Elektroniset aineistot

​Elektroniset aineistot

Kirjastossa on käytettävissäsi elektronisia aineistoja sekä viite- ja kokotekstitietokantoja. E-kirjoja, verkkolehtiä ja artikkeleita löytyy Selma-kokoelmatietokannan kautta. Suureen osaan näistä on avoin käyttöoikeus. Vapaasti käytettäviä elektronisia aineistoja oikeudellisen, yhteiskunnallisen ja eduskuntatiedon aloilta sisältyy Elki-linkkitietokantaan.

Rajoitetun käyttöoikeuden omaavat elektroniset aineistot esitellään alla olevassa listassa. Näitä aineistoja voi käyttää vain Eduskunnan kirjaston asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Elektronisia aineistoja ja verkkotiedonlähteitä löytyy myös kirjaston verkkosivuilta Aineistot-osiosta aiheenmukaisista tietopaketeista.

​E-aineistot kirjaston asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa 

Ammattikirjasto. Kauppakamarin kustantamien painettujen kirjojen sähköisiä versioita. Käyttöoikeus

EBSCO. Lehtitietokanta, joka sisältää artikkeleita kokoteksteinä ja viitteinä tuhansista englannin ja muunkielisistä lehdistä eri aloilta. Käyttöoikeus

EDILEX. Tietoa Suomen lainsäädännöstä, valtiosopimuksista, EY-lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä. Käyttöoikeus

Elektra. Kotimaisten tieteellisten lehtien artikkeleita. Käyttöoikeus

Ellibs Library. E-kirjojen lainausjärjestelmä Eduskunnan kirjastossa. E-kirjoja lainataan Selma-kokoelmatietokannasta luettavaksi kirjaston asiakaskoneilla. Käyttöoikeus

Encyclopedia Britannica online. Laaja monialainen ja ajantasainen tietosanakirja. Käyttöoikeus

Finlands lag. Suomen Laki -kirjat ajantasaisina ruotsiksi, osa Suomenlaki.com -palvelua. Käyttöoikeus

Fokus. Päivitettäviä oikeustieteellisiä, taloushallinnon ja verotuksen alan teoksia, oikeustapauksia ja lainsäädäntöä sisältävä aineistopalvelu.
Fokus Juridiikka - käyttöoikeudet, Fokus Talous+Verotus - käyttöoikeudet

JUNO. Ruotsin lainsäädäntöä ja sitä koskevia kommentaareja, oikeuskäytäntöä, hallituksen esityksiä ja muuta valmisteluaineistoa sekä oikeusasiamiehen ja -kanslerin päätöksiä. Käyttöoikeus (på svenska). Käytettävissä vain kirjaston asiakaskoneilla.

Kansallisbiografia. Kokoelma Suomen historiaan vaikuttaneiden henkilöiden pienoiselämäkertoja. Käyttöoikeus

MEDIEARKIVET. Ruotsalainen sanoma- ja aikakauslehtitietokanta, joka sisältää artikkeleita kokoteksteinä. Käyttöoikeus

MOT-sanakirjasto. Kattava valikoima yleiskielen, tekniikan ja kaupan sekä erikoisalojen sanakirjoja. Monikielinen. Palvelun modernimpi versio sanakirja.fi.  Käyttöoikeus

Nationalencyclopedin. Ruotsalainen, monialainen verkkotietosanakirja. Käyttöoikeus

OECD iLibrary. OECD:n julkaisuja kokotekstinä. Sisältää myös kausijulkaisuja ja tilastotietokantoja. Käyttöoikeus

Oxford English Dictionary. Laaja sanakirja, joka sisältää tietoa englanninkielisten sanojen merkityksestä, historiasta ja ääntämyksestä. Käyttöoikeus

Sanakirja.fi. Sisältää MOT Kielipalvelun yleiskielen ja erikoisalojen sanakirjoja. Käyttöoikeus

Suomen Laki. Suomen Laki -kirjat ajantasaisina suomeksi ja ruotsiksi, hallituksen esityksiä, oikeuskäytäntöä ja verosopimuksia. Käyttöoikeus

Suomen valtiokalenteri. Kalenterissa luetellaan valtion virastojen ja laitosten ylempi virkamieskunta sekä johtavassa asemassa olevat työsopimussuhteiset toimihenkilöt. Käyttöoikeus

Verkkokirjahylly. Alma Talent Pron kustantamien painettujen kirjojen sähköisiä versioita. Käyttöoikeus

E-aineistot kirjaston tietopalvelussa

Lisäksi kirjaston tietopalvelun käytössä on seuraavat aineistot, joista tehdyistä tiedonhauista laskutamme palveluhinnaston mukaan.

ArtikelSök. Artikkeliviitteitä ruotsalaisista aikakauslehdistä ja sanomalehdistä.

Eutori. Kansallisten EU-asiakirjojen laatimisen ja EU:n asiakirjojen vastaanottamisen, rekisteröinnin ja käsittelyn seurantatietoja.

Juris. Saksalainen oikeudellisen aineiston tietopankki, joka sisältää lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja oikeuskirjallisuusviitteitä.

LOVDATA. Norjan lainsäädäntöä, valtiosopimuksia, valtiopäiväasiakirjoja, oikeuskäytäntöä, oikeuskirjallisuutta sekä ETA-säädöksiä.

RÄTTSBANKEN. Ruotsin lainsäädäntöä, valtiosopimuksia, valtiopäiväasiakirjoja, oikeuskäytäntöä, viranomaispäätöksiä sekä kirjallisuutta hallinnon ja oikeustieteen aloilta.

 Tutustu myös