​Kansanedustajien palkkioiden kehitys -tietopaketti

Tähän tietopakettiin on koottu tietoa kansanedustajien palkkiosta. Tietopaketista selviää miten kansanedustajien palkkiot ovat muuttuneet ja miten palkkiomuutoksia on perusteltu.

Kansanedustajille maksettu palkkio on alun perin ollut pienimuotoinen korvaus sivutoimisen luottamustoimen hoitamisesta. Nykyisin kansanedustajuus on päätoiminen ammatti, josta maksettu palkkio vastaa palkkaa.

Eduskunnan ulkopuolinen palkkiotoimikunta on päättänyt palkkioiden suuruudesta vuodesta 1999 alkaen.


Teksti: Veera Laitinen, marraskuu 2019.

Kansanedustajuus luottamustoimena

Kun yksikamarinen eduskunta aloitti toimintansa keväällä 1907, kansanedustajuus määriteltiin luottamustehtäväksi. 

​Palkkiotoimikunta säätelemään palkkioita

Eduskuntaan perustettiin vuoden 1999 vaalien jälkeen palkkiotoimikunta, joka koostuu eduskunnan ulkopuolisista jäsenistä.

​Ammattina kansanedustaja

Vuodesta 1939 eteenpäin valtiopäivät kestivät jo suurimman osan vuotta ja eduskuntatyöstä tuli ammattimaista ja syntyi tarve laille edustajanpalkkioista

​Tutustu lähteisiin

Tietopaketissa käytetyt lähteet.