Ranska – oikeudellisia tiedonlähteitä

Ranska on tasavalta, jossa lainsäädäntövaltaa käyttää kaksikamarinen parlamentti. Parlamentin kamarit ovat kansalliskokous, l’Assemblée nationale ja senaatti, le Sénat. Kansalliskokouksen 577 jäsentä kokoontuu istuntoon Palais-Bourboniin ja senaatin 348 jäsentä Palais du Luxembourgiin. Viidennen tasavallan perustuslaki on astunut voimaan lokakuussa 1958. Kaiken kaikkiaan Ranskassa on neljä perustuslaillista säädöstä.

Perustuslaki ja oikeusjärjestelmä

La Constitution (Legifrance)
Constitution 4.10.1958
le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (la Constitution de la IVe République),  johdanto luetaan kuuluvaksi nykyiseen perustuslakiin
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, Ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistus 26.8.1789
Charte de l'environnement de 2004 

Komparativ statsrätt / Joakim Nergelius. Lund, Juristförlaget i Lund, 2021.

- Nergeliuksen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

​Komparativ konstitutionell rätt / Anna Jonsson Cornell. Uppsala, Iustus Förlag, 2020.

- Jonsson Cornellin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

La Constitution commentée : article par article / Simon-Louis Formery. Vanves, Hachette Supérieur, 2019.
Formeryn julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

​Droit constitutionnel et institutions politiques / Philippe Ardant, Bertrand Mathieu. Paris, LDGJ, 2019.

–Ardantin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Constitution de la Ve République : de sa rédaction initiale à sa version ajourd'hui en vigueur / Olivier Pluen. Bayonne, Institut Universitaire Varenne, 2017.
Pluen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Constitutions compared : an introduction to comparative constitutional law / Aalt Willem Heringa. Cambridge, Intersentia, 2016. 4th edition.
Heringan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Introduction générale au droit / François Terré. Paris, Dalloz, 2015.
Terrén julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The constitution of France : a contextual analysis / Sophie Boyron. Oxford, Hart, 2013.
Boyronin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Vie publique : La constitution de 1958

Säädökset

Journal officiel de la République fr​ançaise​
– virallinen lehti

Journal officiel "Lois et Décrets" – Legifrance
– Recherche avancée -toiminnossa voi tehdä esim. fraasihaun.

Bulletins officiels

Säädöstyypit

Constitution - perustuslaki
Loi - laki (perustuslain 34 § määräämistä asioista on säädettävä lailla)
Règlement – säädös, ohje tai järjestyssääntö
Ordonnance – valtioneuvoston määräys (perustuslaki 38 §, vaatii parlamentin hyväksynnän)
Decisions – presidentin päätöksiä (antaminen perustuu perustuslain 16 §:n presidentin oikeuksiin)
Décret – asetus, jonka presidentti tai pääministeri voi antaa
Arrêté – ministeriön tai alemman viranomaisen antama säädös (asetus, päätös)
Circulaire – kiertokirje, ei pakottava

​Säädösvalmisteluaineistoa

L’Assemblée nationale – kansalliskokous
Travaux parlementaires
– esim. projets de loi, propositions de loi

Le Sénat – senaatti
Travaux parlamentaires
– esim. projets de loi, propositions de loi

Vie publique : Assemblée nationale, Sénat et Congrès

Täysistuntopöytäkirjat

Comptes rendus des débats – kansallisko​kous
Comptes rendus des débats – senaatti

La procédure législative, lainsäädäntöprosessi

Lainsäädännön toimeenpanon arviointi

Rapports sur la mise en application des lois – kansalliskokous

Tuomioistuinratkaisut

Cour de cassation
– Ranskan korkein oikeus on kassaatiotuomioistuin, joka ei käsittele juttujen tosiasiapuolta. Se voi kumota alemman tuomioistuimen ratkaisun oikeudellisella perusteella antamatta jutussa uutta asiaratkaisua ja siirtää jutun käsiteltäväksi uudelleen alempaan tuomioistuimeen.

Conseil d´Etat
– "Ylin hallintotuomioistuin", joka neuvoo lainsäädännön valmistelussa

Conseil Constitutionnel
– Valtiosääntöneuvosto valvoo lakien valtiosäännönmukaisuutta

Jurisprudence constitutionnelle
Jurisprudence administrative
Jurisprudence judiciaire 
Jurisprudence financière
Juricaf : la jurisprudence francophone des cours suprêmes

Oikeuskirjallisuus

Bibliothèque Cujas
– Merkittävin oikeudellinen yliopistokirjasto (Sorbonne I)

Catalogue Cujas
– Kokoelmaluettelo

SUDOC
– Ranskalaisten yliopisto- ja tutkimuslaitosten yhteinen tietokanta, josta voi etsiä oikeuskirjallisuuden viitetietoja

Kaupallisia toimijoita ovat esimerkiksi Dalloz, Lextenso, JurisClasseur sekä ​Le Doctrinal. La documentation Française julkaisee yhteiskunnallista ja oikeudellista aineistoa yleistajuisemmasta näkökulmasta, esimerkiksi Rapport​s publics​ ja Fiches – Justice

Bibliothèque nationale de France
– Kansalliskirjaston kokoelmaluettelo

Tietokannat ja tiedonlähdeoppaat

Legifrance
– Legifrance on palvelu, joka sisältää useita kansallisia ja kansainvälisiä oikeudellisia tiedonlähteitä. Palvelun kieli on ranska. Palvelun osioita ovat esimerkiksi kansallinen oikeus (droit national en vigeur), oikeuskäytäntö (jurisprudence), kansainvälinen oikeus (droit international) sekä virallinen lehti, Journal officiel de la République française. Myös opas säädöstekstien laatijoille, Guide de legistique, on saatavilla.

GlobaLex. Update Researching French law by Stéphane Cottin and Jérôme Rabenou

Guide to law Online. France, Library of Congress

Vie Publique on julkishallinnon tuottama palvelu, jossa osioina on esimerkiksi
– Institutions de la République
Panorama des lois 
Actualités
Fiches thematiques
Rapports publics

Service-Publique.fr, le site officiel de l'administration française

Jurisguide, Guide pour la recherche d’informations en sciences juridiques ​

Sisällöllinen toimitus Sari Koski, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, maaliskuu 2014, päivitetty 11.1.2022.