​Eduskuntavaalit-tietopaketti

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. 

Eduskunta säätää lait, päättää valtion talousarviosta, käsittelee kansainväliset sopimukset, valvoo maan hallituksen toimia ja valitsee pääministerin. Jokainen kansanedustaja kuuluu eduskuntaryhmään, joka koostuu yleensä saman puolueen edustajista. Edustajan työn luonteeseen vaikuttaa se, kuuluuko hänen eduskuntaryhmänsä hallitukseen vai oppositioon ja mistä vaalipiiristä kansanedustaja tulee. Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta.

​​Kansanedustajat valitaan​ eduskuntaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Eduskuntavaalit-tietopaketti vastaa kysymykseen, mistä eduskuntavaaleissa on kyse. Tietopaketissa käydään läpi puolueisiin, ehdokkaisiin, äänestäjiin, vaalirahoitukseen ja vaalien tulokseen liittyviä aiheita. Keskeinen lähde on oikeusministeriön Vaalit.fi-palvelu.

Teksti: Kristiina Hakala ja Päivi Erkkilä, marraskuu 2018, päivitetty 24.1.2023, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Eduskuntavaalit

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

Puolueet

Puolueella tarkoitetaan puoluerekisteriin merkittyä rekisteröityä yhdistystä.

Vaalien tulos- ja tietopalvelut, vaalitilastot

Vaaleissa annettujen äänien laskenta alkaa heti äänestyksen päättymisen jälkeen.

Äänestäjät ja ehdokkaat

Äänestäminen on jokaisen täysi-ikäisen kansalaisen perusoikeus.

Vaalirahoi​tus ja vaalitarkkailu

Vaalirahoituksella tarkoitetaan vaalikampanjoinnin kuluja. Vaalitarkkailulla varmistetaan vapaille vaaleille asetettuja vaatimuksia.