Itävalta – oikeudellisia tiedonlähteitä

Itävalta on liittovaltio, jonka muodostavat yhdeksän osavaltiota. Lainsäädäntö- ja toimeenpanovalta on jaettu liittovaltion (Bund) ja osavaltioiden (Länder) kesken. Lainsäädäntövalta ja toimeenpano voivat olla joko yksinomaan liittovaltiolla, yksinomaan osavaltiolla tai jaettuna niiden kesken.

Liittovaltion lainsäädäntöelimiä ovat Nationalrat (kansallisneuvosto) ja Bundesrat (liittoneuvosto). Kunkin osavaltion maapäivät (Landtag) nimeää jäsenet Bundesratiin, jonka tehtävänä on edustaa osavaltioita lainsäädäntöprosessissa. Sillä on myös rooli EU-asioiden käsittelyssä. Nationalrat valitaan yleisillä vaaleilla viideksi vuodeksi. Sen tehtävänä on säätää lait, hyväksyä budjetti ja valvoa hallintoa. Bundesrat ja Nationalrat muodostavat  yhdessä Bundesversammlungin, joka päättää lähinnä vain liittopresidentin tointa koskevista asioista. Jokaisella osavaltiolla on oma lainsäädäntöelin maapäivät (Landtag).

Liittovaltioperiaatetta selostetaan parlamentin sivuilla:
Das bundesstaatliche Prinzip
The Federal Principle

Lainsäädäntövallan jako liittovaltion ja osavaltioiden kesken määritellään perustuslain artikloissa 10-17. Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

​Perustuslaki ja oikeusjärjestelmä

Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)
Federal Constitutional Law

Einführung in das österreichische Recht / Benjamin Kneihs, Peter Bydlinski, Peter Vollmaier. Wien, Facultas WUV, 2014.
Kneihsin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The Austrian legal system / Herbert Hausmaninger. Wien, Manz, 2011.
Hausmaningerin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The constitution of the republic of Austria : a contextual analysis / Manfred Stelzer. Oxford, Hart, 2011.
Stelzerin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Österreichisches Staatsrecht / Ludwig K. Adamovich, Bernd-Christian Funk, Gerhart Holzinger. Wien, Springer
Osa: Bd. 1 : Grundlagen. Bd. 1 – saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Osa: Bd. 2 : Staatliche Organisation. Bd. 2 – saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Osa: Bd. 3 : Grundrechte. Bd. 3 – saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Säädökset

Liittovaltion säädökset julkaistaan virallisessa lehdessä, Bundesgesetzblatt für Österreich Teil I-III, joka ilmestyy nykyään vain sähköisenä. Osassa I julkaistaan liittovaltion säädöksiä, osassa II ministeriöiden päätöksiä ja muita hallinnollisia säädöksiä ja osassa III valtiosopimuksia.

RIS-tietopankista löytyy:
– liittovaltion voimassa oleva lainsäädäntö ja säädöksiä (Bundesrecht) aina vuodesta 1848
– osavaltioiden voimassa olevan lainsäädäntö (Landesrecht)
– valikoiden kuntien säädöksiä (Gemeinderecht)
– ministeriöiden päätöksiä (Sonstige Kundmachungen)

Vanhimpia säädöksiä löytyy Kansalliskirjaston Alex-tietopankista

Valikoima säädöskäännöksiä: List of Austrian laws in English

Lakien löytämisessä auttaa lain lyhenteen tunteminen. Lakien nimiä ja niistä käytettyjä lyhenteitä löytyy teoksesta:
Abkürzungs- und Zitierregeln der Österreichischen Rechtssprache und europarechtlicher Rehtsquellen (AZR) samt Abkürzungsverzeichnis und Hinweisen für die sprachliche Gestaltung juristischer Texte, 2012.
Abkürzungs- und Zitierregeln... -julkaisun Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Säädösvalmisteluaineistoa

Regierungsvorlagen und Gesetzesinitiativen
– Hallituksen esitykset käsittelytietoineen ja parlamentin asiakirjat vaalikausittain
Parlamentin sivuilla vuodesta 1996 eteenpäin.

Regierungsvorlagen
– Hallituksen esitykset RIS-tietopankissa vuodesta 2004 lähtien. Tietopankista voi hakea hallituksen esityksiä ministeriöittäin ja päiväyksellä tai aikarajauksella.

Ausschüsse
– Valiokuntien asiakirjoja parlamentin sivuilla vuodesta 1996 alkaen.

Tuomioistuinratkaisut

Valtiosääntötuomioistuin – Verfassungsgerichtshof

– valvoo lainsäädännön perustuslainmukaisuutta
Ausgewählte Entscheidungen.Tuomioistuimen uusimmat ratkaisut valikoiden vuodesta 2001-. vfgh, Verfassungsgerichtshof Österreich
ALEX Historische Rechts- und Gesetzestext​e​. Vanhemmat ratkaisut vuosilta 1919–1979
Verfassungsgerichtshof (VfGH). Kaikki tuomioistuimen ratkaisut. Vuodesta 1980 lähtien. RIS-tietopankki

Hallintotuomioistuin – Verwaltungsgerichtshof

Verwaltungsgerichtshof (VwGH). Ratkaisuja vuodesta 1980 lähtien ja valikoiden vanhempia. RIS-tietopankki.

Korkein Oikeus – Der Oberste Gerichtshof

Justiz. Ratkaisuja valikoiden. RIS-tietopankki.

Myös muiden tuomioistuinten ja erikoistuomioistuinten ratkaisuja RIS-tietopankista, Judikatur.

Itävallan tuomioistuinratkaisuja Eduskunnan kirjaston kokoelmissa

Valtiosopimukset

Bundesgesetzblatt, osa III, ilmestyy vain sähköisenä ja löytyy RIS-tietopankista, Bundesgesetzblatt authentisch ab 2004, jossa haun voi kohdentaa osaan III

Itävallan kahdenväliset valtiosopimukset: das Aussenministerium – Bilaterale - Staatsverträge

Lakikirjat

Das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch (ABGB)

Lakikirjan Allgemeine bürgerliches gesetzbuch (ABGB) avoin kommentaari 

SozDok – Dokumentation des Österreichischen Sozialversicherungsrechts
Palvelusta löytyy Itävallan sosiaalivakuutuslainsäädäntö, mm. Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG) ja muuta sosiaalivakuutukseen liittyvää aineistoa. Palvelu täydentää RIS-tietopankkia.

Oikeuskirjallisuus

Zeitschrift für öffentliches Recht – Austrian journal of public and international law. Wien, Springer, 1996–.
Zeitschrift für öffentliches Recht -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tietokannat, tietopankit ja tiedonlähdeoppaat

RIS – Bundeskanzleramt Rechtsinformationssystem

Itävallan  liittokanslerinviraston ylläpitämä oikeudellisen tiedon tietopankki sisältää liittovaltion lainsäädännön, osavaltioiden ja kuntien lainsäädäntöä, valikoiman säädöskäännöksiä englanniksi, ministeriöiden asetuksia ja tuomioistuinten ratkaisuja.

Alex – Historische Rechts- und Gesetsestexte online

Itävallan kansalliskirjasto ja on digitoinut  vanhoja säädöksiä ja oikeustapauksia, jotka ovat käytettävissä Alex-verkkopalveluna. Alex ja RIS on linkitetty toisiinsa.

GlobaLex

UPDATE: The Austrian Legal System and Laws: a Brief Overview

European E-justice portal – Austria

Euroopan komission ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää perustietoa jäsenmaiden lainsäädännöstä ja tietolähteistä.

Oxford LibGuides – Austria

Oxfordin yliopiston kirjaston tiedonlähdeopas painettuun ja verkosta löytyvään aineistoon.​

Sisällöllinen toimitus: Erkka Rautio, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi ja Marja Oksa-Pallasvuo, huhtikuu 2018, päivitetty 28.10.2020.