Lukusali ja tutkijainsali

Kirjastossa on rauhallinen 70-paikkainen lukusali ja käsikirjasto, jonka aineisto on käytettävissä vain kirjastotiloissa. Tutkijainsalissa on 10 paikkaa, joita jaetaan hakemusten perusteella puolivuosittain.

Tutkijainpaikat

Tutkijainpaikkoja annetaan ensi sijassa niille tutkijoille, jotka käyttävät Eduskunnan kirjaston kokoelmia ja eduskunnan arkiston aineistoja tutkimuksessaan. Tutkijapaikka myönnetään hakemuksesta vähintään korkeakoulutasoisia jatko-opintoja suorittavalle henkilölle kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Paikan voi saada enintään kuudeksi puolivuotiskaudeksi.

Tutkijanpaikat ovat haettavissa kaksi kertaa vuodessa touko- ja marraskuussa. Paikkaa haetaan lomakkeella, joka on hakuaikana noudettavissa Eduskunnan kirjaston asiakaspalvelusta sekä tulostettavissa kirjaston verkkosivuilta. Hakuajan ulkopuolella hakemuksia ei voi jättää eikä niitä käsitellä. Tutkijainsalin tutkijanpaikkojen jaosta päättää Eduskunnan kirjaston johtaja. ​

​Tutkijainsalin käyttösäännöt

1 §

Tutkijainsalin paikat on tarkoitettu eduskuntatiedon, oikeudellisen tiedon tai yhteiskunnallisen tiedon aihealueen tutkimustyötä tekeville tutkijoille. Tutkijaksi määritellään vähintään korkeakoulutasoisia jatko-opintoja suorittava henkilö, joka käyttää tutkimustyössään runsaasti Eduskunnan kirjaston kokoelmia tai arkistoaineistoja.

2 §

Hakulomakkeet
Tutkijanpaikkaa haetaan tähän tarkoitukseen laaditulla lomakkeella. Lomakkeita saa hakuaikoina Eduskunnan kirjaston neuvonta- ja arkistopalvelun päivystyksestä sekä kirjaston kotisivuilta. Täytetyn lomakkeen voi toimittaa eduskunnan kirjaamoon tai sen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@eduskunta.fi.

Hakuaika
Tutkijanpaikan haku järjestetään kahdesti vuodessa ja hakuaika on kaksi viikkoa. Hakukuukaudet ovat marras- ja toukokuu. Hakuajankohdasta tiedotetaan Eduskunnan kirjaston ilmoitustaululla sekä kirjaston kotisivuilla. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. 

Valinta
Tutkijanpaikan käyttöoikeus myönnetään puolivuotiskaudeksi. Etusijalla ovat hakijat, joilla on ollut tutkijanpaikka vähemmän kuin neljän kauden ajan. Kahdelle tai useammalle tutkijalle voidaan myöntää yhteinen tutkijanpaikka. Tutkijanpaikkoja voidaan tarvittaessa varata eduskunnan omaan käyttöön. 

Jos hakijoita on enemmän kuin jaettavia tutkijanpaikkoja, valitaan henkilöitä myös varasijoille. 

Tutkijanpaikkojen jaosta päättää Eduskunnan kirjaston johtaja. Päätöksestä tiedotetaan kaikille hakijoille hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen sähköpostitse tai postitse. 

Enimmäisaika
Yksittäinen tutkija voi saada tutkijanpaikan käyttöönsä enintään kuudeksi puolivuotiskaudeksi. 

3 §

Puolivuotiskauden alussa tutkijalle luovutetaan tutkijainsalin avaimet. Tällöin tutkijan on todistettava henkilöllisyytensä ja allekirjoitettava paikan käyttöä koskeva sitoumuslomake. 

Tutkijan on välittömästi ilmoitettava kirjastoon, jollei hän enää tarvitse paikkaa. Tällöin sovitaan paikan luovutuksesta. 

Puolivuotiskauden päättyessä tutkija luovuttaa tutkijainsalin avaimet kirjastoon. Kirjasto antaa tutkijalle kuittauksen tutkijanpaikan luovutuksesta. 

4 §

Tutkijainsali on käytettävissä Eduskunnan kirjaston aukioloaikoina. Tutkijainsalin ovi on pidettävä lukittuna. Tutkijainsaliin ei saa päästää ulkopuolisia henkilöitä. 

Tutkijoilta toivotaan, että he pyydettäessä esittelevät tutkimustyötään kirjaston järjestämissä tilaisuuksissa. Oman tutkimuksen esittelystä sovitaan erikseen kirjaston kanssa. Tutkimuksen esittely on vapaaehtoista. 

5 §

Kaikki tutkijainsalissa käytettävä Eduskunnan kirjaston aineisto on lainattava neuvonta- ja arkistopalvelun päivystyksestä. Lainattua aineistoa voidaan säilyttää tutkijanpaikalla, ei kuitenkaan lukitussa kaapissa. 

Lukusalissa sijaitsevaa käsikirjastoaineistoa ja alkuperäistä arkistoaineistoa saa tilapäisesti viedä tutkijainsaliin. Aineisto on palautettava saman päivän aikana. 

6 §

Tutkijanpaikan käyttöoikeus voidaan peruuttaa, jos paikkaa käytetään vain harvoin tai jos tutkija ei noudata Eduskunnan kirjaston ja tutkijainsalin käyttösääntöjä. 

7 §

Nämä Eduskunnan kirjaston hallituksen 6 päivänä maaliskuuta 2019 vahvistamat tutkijainsalin käyttösäännöt tulevat voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2019. Näillä käyttösäännöillä kumotaan Eduskunnan kirjaston hallituksen 15 päivänä joulukuuta 2004 vahvistamat tutkijainsalin käyttösäännöt.​