Ranska – oikeudellisia tiedonlähteitä

Ranska on tasavalta, jossa lainsäädäntövaltaa käyttää kaksikamarinen parlamentti. Parlamentin kamarit ovat kansalliskokous, l’Assemblée nationale ja senaatti, le Sénat. Kansalliskokouksen 577 jäsentä kokoontuu istuntoon Palais-Bourboniin ja senaatin 348 jäsentä Palais du Luxembourgiin. Viidennen tasavallan perustuslaki on astunut voimaan lokakuussa 1958. Kaiken kaikkiaan Ranskassa on neljä perustuslaillista säädöstä.

Perustuslaki ja oikeusjärjestelmä

La Constitution (Legifrance)
Constitution 4.10.1958
le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (la Constitution de la IVe République),  johdanto luetaan kuuluvaksi nykyiseen perustuslakiin
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, Ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistus 26.8.1789
Charte de l'environnement de 2004

Constitution de la Ve République : de sa rédaction initiale à sa version ajourd'hui en vigueur / Olivier Pluen. Bayonne, Institut Universitaire Varenne, 2017.
Pluen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Constitutions compared : an introduction to comparative constitutional law / Aalt Willem Heringa. Cambridge, Intersentia, 2016. 4th edition.
Heringan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Introduction générale au droit / François Terré. Paris, Dalloz, 2015.
Terrén julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The constitution of France : a contextual analysis / Sophie Boyron. Oxford, Hart, 2013.
Boyronin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Institutions juridictionnelles / Jean-Jacques Taisne. Paris, Dalloz, 2010.
Taisnen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Vie publique : La constitution de Vme republic

Säädökset

Journal officiel de la République française
– virallinen lehti

Journal officiel "Lois et Décrets" 

Recherche d’un numéro du Journal officiel (JO) depuis 1990

Recherche experte des textes publiés au Journal officiel de la République française (JORF)

Les bulletins officiels des ministères

Traductions du droit français, contenu et mise à jour
– Joitakin säädöskäännöksiä on saatavilla Legifrance-palvelussa. 

Säädöstyypit

Constitution - perustuslaki
Loi - laki (perustuslain 34 § määräämistä asioista on säädettävä lailla)
Règlement – säädös, ohje tai järjestyssääntö
Ordonnance – valtioneuvoston määräys (perustuslaki 38 §, vaatii parlamentin hyväksynnän)
Decisions – presidentin päätöksiä (antaminen perustuu perustuslain 16 §:n presidentin oikeuksiin)
Décret – asetus, jonka presidentti tai pääministeri voi antaa
Arrêté – ministeriön tai alemman viranomaisen antama säädös (asetus, päätös)
Circulaire – kiertokirje, ei pakottava

Linkkejä Ranskan säädöksiin Elki-linkkitietokannassa

​Säädösvalmisteluaineistoa

L’Assemblée nationale – kansalliskokous
Documents parlementaires
– projets de loi déposés à l'Assemblée nationale, propositions de loi déposées à l'Assemblée nationale

Le Sénat – senaatti
Travaux parlamentaires, projet et propositions de loi

Täysistuntopöytäkirjat

Comptes rendus des débats – kansalliskokous
Comptes rendus des débats – senaatti

La procédure législative, lainsäädäntöprosessi

Lainsäädönnön toimeenpanon arviointi

Rapports sur la mise en application des lois – kansalliskokous
Commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois – senaatti

Vie publique : Le parlement

Linkkejä Ranskan säädösvalmisteluun Elki-linkkitietokannassa

Tuomioistuinratkaisut

Cour de cassation
– Ranskan korkein oikeus on kassaatiotuomioistuin, joka ei käsittele juttujen tosiasiapuolta. Se voi kumota alemman tuomioistuimen ratkaisun oikeudellisella perusteella antamatta jutussa uutta asiaratkaisua ja siirtää jutun käsiteltäväksi uudelleen alempaan tuomioistuimeen.

Conseil d´Etat
– "Ylin hallintotuomioistuin", joka neuvoo lainsäädännön valmistelussa

Conseil Constitutionnel
– Tutkii parlamentin päätösten perustuslainmukaisuutta

Jurisprudence constitutionnelle
Jurisprudence administrative
Jurisprudence judiciaire
Juricaf : la jurisprudence francophone des cours suprêmes

Linkkejä Ranskan tuomioistuimiin ja oikeustapauksiin Elki-linkkitietokannassa

Oikeuskirjallisuus

Cujas
– Merkittävin oikeudellinen yliopistokirjasto, (Sorbonne I)

Catalogue Cujas
– Kokoelmaluettelo

SUDOC
– Ranskalaisten yliopisto- ja tutkimuslaitosten yhteinen tietokanta, josta voi etsiä oikeuskirjallisuuden viitetietoja

Kaupallisia toimijoita ovat esimerkiksi Dalloz, Lextenso, JurisClasseur sekä Doctrinal et Administral. La documentation Française julkaisee yhteiskunnallista ja oikeudellista aineistoa myös yleistajuisemmasta näkökulmasta, esimerkiksi Rapports publics

Linkkejä Ranskan oikeuskirjallisuuteen Elki-linkkitietokannassa

Tietokannat ja tiedonlähdeoppat

Legifrance
– Legifrance on palvelu, joka sisältää useita kansallisia ja kansainvälisiä oikeudellisia tiedonlähteitä. Palvelun kieli on ranska, joitakin säädöksiä on käännetty.

Esimerkkejä Legifrancen osioista

Droit français  –  Kansallinen oikeus
Jurisprudence – Oikeuskäytäntö 
Droit européen –  Eurooppaoikeus
Droit international –  Kansainvälinen oikeus
Le Journal officiel de la République française – Virallinen lehti
Guide de légistique – Opas säädöstekstien laatijoille


GlobaLex. Update Researching French law by Stéphane Cottin and Jérôme Rabenou

Guide to law Online. France, Library of Congress

Vie Publique julkishallinnon tuottama palvelu, jossa osioina on esimerkiksi
– Decouverte des institutions et de la vie publique 
Panorama des lois 
Tous les dossiers d’actualité
Politiques publiques

Service-Publique.fr, le site officiel de l'administration française

Jurisguide, Guide pour la recherche d’informations en sciences juridiques 

Sisällöllinen toimitus Sari Koski, maaliskuu 2014, päivitetty 28.1.2019 sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi