70 years of the European Convention on Human Rights -sivusto

70 years of the European Convention on Human Rights -sivusto: Euroopan ihmisoikeussopimus, yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, allekirjoitettiin Roomassa 4.11.1950

70-vuotisjuhlasivustolle on koottu tietoa juhlaan liittyvistä erilaisista tapahtumista ja konferensseista, kuten ”Milestones and major achievements”. Sivustolle on kerätty myös dokumentteja, esimerkiksi ihmisoikeussopimuksen eri kieliversiot sekä julkaisu ”The European Convention on Human Rights : A living instrument”. Merkkipäiväsivustolta löytyy tietoa myös ensimmäisestä päätöksestä X vs. Germany. Yhteensä valituksia on jätetty noin miljoona vuosikymmenten mittaan.


70 years of the European Convention on Human Rights -sivusto
The European Convention on Human Rights : A living instrument (pdf)

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 21.12.2020 14.10
Muokattu 21.12.2020 14.11