Nainen äänestyskopissa.Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa yhtenä äänestyspaikkana oli Eduskunnan kirjasto. Kuva: Eduskunta

Kansalaisvaikuttamisen tietopaketti. Tiedä jotta vaikutat

Suomalaisessa demokratiassa perustuslaki takaa yksilön oikeuden osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvän lainsäädännön valmistelee oikeusministeriö.

Edustuksellisessa demokratiassa kansanvalta siirtyy vaaleilla valituille edustajille. Tällöin demokratia on lähinnä päätöksenteon väline. Osallistuvassa demokratiassa kansalaisten aktiivisella ja avoimella keskustelulla on keskeinen sija päätöksenteon perustana.

Asiat voisivat aina olla toisin ja paremmin. Kansalaisvaikuttamisen tavoitteena on asioiden muuttaminen. Lainsäädännön muuttaminen, käytäntöjen muuttaminen, talouden muuttaminen. Tavoitteet voivat olla paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä.

Tuloksellisen kansalaisvaikuttamisen taustalla on tieto. Tieto siitä, miten asiat ovat ja miten niitä voi muuttaa. Kun haluat muuttaa maailmaa tai yksittäistä asiaa, ota asioista selvää!


Teksti: Päivi Erkkilä, maaliskuu 2015, päivitetty tammikuu 2023, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi

Tillgänglig också: Informationspaket om medborgarinflytande
Available also: Information package on civic engagement

Lue lisää lainvalmistelusta.

Lainvalmistelun eri vaiheet ja niiden tiedonlähteet. Vaikuttamispalvelut lainvalmistelun eri vaiheissa. Kirjallisuuskooste ja verkkopalveluja.

Lue lisää vaikuttamisen areenoista.

Vaikuttaa voi monella tavalla. Kansalaisen aloitteet, kansanäänestykset, puolueet ja kansalaisjärjestöt, julkinen keskustelu, adressit, boikotit ja mielenosoitukset. Kirjallisuuskooste ja verkkopalveluja.

Lue lisää vaaleista ja äänestämisestä.

Edustuksellisen demokratian perusta on vaaleissa, sillä niissä valitsemme ehdokkaiden joukosta henkilöitä toimimaan vallankäyttäjinä puolestamme. Eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa, presidentinvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Kirjallisuuskooste ja verkkopalveluja.