​Valtioneuvoston linna. Kuva: Valtioneuvosto

​Lähteet

​Verkkolähteet

Hallitukset aikajärjestyksessä. Valtioneuvosto

Hallitusohjelmat vuodesta 1917. Valtioneuvosto

Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta (575/1987)

Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta (1074/1991

Suomen Hallitusmuoto (94/1919)

Suomen Keskusta r.p:n säännöt​ 

Suomen perustuslaki (731/1999)

Tässä ovat hallitustunnustelija Antti Rinteen 11 kysymysteemaa puolueille – Alustavat talouskeskustelut lykkäävät neuvottelujen aloitusta. Ari Hakahuhta, Yle uutiset 26.4.2019

​Kirjallisuus

Bäck, Hanna et al.: In tranquil waters : Swedish cabinet ministers in postwar era.
Teoksessa: The selection of ministers in Europe : hiring and firing / ed. by Keith Dowding and Patrick Dumont. London, Routledge, 2008.
Dowdingin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Isaksson, Guy-Erik: Hallituksen muodostaminen Suomessa. Teoksessa: Eduskunta : kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla / Tapani Raunio & Matti Wiberg (toim.). Helsinki, Gaudeamus, 2014.
Raunion ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Laakso, Seppo: Eduskunnan luottamus ja tasavallan presidentin vallankäyttö hallitusta muodostettaessa : tutkimus HM 36 §:n tulkinnasta. Oikeustieteen laitoksen monistesarja 1/1970. Tampere, Tampereen yliopisto, 1969.
Laakson julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Laakso, Seppo: Hallituksen muodostaminen Suomessa : tutkimus HM 36 §:n taustasta, genetiikasta, tulkinnasta ja soveltamiskäytännöistä. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja: A-sarja, n:o 110. Helsinki, 1975. Väitöskirja Tampereen yliopisto.
Laakson väitöskirjan saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Paloheimo, Heikki: Pääministerin vallan kasvu. Julkaisussa: Politiikka 44 (2002) : 3, s. 203−221. Tampere : Valtiotieteellinen yhdistys.
Politiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tiitinen, Seppo: Hallituksen muodostaminen ja vuoden 2000 perustuslaki. Teoksessa: Juhlajulkaisu Pekka Hallberg 1944−12/6 2004. Helsinki, Suomalainen lakimiesyhdistys, 2004.
Pekka Hallberg -juhlajulkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tiitinen, Seppo: Hallituksen muodostaminen uuden perustuslain mukaan – saadut kokemukset. Esitelmä suurlähettiläskokouksessa 27.8.2003. Teoksessa: Eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen : puheita ja artikkeleita 1992−2004. Helsinki, Eduskunnan kirjasto, 2004.
Tiitisen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa