​Vaalimainoskokoelma Eduskunnan kirjastossa -tietopaketti

Eduskunnan kirjastoon on tallennettu kokoelma vanhoja eduskuntavaalimainoksia alkaen vuodesta 1948. Vaalimainokset kertovat aikakautensa poliittisesta kulttuurista, yhteiskunnallisen keskustelun painopisteistä sekä ehdokkaiden kampanjateemoista ja arvoista. 

Tässä tietopaketissa kerrotaan Eduskunnan kirjaston vaalimainoskokoelman sisällöstä ja käyttösäännöistä sekä vaalimainonnan historiasta Suomessa. 

Vaalimainoskokoelma on Eduskunnan kirjaston asiakkaiden hyödynnettävissä käyttösääntöjen mukaisesti.


Teksti: Joni Krekola, huhtikuu 2020, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Kuva: ”Me haluamme luvata kaikkea hyvää kaikille”. Vaalimainosnäyttely Eduskunnan kirjastossa 15.3.–30.4.2019. Heikki Rajala / Eduskunta

Lue lisää vaalimainoskokoelmasta.

Mikä on Eduskunnan kirjaston vaalimainoskokoelma?

Vaalimainoskokoelma sisältää pääasiassa eduskuntavaaliehdokkaiden henkilökohtaista kampanja-aineistoa vuodesta 1948 alkaen.

Lue lisää Eduskunnan kirjaston vaalimainoskokoelman käytöstä.

Vaalimainoskokoelman käyttösäännöt

Eduskunnan kirjaston vaalimainoskokoelma on kirjaston asiakkaiden käytettävissä käyttösääntöjen mukaisesti.

Lue lisää vaalimainonnan historiasta Suomessa.

Vaalimainonnan historiaa Suomessa

Vaalimainonnan historia yksikamarisen eduskunnan aikana kytkeytyy painotekniikan kehitykseen, vaalijärjestelmän muutokseen ja median murroksiin.

Lue lisää muiden kirjastojen ja aarkistojen vaalimainoskokoelmista.

Vaalimainoskokoelmat muissa kirjastoissa ja arkistoissa

Vaalimainosaineistoja on muun muassa Kansalliskirjastossa, yksityisissä keskusarkistoissa sekä Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa (KAVI).