​Lähteet ja oheismateriaalia

​Lähteet

Ansioiden mukaan : yksityisalojen työeläkkeiden historia / Matti Hannikainen, Jussi Vauhkonen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012. 533 s. Jussi Vauhkonen: Kansaneläkeuudistus ja työeläkelain synty s. 50–91.
Ansioiden mukaan : yksityisalojen työeläkkeiden historia -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen eduskunta 100 vuotta. Osa 8, Eduskunta hyvinvointivaltion rakentajana. Helsinki, 2006. 409 s. Olli Kangas: Eläketurva s. 251–289.
Suomen eduskunta 100 vuotta. Osa 8 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Valtiopäivät 1961 Pöytäkirjat I, istunnot 7, 36–38 ja 40

Valtiopäivät 1961 Pöytäkirjat II, istunto 44

Valtiopäivät 1961 Asiakirjat V:1 

Valtiopäivät 1961 Liitteet I-XII A.

Työväenasiainvaliokunta v. 1961 Mikrofilmirulla 9

Painetut valtiopäiväasiakirjat ja työväenasiainvaliokunnan pöytäkirjat.

Eläkekomitean mietintö. Komiteanmietintö; 1960:11. Helsinki, 1960. 80 s. 
Eläkekomitean mietintö - saatavuus Eduskunnan kirjastossa

​Oheismateriaalia, kirjallisuutta

Eduskunnan kirjaston kokoelmissa on runsaasti työeläkkeisiin liittyvää kirjallisuutta.

Esimerkkejä eri ajoilta

Väestörakenne ja talouskehitys : ikäryhmät Suomen taloudessa / Marja Riihelä, Risto Vaittinen ja Reijo Rinne. Eläketurvakeskus, 2014. 105 s.    
Riihelän ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Työurat pidemmiksi - työeläkejärjestelmän kehittämisvaihtoehtojen tarkastelua : työurien pidentämistä selvittävän työryhmän raportti. Valtioneuvoston kanslia, 2011.
255 s.    
Työurat pidemmiksi -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Eläketurvakeskuksen asemasta ja tehtävistä / Raija Huhtanen. Painettuna artikkelina teoksessa Oikeus- ja vakuutustiedettä 2006. Tampereen yliopisto, oikeustieteiden laitos, 2006. s. 19–52.
– Oikeus- ja vakuutustiedettä 2006 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Kunnallisen eläketurvan historia : kuntien eläkevakuutus 1964–2004 / Peter Blomster. Kuntien eläkevakuutus, 2004. 299 s. 
Blomsterin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Den politiska kompromissens konst : det finländska pensionssystemets utformning / av Lars D. Eriksson. Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. Juridiska föreningen i Finland. 128, (1993), s. 327–343.
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen yksityisen sektorin työeläkejärjestelmä / Tarja Tuomisto. Eläketurvakeskus, 1998. 112 s. Eläketurvakeskuksen raportteja; 14.    
Tuomiston julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tuntematon vaikuttaja : työeläkejärjestelmän isä Teivo Pentikäinen / Reijo Ahtokari.
Porvoo, 1988. 405 s.    
Ahtokarin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

​Oheismateriaalia, Verkkolähteitä

Suomen eläkejärjestelmä on muuttunut yhteiskunnan muuttuessa. Eläketurvakeskus.

Työeläke.fi

Työeläkelaki tutuksi. YLE Elävä arkisto.

Isä Eläke. Teivo Pentikäisellä on kolme lasta: Leena, Juha ja suomalainen työeläkejärjestelmä. YLE.fi

 

Eduskunta toteuttaa työeläkkeen 1961 -tietopaketti | Eläketurva ennen uudistusta | Työeläkeasiaa aletaan valmistella | ​Eduskunta tarttuu toimeen | ​Yhteistyön tuloksena TEL ja LEL | Lähteet ja oheismateriaalia​