​Varaston hyllyluokitus

Osa Eduskunnan kirjaston kokoelmista on sijoitettu asiakkailta suljettuun kirjavarastoon. Aineistosta suurin osa on järjestetty hyllyluokkiin aiheen mukaan. Tästä hyllyluokituksesta näet, mitä nämä varaston kokoelmat pitävät sisällään ja saat myös lisätietoa aineiston lainattavuudesta.

Joidenkin hyllyluokkien sisältö on evaluoinnin yhteydessä kuvailtu tarkemmin, niiden kohdalla on linkki kokoelman kuvailuun.

Varastosta voi tilata aineistoa Selma-hakupalvelun varastotilauksella. Osa aineistosta, kuten YK-dokumentit tai mikromuotoinen aineisto, tilataan kirjastossa lainakuitilla. 

Suurin osa aineistosta on kotilainattavaa. Lainattavuuden voi tarkistaa Selmasta. Kotilainaksi annetaan vain vuodesta 1900 lähtien ilmestynyttä kirjallisuutta. Vuosiraja ei koske lainattavia valtiopäiväasiakirjoja ja komiteanmietintöjä. 

Kirjavaraston aineisto on pääosin vanhempaa kirjallisuutta. Tässä aiheenmukaisessa hyllyluokituksessa käytetty sanasto on vanhahtavaa, koska se on samalta aikakaudelta kuin aineistokin.

​I Valtiopäiväasiakirjat

I Valtiopäiväasiakirjat Suomi

Lainakappaleet varastossa sijainnilla AVO.VP.
Käsikirjastokappaleet palvelukerroksen kaari, lukusali. Ei kotilainata. 

I Ahvenanmaa

Ei kotilainata.

I Ulkomaiset valtiopäiväasiakirjat

Eri maita. Ei kotilainata.
Alankomaat, Amerikan yhdysvallat, Argentiina, Belgia, Espanja, Japani, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kanada, Latvia, Liettua, Neuvostoliitto, Norja, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, DDR, Sveitsi, Tanska, Tšekkoslovakia/Tšekki, Unkari, Venäjä, Viro.

​II Sosiologia

Kokoelman II kuvailu

​III Valtio-oppi, hallinto

III.1

Yleensä. Valtiotieteelliset käsikirjat. 

III.2.a

Suomea koskeva valtiollinen kirjallisuus. Valtiollinen lentokirjallisuus. Virkamiesjärjestöjen toimintakertomuksia. Vaalimainoksia (ei luetteloida eikä kotilainata). Porvarillisten puolueitten puolueohjelmia, toimintakertomuksia. Puoluejulkaisuja ei kotilainata. Vasemmistopuolueiden julkaisut luokassa XV.

III.2.c

Muita pohjoismaita koskeva valtiollinen kirjallisuus.

III.2.d

Muiden maiden valtiollinen kirjallisuus. 

III.3

Perustuslait. 

III.4.1

Kunnallishallinto. Kaupungit. Kauppalat. Maalaiskunnat. Muut kuntamuodot.
Kunnallinen äänioikeus. Kunnallispolitiikka. Kunnallissosialismi.

​IV Kansainvälinen oikeus

IV.1

Kansainoikeus. Diplomatia. Valtioyhdistykset. Sodan oikeus. Rauhanaate. Antimilitarismi. 

IV.2

Kansainvälinen yksityis-, vekseli-, rikos-, prosessi- ja hallinto-oikeus. 

IV.3 dok

Kansainvälisen oikeuden asiakirjat. Kansainväliset ja maiden väliset sopimukset. Kongressit, konferenssit. Ei kotilainata. 

AVO.D/IV.3 dok

Ulkopoliittiset dokumenttisarjat. Ei kotilainata.

IV.3 sop

Eri maiden ja kansainvälisiä sopimussarjoja. Ei kotilainata.

EU-julkaisut

Uudempi aineisto käsikirjastossa, vanhempi varastossa. Ei kotilainata.
EU 1 EU yleistä.
EU 1.1 Bibliografiset oppaat.
EU 1.2 Bibliografiat.
EU 1.3 Hakemistot, osoitekalenterit (yleiset).
EU 1.4 Sanakirjat. Eri alojen EU-aiheiset tai EU:n tuottamat sanakirjat.
EU 1.5 Ensisijainen oikeus. Perustamisasiakirjat, EU:n sopimukset ulkovaltojen kanssa.
EU 1.6 Johdannainen oikeus ja valmisteluasiakirjat. Näihin liittyvät hakemistot. Eri alojen EU-säädöskokoelmat. Aineistoa myös käsikirjastossa ja mikrofilmeinä.
EU 1.7 EU:n toimielimet.
EU 1.8 EY:n/EU:n budjetti.

Kansainväliset järjestöt

Useimmissa järjestöissä on alaosastot 0, 1 ja 2:
0 Bibliografinen aineisto.
1 Virallinen aineisto (perustamissopimukset, kokousasiakirjat).
2 Myyntijulkaisut, joissa sekä monografioita että kausijulkaisuja.
Alaosastoja 0 ja 1 ei kotilainata missään järjestössä, alaosastoa 2 lainataan. 

Kansainliitto

Osa aineistosta mikrofilmirullina. Hakemistot käsikirjastossa.
Tässä osastossa myös Cour Permanente de Justice Internationale.

Yhdistyneet kansakunnat

Tallekirjastosopimuksen perusteella saatua aineistoa.
UN 0 Bibliografioita.
UN 1 ICJ Kansainvälinen tuomioistuin.
UN 1 ECOSOC Talous- ja sosiaalineuvosto.
UN 1 Disarmament Commission Aseidenriisuntakomissio.
UN 1 General Assembly Yleiskokous.
UN 1 Security Council Turvallisuusneuvosto.
UN 1 Trusteeship Council Huoltohallintoneuvosto.
UN 1 UNCTAD Kauppa- ja kehityskonferenssi.

UNP

United Nations Publications. YK:n myyntijulkaisuja.

YK-dokumentit

Päätoimielinten ja kymmenien eri alajärjestöjen paperidokumentteja. Ei kotilainata. Lisäksi monografioita ja YK:n erilaisia kausijulkaisuja. 

YK:n alajärjestöt ja muut kansainväliset järjestöt

Eri järjestöjen julkaisuja:
ADB, CE, EFTA, ETA, FAO, GATT, IAEA, IATA, IBRD, ICAO, ICSID, IDA, IFC, ILO, IMF, IMO/IMCO, IRO, ITU, IUCN, NATO, OECD, OEEC, OPEC, OSCE, PN, UN MUUT, UN/ECE, UNCHS, UNCITRAL, UNCTAD, UNDB, UNDRO, UNECWA, UNEP, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNITAR, UNKRA, UNOPI, UNOV, UNRISD, UNRRA, UNRWA, UNSDRI, UPU, WEU , WFP, WHO, WIPO, WMO, WTO.

​V Valtion sisäinen oikeus

V.1.1

Lainopin ensyklopedia. Oikeushistoria. Oikeusfilosofia. Vertaileva oikeustiede. Lakitieteelliset käsikirjat. 

V.1.2

Oikeustapaukset. Sekä oikeustapauskokoelmasarjoja että oikeustapausten erillisteoksia eri maista. Ei kotilainata. 

V.2

Siviilioikeus. Roomalainen oikeus. Henkilö-, perhe-, perintö-, esine-, velvoiteoikeus.
Kauppa-, yhtiö-, meri-, vekseli-, shekki- ja vakuutusoikeus. Tekijän- ja tavaraleimaoikeus. 

V.3

Talousoikeus. Maanjakolainsäädäntö. Vesioikeus. Maatalouslainsäädäntö. Metsälainsäädäntö. Metsästys- ja kalastuslainsäädäntö. Elinkeino-oikeus. Patenttioikeus. Väkijuomalainsäädäntö. Pankkilainsäädäntö. Työlainsäädäntö. 

V.4

Rikosoikeus. Kriminologia. Vankeinhoito. 

V.5

Prosessioikeus. Siviili- ja rikosprosessi. Ulosottotoimi. Konkurssioikeus. Tuomioistuimet. 

V.6

Eri maiden laki- ja asetuskokoelmat. Ei kotilainata.

​VI Julkinen talous

Finanssitiede. Finanssioikeus. Kameraalioikeus. Tulo- ja menoarvio. Valtionomaisuus. Valtionvelka. Kanto- ja tarkastustoiminta. Verot (valtion, kunnan). Tulli. Tuulaaki. 

VI.1

Julkinen talous yleensä. 

VI.2

Finanssihallinto. Kausijulkaisuja ei kotilainata.

​VII Puolustuslaitos

Sotatiede. Sotaoikeus. Asevelvollisuus.
Kokoelman VII kuvailu

​VIII Kirkko

Teologia. Kirkko-oikeus. Kirkollis- ja pappeinkokoukset. Kirkko ja valtio. Uskonnonvapaus. Lähetystoimi.
Kokoelman VIII kuvailu

​IX Sivistystyö

Kasvatusoppi. Oppihistoria. Kansanvalistus. Kansakoulu.  Kansanopisto. Oppikoulu. Yliopisto ym. korkeakoulut. Ammattiopetus. Ammattikasvatus. Sanomalehdistö. Kirjastotoimi. Arkistot.
Kokoelman IX kuvailu

​X Yleinen järjestys ja turvallisuus

Poliisilaitos. Painolainsäädäntö. Kokoukset ja yhdistykset. Ravintolat ja matkustajakodit. Julkiset huvit. Passit. Irtolaisuus. Palotorjunta. Tulenarat tahi myrkylliset aineet.
Kaupunkien ym. yhdyskuntien asemakaavat ja rakennusjärjestelmät. Puhtaanapitotoimi. Julkiset ja historialliset muistomerkit. Luonnonsuojelu. Eläinsuojelu.
Kokoelman X kuvailu

​XI Huoltotoimi

Köyhäinhoito. Julkinen ja yksityinen hyväntekeväisyys. Lasten- ja nuorisonsuojelu. Invaliidihuolto. Sokeain, kuuromykkäin, tylsämielisten hoito. Alkoholistihuolto.
Kokoelman XI kuvailu

​XII Lääkintälaitos

Historia. Lainsäädäntö. Oikeuslääketiede. Terveydenhoito. Lääkärit. Sairaalat. Apteekit. Rohdoskauppa. Eläinlääkintälaitos.
Kokoelman XII kuvailu

​XIII Liikenne

Liikennehistoria. Liikennepolitiikka. Maantiet. Rautatiet. Moottoriajoneuvot. Ilmailu. Vesitiet. Kanavat. Merenkulku. Luotsi- ja majakkalaitos. Posti-, lennätin-, puhelinlaitos. Radio.
Kokoelman XIII kuvailu

​XIV Sosiaalipolitiikka

XIV.1

Yleinen sosiaalipolitiikka. Väestökysymys. Yhteiskunnalliset olot. 
Kokoelman XIV.1 kuvailu

XIV.2

Maalaisväestö. Agraaripolitiikka. Maanomistus. Maanomistajat. Maareformi. Asutuspolitiikka. Maaseudun tilaton väestö. Maanviljelystyöväki. Maaorjuus.
Kokoelman XIV.2 kuvailu

XIV.3

Työväenkysymys. Työväen ja työväenliikkeen historia. Ammattiyhdistys. Työnantaja. Työntekijä. Työnvälitys. Lakko. Työnsulku. Työttömyys. Työväensuojelu. Naisten ja lasten työ. Ammattientarkastus. Ammattikuntalaitos ja killat. Käsityöläiset. Kotiapulaiset. Liikeapulaiset. Yksityisvirkailijat.
Kokoelman XIV.3 kuvailu

XIV.5

Naisasia. (Naisasiaan liittyvät valtiolliset oikeudet luokassa III.) 
Kokoelman XIV.5 kuvailu

XIV.6

Siirtolaisuus.
Kokoelman XIV.6 kuvailu

XIV.7 Asuntokysymys. 

Kokoelman XIV.7 kuvailu

XIV.8

Raittiuskysymys.
Kokoelman XIV.8 kuvailu

​XV Sosialismi, kommunismi, anarkismi

Aatteellista kirjallisuutta. Vasemmistopuolueiden julkaisut ja asiakirjat. Puoluejulkaisuja ei kotilainata. Porvarillisten puolueiden julkaisut luokassa III.2.a.

​XVI Yleinen ja teoreettinen kansantalous

​XVII Käytännöllinen kansantalous

XVII.1

Yleensä. Talouspolitiikka. Talouselämä. Elinkeinovapaus. Osuustoiminta yleensä. 

XVII.2

Maataloushallinto. Maanviljelys. Karjanhoito. Metsänhoito. Metsästys. Kalastus. Osuustoiminta maatalouden alalla. Maanmittaus. (Lainsäädäntö V.3.) 
Kokoelman XVII.2 kuvailu

XVII.3

Teollisuuspolitiikka. Käsiteollisuus. Kotiteollisuus. Osuustoiminta teollisuuden alalla. (Lainsäädäntö V.3.) 
Kokoelman XVII.3 kuvailu

XVII.4

Kauppapolitiikka. Osuuskauppa. Pörssi. Varrantti. (Lainsäädäntö V.2.) 
Kokoelman XVII.4 kuvailu

XVII.5

Rahat, mitat, painot. Osuuskassat. Panttilainausliike. Eläkkeet. (Pankkilainsäädäntö V.3. Vakuutuslainsäädäntö V.2.)
Kokoelman XVII.5 kuvailu

​XVIII Tilasto

XVIII.1

Tilastotiede. Tilastolliset tutkimukset. Erikoistilastot. 

XVIII.2

Virallinen tilasto. Hallinnolliset kertomukset ja julkaisut. Muuta virallisjulkaisuaineistoa.

XVIII.2.a

Virallisjulkaisut ja komiteanmietinnöt. Suomi.
Valtion virastojen ja laitosten toiminta- ja vuosikertomuksia, tilastoja ym.
Kokoelman XVIII.2.a kuvailu

Suomen virallinen tilasto on sijoitettu omaksi kokoelmakseen XVIII.2.a SVT.
Tilastollinen vuosikirja, vaaleihin liittyvät tilastot ja oikeustilastot ovat käsikirjastossa, muut varastossa. 

XVIII.2.a KM/KB/ÅU

Kotimaiset komiteanmietinnöt.
Varaston niteitä ei kotilainata. Lainakappaleet avokokoelmassa (AVO.KM, AVO.KB tai AVO.ÅU).

Kommittébetänkande tryckta (A-sarja) 1842–1972.
Painetut (A-sarja) 1859–1972.
Monistetut/stencilerade (B-sarja) 1924–1972.
Komiteanmietinnöt (yhdistynyt sarja) 1973–2009.
Kootut komiteanmietinnöt 1862–1972 (epätäydellinen).
Åländsk utredningsserie 1975-. 

XVIII.2.c

Virallisjulkaisut, komiteanmietinnöt, tilastot. Pohjoismaat. 

XVIII.2.c Islanti 

XVIII.2.c Norja

Komiteanmietinnöt: Innstillinger og betenkninger 1935-1971. Norges offentlige utredninger (NOU) 1972-.

XVIII.2.c Ruotsi

Komiteanmietinnöt: Statens offentliga utredningar (SOU) 1922-.

XVIII.2.c Tanska

Komiteanmietinnöt: Betænkning 1938-.

XVIII.2.c Pohjoismaiset

Yhteispohjoismaiset komiteanmietinnöt: Nordisk utredningsserie (NU-serien), 1960-1990.

XVIII.2.d

Muiden maiden virallisjulkaisut ja tilastot. Järjestetty maittain. Ei kotilainata.

XVIII.2.d

Amerikan yhdysvallat

Amerikan yhdysvaltojen paperijulkaisut departementeittain. Paperijulkaisuja kotilainataan. Ilmestyvät nykyisin mikrofilmattuina (ks. Mikromuotoinen aineisto).
AMA. Amerikan yhdysvaltojen virallisjulkaisuja. Esim AMA-344.
AP. Amerikan yhdysvaltojen virallisjulkaisukausijulkaisuja, jotka jatkuvat mikrokortteina. Esim. AP-184.

XVIII.3

Taloustilastollisia yleiskuvauksia eri maista.

​XIX Historia

Arkeologia. Sotahistoria. Sivistyshistoria. Kirkkohistoria. Kauppahistoria. Kotiseutututkimus. 

XIX.1

Yleinen historia. 

XIX.2

Suomea ja muita maita koskeva historiallinen kirjallisuus.

XIX.3

Henkilöhistoria. Sukututkimus. Elämäkerrat. Matrikkelit. Matrikkeliaineistoa ei kotilainata.

​XX Maantiede, kansatiede

Kartat. Matkailutoimi. Urheilu.

​XXI Kaunokirjallisuus ja kansanedustajien tuotanto

Ei kotilainata eduskunnan ulkopuolelle.
Tutustu myös: Kansanedustajien kirjallisuus – Arkadia-kokoelma

​XXII.1 ja XXII.2 Sarjajulkaisut

Koti- ja ulkomaiset vuosikirjat ja monografiasarjat. Vuosikirjoja. Yliopistojen ja muiden yhteisöjen julkaisusarjoja. Uudempia vuosikirjoja myös avokokoelmassa.

​XXIII Hakuteokset

Tietosanakirjat. Sanakirjat. Kalenterit. Bibliografiat. Kirjasto- ja arkistoala. Yleisteokset. 

XXIII.1.1

Bibliografiat. Järjestetty maittain. Ei kotilainata.

XXIII.1.2

Kirjasto- ja arkistoalan kirjallisuus. (Kirjastotoimi myös IX.)

XXIII.1.3

Eduskunnan kirjaston ja Eduskunnan kirjastoa koskevat julkaisut. 

XXIII.1.4

Lahjakirjat. Eduskunnalle ja Eduskunnan kirjastolle lahjoitetut arvokirjat, joita ei voi sijoittaa muihin osastoihin. Sisältää myös luetteloimatonta aineistoa. Sijoitettu folio-osastojen yhteyteen. Ei kotilainata. 

XXIII.2

Hakemistot, kalenterit, tietosanakirjat, sanakirjat, yleisteokset. Ei kotilainata.

​K-currens

Kotimaista kirjallisuutta vuodesta 1962-. Numeroitu saapumisjärjestyksessä, esim. KJ 497. Jatkuu avokokoelmana1998-.

​U-currens

Ulkomaista kirjallisuutta vuodesta 1962-. Numeroitu saapumisjärjestyksessä, esim. UBO 73. Jatkuu avokokoelmana1998-.

​P-currens

Saapumisjärjestyksessä numeroituja kausijulkaisuja, esim. P-1310.

​Wanha-kokoelma

Ennen Turun paloa v. 1827 ilmestyneet julkaisut on pääasiallisesti sijoitettu omaan kokoelmaansa. Wanha-kokoelman kirjoja annetaan vain lukusalikäyttöön eikä niitä saa kopioida itse. Kirjojen tietoja voi selata Selma-kokoelmatietokannasta Wanha-kokoelma -haulla.

​Eripainokset

Keskuskirjastoalan tutkijoiden tai Suomea käsittelevät artikkelit.

​Kiina

1950–1970-luvuilla saatua Kiinassa julkaistua yhteiskunnallista aineistoa.

​Ryti

Kansantaloudellista kirjallisuutta presidentti Rytin virkahuoneesta Suomen pankissa. Ei kotilainata.

​Lehdet

Aikakauslehdet ja puoluelehdet. Ei kotilainata. Luettelo kirjastoon tulevista aikakaus- ja sanomalehdistä

Lehdet vuoteen 2004 asti ovat palvelukerroksen avokokoelmassa. Lehdet vuodesta 2005 ovat pohjakerroksen avokokoelmassa. XXII.1 ja XXII.2 folio- eli suurikokoiset lehdet ovat omina kokoelminaan suljetussa varastossa. Virallinen lehti vuoteen 2004 asti on sijoitettu folioihin.

Puoluelehdet ovat avokokoelmassa aikakauslehtien joukossa. Kuluvan vuoden lehtien lukutilassa ovat puoluelehdet omana ryhmänään. Osa puoluelehdistä säilytetään mikrofilmeinä.

Kulttuuriaineistojen työasemalla voi lukea Kansalliskirjaston digitoimia aikakauslehtiä. Osa niistä on myös vapaasti verkossa: Kansalliskirjasto, digitaaliset aineistot

​Sanomalehdet

Maakuntien ykköslehdet ja ulkomaiset sanomalehdet. Luettelo kirjastoon tulevista aikakaus- ja sanomalehdistä

Uusimmat numerot on sijoitettu palvelukerroksen lehtialueelle. Maakuntalehtiä säilytetään varastossa puoli vuotta. HBL, HS ja Åland pysyväissäilytetään mikrofilmeinä.

Kulttuuriaineistojen työasemalla voi lukea Kansalliskirjaston digitoimia sanomalehtiä. Osa niistä on myös vapaasti verkossa. Kansalliskirjasto, digitaaliset aineistot

​Foliot

Suurikokoisten kirjojen osasto. Numeroitu saapumisjärjestyksessä.
Aikakauslehtien suurikokoiset vuosikerrat.

​Mikromuotoinen aineisto

Lehtiä ja virallisjulkaisuja. Ei kotilainata. 

MFR tarkoittaa mikrofilmirullaa, MFK tarkoittaa mikrokorttia. Numeroitu saapumisjärjestyksessä, esim. MFR 48, MFK 220.

Amerikkalaiset virallisjulkaisut

Amerikan yhdysvaltojen mikrokortteina saapuneet virallisjulkaisut. Osa on luetteloitua, osa luetteloimatonta aineistoa, esim. AM mikro T 17 5/2:F49, AP mikro AE 2 106/3:50.

​CD-ROM, DVD-ROM

Cd-rom ja dvd-rom -levyinä saapuneet julkaisut. Numeroitu saapumisjärjestyksessä, esim. cd-rom 12.