Kirjallisuus ja verkkolähteet

Kirjallisuus

Adams, Jad: Women and the Vote : a  World History. Oxford University Press 2014.
Adamsin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Dahlerup, Drude – Leyenaar Monique (eds.): Breaking male dominance in old democracies. Oxford: Oxford University Press, cop. 2013.
Dahlerupin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Edustuksellinen demokratia : Kansanvalta 2007 -toimikunnan välimietintö. Helsinki: Oikeusministeriö, 2005. 
Edustuksellinen demokratia -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Grönlund, Kimmo – Wass, Hanna (toim.): Poliittisen osallistumisen eriytyminen : eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki : Oikeusministeriö 2016.   
Grönlundin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Hagman, Lucina: Naisten ohjelma lähestyviä vaaleja varten. Porvoo, WSOY, 1906.
Hagmanin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Hellsten, Villiina: Naiset ehdokkaina ja äänestäjinä. Julkaisussa Hyvinvointikatsaus 1/2006, s. 15–20.
Hyvinvointikatsaus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Holli, Anne Maria – Wass, Hanna: Gender-based voting in the parliamentary elections of 2007 in Finland. Julkaisussa European journal of political research. 49 (2010): 5, s. 598–630.
European journal of political research -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Holli, Anne Maria – Wass, Hanna: Sukupuoli ja äänestäminen. Teoksessa Vaalit yleisödemokratiassa : eduskuntavaalitutkimus 2007. Borg, Sami – Paloheimo, Heikki (toim.). Tampere: Tampere University Press, 2009.
Borgin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Huttunen, Taina: Pitkä tie Pohjois-Karjalasta Arkadianmäelle : naisten edustajaehdokkuudet ja naiskansanedustajien kouliintumishistoria 1907–1999. Joensuu: University of Eastern Finland, 2012. 
Huttusen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Koskinen, Pirkko K.: Äänioikeuden lainsäädäntöhistoriaa. Teoksessa Yksi kamari – kaksi sukupuolta : Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset. Helsinki: Eduskunnan kirjasto 1997.
Yksi kamari – kaksi sukupuolta -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kuusipalo, Jaana: Sukupuolittunut poliittinen edustus Suomessa. Tampere, Tampere University Press, 2011.
Kuusipalon julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Niemi, Mari K.: Kaksi tietä huipulle : media ja puoluejohtajuus Suomessa naisten noususta populismin aaltoon. Turku: Turun yliopisto, 2014.
Niemen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen eduskunta 100 vuotta : naiset eduskunnassa, osa 4. Helsinki: Edita, 2006.
Suomen eduskunta 100 vuotta : naiset eduskunnassa -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Sulkunen, Irma: Suomi naisten äänioikeuden edelläkävijänä. Teoksessa Suomen eduskunta 100 vuotta : naiset eduskunnassa, osa 4, osa 4. Helsinki, Edita 2006.
Suomen eduskunta 100 vuotta : naiset eduskunnassa -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen kansanedustuslaitoksen historia 5. Eduskunnan historiakomitea – Seitkari, O: Edustuslaitoksen uudistus 1906. Tuominen, Uuno: Autonomian ajan yksikamarinen eduskunta 1907–1916. Helsinki: Eduskunnan historiakomitea, 1958. 
Suomen kansanedustuslaitoksen historia 5 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen kansanedustuslaitoksen historia. 9  : eduskunnan valitseminen 1907–1963. Eduskunnan historia komitea – Tarkiainen, Tuttu: . Helsinki : Eduskunnan historiakomitea, 1971.
Suomen kansanedustuslaitoksen historia 9 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Yksi kamari – kaksi sukupuolta : Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset. Markkola, Pirjo – Ramsay, Alexandra (toim.). Helsinki : Eduskunnan kirjasto, 1997.
Yksi kamari – kaksi sukupuolta -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Verkkolähteet

100 vuotta eduskuntavaaleja​. YLE 

Eduskuntavaalit. Tilastokeskus

Eduskuntavaalit 1907.  Oikeusministeriö 

Eduskuntavaalitilastot 1907–2007. Tilastokeskus 

Gender Quotas Database

Hellsten, Villiina: Vaalit ja naisten aktiivisuus. Tilastokeskus

Inter-Parliamentarian Union (IPU):
IPU Parline – Data on Women -osiossa tietoa naisparlamentaarikoista
Global and regional averages of women in national parliaments
Monthly ranking of women in national parliaments
Women in politics 2021

Naisten ja miesten äänioikeus toteutui Suomessa täysimittaisesti ensimmäisenä maailmassa. itsenaisyys100.fi-sivusto 

Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta. aanioikeus.fi

Naisten äänioikeus ja vaalikelpoisuus. Verkkojulkaisussa 100 vuotta naisten elämää ja tekoja. 

Perälä, Annu: Valiokunnat ja sukupuoli. Eduskuntatutkimuksen keskus, blogiteksti

Pärssinen, Hilja: Naiset mukaan : vähän äänioikeusasiasta. 1905 

Sulkunen, Irma: Suurlakko ja naisten äänioikeus. Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta

Suomen tilastollinen vuosikirja 2011. Tilastokeskus

Suomen tilastollinen vuosikirja 2015. Tilastokeskus

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit. 1. Ehdokkaiden tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2011. Tilastokeskus

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit. 1. Ehdokkaiden ja valittujen tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2015. Tilastokeskus 

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit. 1. Ehdokkaiden tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2019.  Tilastokeskus

Vuoden 2019 eurovaalien tulokset, meppien sukupuolijakauma maittain: 2019. Euroopan parlamentti

Yksi kamari - kaksi sukupuolta : Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset. Eduskunnan kirjasto, 2017.


Liite Naisten äänioikeus 110 vuotta -tietopakettiin

 

Naisten äänioikeus 110 vuotta -tietopaketti | Historiallinen tausta | Naiset vaaleissa | Naiset kansanedustajina | Kirjallisuus ja verkkolähteet