstä, valtiosopimuksista, EY-lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä. EDILEX – Käyttöoikeus

Elektra. Kotimaisten tieteellisten lehtien artikkeleita. Elektra – Käyttöoikeus

Ellibs Library. E-kirjojen lainausjärjestelmä Eduskunnan kirjastossa. E-kirjoja lainataan Selma-kokoelmatietokannasta luettavaksi kirjaston asiakaskoneilla. Ellibs Library – Käyttöoikeus

Encyclopedia Britannica online. Laaja monialainen ja ajantasainen tietosanakirja. Encyclopedia Britannica online – Käyttöoikeus

Finlands lag. Suomen Laki -kirjat ajantasaisina ruotsiksi, osa Suomenlaki.com -palvelua. Finlands lag – Käyttöoikeus

Fokus. Päivitettäviä oikeustieteellisiä, taloushallinnon ja verotuksen alan teoksia, oikeustapauksia ja lainsäädäntöä sisältävä aineistopalvelu.
Fokus Juridiikka – Käyttöoikeus
Fokus Talous+Verotus – Käyttöoikeus

JUNO. Ruotsin lainsäädäntöä ja sitä koskevia kommentaareja, oikeuskäytäntöä, hallituksen esityksiä ja muuta valmisteluaineistoa sekä oikeusasiamiehen ja -kanslerin päätöksiä.JUNO – Käyttöoikeus (på svenska). Käytettävissä vain kirjaston asiakaskoneilla.

Kansallisbiografia. Kokoelma Suomen historiaan vaikuttaneiden henkilöiden pienoiselämäkertoja. Kansallisbiografia – Käyttöoikeus

MEDIEARKIVET. Ruotsalainen sanoma- ja aikakauslehtitietokanta, joka sisältää artikkeleita kokoteksteinä.

MOT-sanakirjasto. Kattava valikoima yleiskielen, tekniikan ja kaupan sekä erikoisalojen sanakirjoja sekä mm. Oxford Dictionary of English. Monikielinen. Palvelun modernimpi versio sanakirja.fi. MOT-sanakirjasto – Käyttöoikeus

Nationalencyclopedin. Ruotsalainen, monialainen verkkotietosanakirja. Nationalencyclopedin – Käyttöoikeus

OECD iLibrary. OECD:n julkaisuja kokotekstinä. Sisältää myös kausijulkaisuja ja tilastotietokantoja. OECD iLibrary – Käyttöoikeus

Sanakirja.fi. Sisältää MOT Kielipalvelun yleiskielen ja erikoisalojen sanakirjoja.

Suomen Laki. Suomen Laki -kirjat ajantasaisina suomeksi ja ruotsiksi, hallituksen esityksiä, oikeuskäytäntöä ja verosopimuksia. Suomen Laki – Käyttöoikeus

Suomen valtiokalenteri. Kalenterissa luetellaan valtion virastojen ja laitosten ylempi virkamieskunta sekä johtavassa asemassa olevat työsopimussuhteiset toimihenkilöt. Suomen valtiokalenteri – Käyttöoikeus

Verkkokirjahylly. Alma Talent Pron kustantamien painettujen kirjojen sähköisiä versioita. Verkkokirjahylly – Käyttöoikeus

E-aineistot kirjaston tietopalvelussa

Lisäksi kirjaston tietopalvelun käytössä on seuraavat aineistot, joista tehdyistä tiedonhauista laskutamme palveluhinnaston mukaan.

ArtikelSök. Artikkeliviitteitä ruotsalaisista aikakauslehdistä ja sanomalehdistä.

Eutori. Kansallisten EU-asiakirjojen laatimisen ja EU:n asiakirjojen vastaanottamisen, rekisteröinnin ja käsittelyn seurantatietoja.

Juris. Saksalainen oikeudellisen aineiston tietopankki, joka sisältää lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja oikeuskirjallisuusviitteitä.

LOVDATA. Norjan lainsäädäntöä, valtiosopimuksia, valtiopäiväasiakirjoja, oikeuskäytäntöä, oikeuskirjallisuutta sekä ETA-säädöksiä.

RÄTTSBANKEN. Ruotsin lainsäädäntöä, valtiosopimuksia, valtiopäiväasiakirjoja, oikeuskäytäntöä, viranomaispäätöksiä sekä kirjallisuutta hallinnon ja oikeustieteen aloilta.