​Eduskuntavaalit

​​Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Suomen eduskunta on yksikamarinen ja siihen kuuluu 200 kansanedustajaa. Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai, jollei pääsiäisestä muuta johdu. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu 13 vaalipiiriin maakuntajaon mukaisesti. Yleisissä vaaleissa ylimpänä vaaliviranomaisena toimii oikeusministeriö, jolla on yleisvastuu vaalien toimittamisesta. Ministeriö koordinoi vaalien valmistelutyötä ja vastaa muiden viranomaisten ohjeistamisesta.

​Eduskuntavaalit 2023

​Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on pääsiäisestä johtuen normaalia aiempi eli sunnuntai 2.4.2023. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 22.–28.3.2023 ja ulkomailla 22.–25.3.2023. Vaalitulokset vahvistetaan 5.4.2023.

Perustietoa eduskuntavaaleista löytyy Vaalit.fi-palvelusta. Palvelusta löytyvät esimerkiksi aikataulut vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

Vaalitenttien ja muiden vastaavien tapahtumien aikatauluja voi seurata eri mediatalojen ja tiedotusvälineiden, kuten esimerkiksi Ylen verkkosivuilta. ​​​

​Vaalilainsäädäntö

Keskeinen eduskuntavaaleja koskeva vaalilainsäädäntö löytyy oikeusministeriön ylläpitämästä Vaalit.fi – Vaalilainsäädäntö. Tärkeimpiä lakeja ovat Suomen perustuslaki, vaalilaki, vaalirahoituslaki ja puoluelaki.

​Vaalien keskeiset periaatteet

Vaalien keskeiset periaatteet on koottu hyvin Vaalit.fi-palvelussa. Suomen vaalijärjestelmä on henkilö- ja puoluevaalin yhdistelmä, jossa yhdellä numerolla äänestetään sekä henkilöä että puoluetta. Suomessa yleiset vaalit, kuten mm. eduskuntavaalit, toimitetaan tiettyjen periaatteiden mukaisesti.

Vaalipiirit

​​Eduskuntavaaleja varten Suomi on jaettu 13 vaalipiiriin maakuntajaon mukaisesti. Kustakin vaalipiiristä valitaan asukasluvun mukaan se määrä kansanedustajia, jota vaalipiirissä asuvien Suomen kansalaisten lukumäärä kuusi kuukautta ennen vaaleja osoittaa. Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan kuitenkin aina yksi kansanedustaja.

Vaalipiirien edustajapaikkojen mää​riin tuli muutoksia​ marraskuussa 2022. Helsingin, Uudenmaan ja Pirkanmaan vaalipiirit saavat kukin yhden edustajapaikan lisää. Kaakkois-Suomen vaalipiiri menettää kaksi paikkaa ja Lapin vaalipiiri yhden paikan. ​​(Eduskuntavaalit: Valittavien kansanedustajien määrät muuttuvat monessa vaalipiirissä. Oikeusministeriön tiedote 10.11.2022)

​Vaaliviranomaiset

​​Eduskuntavaaleissa ylimpänä vaaliviranomaisena toimii oikeusministeriö, jolla on yleisvastuu vaalien toimittamisesta. Ministeriö koordinoi vaalien valmistelutyötä ja vastaa muiden viranomaisten ohjeistamisesta. Se myös ylläpitää ja kehittää vaalitietojärjestelmää​ (VAT). 

Muita vaaliviranomaisia​ ovat vaalipiirilautakunnat, kuntien keskusvaalilautakunnat, vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat, kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat, kotiäänestyksen vaalitoimitsijat, edustustojen ja suomalaisten laivojen vaalitoimitsijat, Digi- ja väestötietovirasto sekä ulkoministeriö.​