​Historia-tietopaketit

Eduskunnan kirjastossa on paljon aineistoa yhteiskuntahistoriasta. Kokoelmassa on kirjoja ja muuta aineistoa Suomen, lähialueiden ja koko muun maailman historiallisesta kehityksestä. Poliittinen, sosiaalinen ja taloudellinen historia ovat kokoelman painopisteitä, mutta aineistoa on myös esimerkiksi henkilöiden, maakuntien ja sukujen historiasta. Historiantutkijat käyttävät kirjaston kokoelmaa tehdessään tutkimusta esimerkiksi menetetyn Karjalan historiasta, Kansainliiton toiminnasta 1920-luvulla ja naisten aseman kehityksestä Itä-Afrikassa.

Eduskunnan kirjaston asiantuntijat tekevät tietopaketteja Suomen poliittisen historian tärkeistä tapahtumista. Tietopaketit kertovat eduskunnan toiminnasta historian avainkohdissa. Eduskunnan päätösten taustalla olevat keskeiset asia- ja pöytäkirjat ovat esillä tietopaketeissa.

Lue lisää vaalien siirtämisen historiasta.

Ei ole tavatonta, että vaalien ajankohtaa tai toteutustapaa on muutettu laissa säädetystä vakiintuneesta vaalipäivästä.

Lisää tietoa Kamppailu hallitusmuototietopaketin osasta 1..

Osa 1: Kun eduskunta valitsi Suomelle kuninkaan.

Lisää tietoa naisten äänioikeus -tietopaketista.

Vuonna 2016 tuli kuluneeksi 110 vuotta siitä, kun naiset saivat Suomessa täyden äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden.


Lisää tietoa Eduskunnan toiminta sota-aikana -tietopaketista.

Tietopaketti tuo esille, kuinka eduskunta työskenteli sota-aikana 1939−1944. Talvisodan aikana eduskunta työskenteli Kauhajoella.


Eduskunta toteuttaa työeläkkeen 1961 -tietopaketti

Tietopaketissa palataan aikaan, jolloin eduskunta sääti ensimmäisen yksityisiä työntekijöitä koskevan eläkelain.

Lisää tietoa Eduskunta itsenäistyminen -tietopaketista.

Historiallinen tietopaketti esittää dramaattisen vuoden 1917 käänteet valtiopäivien näkökulmasta.Lisää tietoa Eduskunta mukana rauhanteossa -tietopaketista.

Eduskunnalla oli merkittävä rooli kansakunnan suurissa ratkaisuissa vuonna 1944.

Lisää tietoa Kansanvallan tulikoe -tietopaketista.

Radikaalivasemmiston sulkeminen eduskuntatyöstä ja kansanedustajien kohtalot Neuvostoliitossa.


Eduskunta tekee päätöksen peruskoulusta -tietopaketti

Laki koulujärjestelmän perusteista (467/1967) hyväksyttiin eduskunnassa 24.5.1968.