​Eduskunnan kuva-arkiston palvelut 

Kuva-arkisto ylläpitää eduskunnan kuvakokoelmaa ja vastaa kuvien lainauksesta sekä niiden käyttöön liittyvästä neuvonnasta.

Kuva-arkisto neuvoo mielellään kuvien käytössä. Ota yhteyttä sähköpostilla kuva-arkisto@eduskunta.fi tai puhelimitse 09 432 3438.

​Eduskunnan Flickr-tili ja kuvapankki

Nykyisten kansanedustajien kasvokuvat ovat saatavilla eduskunnan verkkopalvelusta Kansanedustajien kuvat 2019 -sivulta.

Flickr-tilillä FinnishParliament julkaistaan ajankohtaista kuvaa eduskunnasta. Kuvia voi käyttää tiedonvälitystä palveleviin tarkoituksiin hyviä tapoja noudattaen.

Pieni osa kuva-arkiston kokoelmasta on saatavilla eduskunnan kuvapankissa. Löydät sieltä kasvokuvat nykyisistä kansanedustajista sekä arkkitehtuuri- ja kuvituskuvaa.

Muita kuin edellä mainituissa palveluissa olevia kuvia voi kysyä kuva-arkistosta. Kuvien käyttöoikeudet vaihtelevat ja ne joudutaan selvittämään tapauskohtaisesti. Kuvat toimitetaan digitaalisessa muodossa ja niiden käyttö on maksutonta.

Eduskunnan kanslian kuvien käyttöehdot 

Eduskunnan kanslian kuvia saa käyttää uutisia ja muuta tiedonvälitystä palvelevissa tarkoituksissa. Kuvia voi käyttää myös blogitekstien yhteydessä, samoin kuin sosiaalisessa mediassa. Kuvien käyttö on maksutonta. 

Myös kansanedustajan työn tunnetuksi tekemisessä eduskunnan kanslian kuvien käyttö on sallittua ja niitä voi käyttää myös vaaliviestinnässä. Kuvia ei kuitenkaan saa käyttää sellaisessa vaali-ilmoittelussa, jossa on näkyvissä ehdokkaan vaalinumero ja/tai suora, kohdennettu äänestyskehotus kytkettynä vaalipäivään. 

Eduskunnan kanslian kuvia ei saa käyttää mainontaan ja markkinointiin. Kuvien käyttöä kirjojen kansissa ei kuitenkaan katsota mainoskäytöksi. Kiellettyä on myös kuvien käyttö ansiotarkoituksissa kuten paidoissa tai mukeissa. Kuvia ei saa arkistoida eikä luovuttaa kolmansille osapuolille. Kuvan lähde (kuvaajan nimi / Eduskunta) on ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti.

Kuvien kaikissa käyttötarkoituksissa on huomioitava kuvassa olevat henkilöt ja tarvittaessa hankittava heidän suostumuksensa kuvan käyttöön. Eduskunnan kanslian kuvia ei saa käyttää hyvän tavan vastaisesti. Tällä tarkoitetaan kuvien käyttöä esimerkiksi sellaisessa yhteydessä, joka on omiaan halventamaan kuvassa olevan henkilön tai valokuvaajan arvoa. Kuvien sisältöä ei saa muunnella.

​Käyttöehtojen lisäselvennyksiä

Kuvan käyttäjän ei tarvitse erikseen hankkia kuvaajan lupaa, koska eduskunnan kanslia on hankkinut kuvia laajoin käyttöoikeuksin. Sen sijaan käyttöoikeus ei kata mitään muita lupia, joita kuvan käyttö sisältönsä tai kohteensa perusteella mahdollisesti edellyttää. Tarvittavia lupia voivat olla kuvissa olevien henkilöiden suostumukset kuvan käyttöön uudessa käyttöyhteydessä. Jos kuvassa on tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia (esim. taideteoksia) tai tavaramerkkejä, kuvan käyttö voi edellyttää kyseisten oikeuksien haltijoiden lupaa.

Jos käyttäjä laiminlyö edellä olevien tarvittavien lupien hankkimisen ja käyttö loukkaa kolmansien immateriaalioikeuksia (tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia) tai muita oikeuksia (esim. kuvassa olevan henkilön oikeuksia määrätä kuvansa käytöstä), käyttäjä vastaa tällaisen loukkaavan käytön johdosta eduskunnalle syntyvistä vahingoista ja kustannuksista (esim. asianajokustannuksista). Lähtökohtana on, että käyttäjä vastaa suoraan kolmansille aiheutuvista vahingoista. Jos vaatimuksia kuitenkin kohdistetaan eduskuntaan ja eduskunnalle syntyy tämän johdosta vahinkoja ja kustannuksia, on käyttäjä sopimuksen perusteella velvollinen korvaamaan nämä vahingot ja kustannukset eduskunnalle.