​Eduskuntavaalit-tietopaketti

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. 

Eduskunta säätää lait, päättää valtion talousarviosta, käsittelee kansainväliset sopimukset, valvoo maan hallituksen toimia ja valitsee pääministerin. Jokainen kansanedustaja kuuluu eduskuntaryhmään, joka koostuu yleensä saman puolueen edustajista. Edustajan työn luonteeseen vaikuttaa se, kuuluuko hänen eduskuntaryhmänsä hallitukseen vai oppositioon ja mistä vaalipiiristä kansanedustaja tulee. Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta.

Kansanedustajat eduskuntaan valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Eduskuntavaalit -tietopaketti vastaa kysymykseen, mistä eduskuntavaaleissa on kyse. Vaalilainsäädännön, vaalien keskeisten periaatteiden ja mm. vaalirahoitusta koskevien seikkojen lisäksi tietopaketissa käydään läpi vaalien aikatauluun ja toimittamiseen, puolueisiin, ehdokkaisiin, äänestäjiin ja vaalien tulokseen liittyviä aiheita. Keskeinen lähde on oikeusministeriön Vaalit.fi-verkkopalvelu.

Teksti: Kristiina Hakala ja Päivi Erkkilä, marraskuu 2018, päivitetty 6.11.2020, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Eduskuntavaalit

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

Puolueet

Puolueella tarkoitetaan puoluerekisteriin merkittyä rekisteröityä yhdistystä.

Vaalien tulos- ja tietopalvelut, vaalitilastot

Vaaleissa annettujen äänien laskenta alkaa heti äänestyksen päättymisen jälkeen.

Eduskuntavaalit 2019

Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019.   

Äänestäjät ja ehdokkaat

Äänestäminen on jokaisen täysi-ikäisen kansalaisen perusoikeus.