​Lainvalmistelu

Lainvalmistelu alkaa aloitteesta, joka voi olla esimerkiksi hallitusohjelman kirjaus, kansallista täytäntöönpanoa edellyttävä EU-säädös, ministerin tai ministeriön oma aloite lainsäädännön täytäntöönpanon tai vaikutusten seurannan pohjalta tai kansalaisaloite.

​Lainvalmistelu vireille

Tietoa vireillä olevista lainsäädäntöhankkeista löytyy kunkin ministeriön verkkosivuilta. Lisäksi Valtioneuvoston sivulla Hankkeet ja säädösvalmistelu on tiedot valtioneuvoston ja ministeriöiden hankkeista ja niiden asettamista työryhmistä ja lausuntopyynnöistä vireillä oleviin hankkeisiin. Kukin ministeriö vastaa omista hanketiedoistaan.

Valtioneuvoston verkkosivuilta löytyvät hallituksen toiminta, käsittelyssä olevat asiat ja päätökset, hallitusohjelma, valtion talousarvio sekä pääsy ministeriöiden verkkosivuille.

Lakihankkeiden tietopaketit – LATI -palvelussa on tietopaketteja keskeisistä lainsäädäntöhankkeista. Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimat tietopaketit sisältävät aineistoa sekä eduskuntakäsittelyä edeltävältä ajalta että eduskuntakäsittelystä. Tietopaketit sisältävät hankkeita koskevaa uutisointia, oikeusvertailevaa aineistoa, kirjallisuutta sekä tutkimusaineistoa ja tietoa kansalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa kyseiseen hankkeeseen.  

Tietoa tehdyistä kansalaisaloitteista löytyy Kansalaisaloite.fi:n Selaa kansalaisaloitteita -sivulla. Mukana ovat myös päättyneet kansalaisaloitteet sekä eduskuntaan päätyneet kansalaisaloitteet. Eduskuntaan toimitetut kansalaisaloitteet ja niiden käsittelytiedot löytyvät eduskunnan Kansalaisaloite-sivulta.

​Lainsäädäntö eduskunnassa

Eduskunta säätää uuden lain tai muuttaa vanhaa lakia hallituksen esityksestä tai kansanedustajan aloitteesta. Eduskunta on myös velvollinen ottamaan käsittelyyn kansalaisten tekemä lainsäädäntöaloite, jos vähintään 50 000 kansalaista kannattaa aloitetta. 

Valtiopäiväasiakirjojen sähköiset versiot löytyvät eduskunnan verkkosivujen hakupalveluja käyttämällä. Hakupalvelussa on monenlaisia toimintoja. Eduskuntatyö-hakunäkymässä voi hakusanoja käyttämällä saatua hakutulosta rajata edelleen tarkentimia käyttäen. Myös tarkennettu haku on käytettävissä. Pääsääntöisesti sähköisiä valtiopäiväasiakirjoja ja täysistuntojen pöytäkirjoja on saatavilla vuoden 2001 valtiopäiviltä lähtien.