​Suomi valtiona -tietopaketti

Suomi on valtio. Eduskunnan kirjastokin on joskus ollut valtion kirjasto. Mitä se tarkoittaa? Tässä tietopaketissa tarkastellaan valtion käsitettä, historiaa, toimintaa ja tulevaisuutta.


Teksti: Timo Turja, maaliskuu 2015, päivitetty joulukuu 2022, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi

Tillgänglig också: Informationspaket om Finland som stat
Available also: Finland as a State -information package

Valtio käsitteenä

Maan tulee täyttää neljä kriteeriä ollakseen kansainvälisen oikeuden oikeustoimija valtiona: pysyvä väestö, rajattu alue, hallitus ja kyky solmia suhteita muiden valtioiden kanssa.

Valtiosääntö toiminnan perustana

Valtion toimintaa ohjaa valtiosääntö. Sillä tarkoitetaan oikeudellisia sääntöjä, joiden mukaan valtion toiminta järjestetään. Tärkein valtiosääntöoikeudellinen oikeusnormi on perustuslaki.

Valtion talous

Valtion toiminta edellyttää tuloja, joita kerätään verotuksella. Valtion talousarvioesityksestä päättää eduskunta. Suomen valtiontalouden hoidosta vastaa valtiovarainministeriö.

Suomen valtiokehityksen historiaa

Valtion perustaminen ei ole ainoastaan oikeudellinen lainsäädäntötoimi. Valtion olemassaolo edellyttää myös sitä, että alueella asuvat kansalaiset tiedostavat kuuluvansa tällaiseen yhteisöön.

Valtion hallinto

Valtiosääntö ohjaa myös valtion hallinnon toimintaa. Valtion hallinnon tehtävänä on toimeenpanna eduskunnan säätämät lait.

Valtiona maailmassa

Valtion olemassaolo edellyttää muiden valtioiden hyväksyntää ja tunnustamista. Valtion solmimat kansainväliset tai kahdenväliset sopimukset vahvistavat valtion asemaa osana kansainvälistä yhteisöä.