Suosittelemme-arkisto

​Suosittelemme-arkisto

 

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueelta.

 

 

Tulevaisuuspolitiikka – mitä se on, ja mikä on tulevaisuusvaliokunnan rooli?6985889.7.2020 11.16.16Tulevaisuuspolitiikka – mitä se on, ja mikä on tulevaisuusvaliokunnan rooli? : tulevaisuusvaliokunnan 25-vuotisjuhlakokous 16.11.2018 92https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Societal transformation 2018–2037 : 100 anticipated radical technologies, 20 regimes, case Finland6987779.7.2020 11.15.30Linturi, Risto & Kuusi, Osmo: Societal transformation 2018–2037 : 100 anticipated radical technologies, 20 regimes, case Finland Helsinki, Parliament of Finland, Committee for the 167https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Suomen luova potentiaali – ratkaisuja ilmastokriisin aikakaudelle6987889.7.2020 11.14.41Petäjäjärvi, Krista & Huntus, Antti: Suomen luova potentiaali – ratkaisuja ilmastokriisin aikakaudelle Tämä julkaisu raportoi tulevaisuusvaliokunnan ja Taiteen kehittämiskeskuksen 118https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Katsaus lohkoketju-teknologioiden hyödyntämiseen Suomessa : raportti tulevaisuusvaliokunnalle6989619.7.2020 11.14.12Tässä erityisasiantuntija Markus Rahkolan kirjoittamassa raportissa arvioidaan lohkoketjuteknologioiden hyödyntämistä Suomessa Tarkastelu ajoittuu syksyyn 2018 ja kevääseen 2019 330https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä10278449.7.2020 11.12.39R​aportti kerää yhteen ja esittelee tulevaisuusvaliokunnan kevään 2020 aikana käsittelemät asiantuntijalausunnot COVID-19-pandemiasta Esipuheessa kuvataan lyhyesti myös sitä, millä 2045https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Muusikon sopimusopas : tietokirja muusikoille, laulajille, artisteille ja alasta haaveileville102890026.6.2020 7.00.33Pokkinen, Lottaliina: Muusikon sopimusopas : tietokirja muusikoille, laulajille, artisteille ja alasta haaveileville Havainnollinen ja selkeä Muusikon sopimusopas on 63https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Vladimir Putin : koko tarina103547725.6.2020 9.08.11Tuominen, Arvo: Vladimir Putin : koko tarina Laki sinänsä on jo hyväksytty Venäjän parlamentissa ja perustuslakituomioistuimessa, mutta kansalaisilla on vielä mahdollisuus äänestää 88https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Hyvinvointitalouden mittareiden käyttökelpoisuus päätöksenteossa69895922.6.2020 7.12.56Hyvinvointitaloudesta käytävää keskustelua edistääkseen Tulevaisuusvaliokunta päätti tilata dosentti Jukka Hoffrénilta Hyvinvoinnin mittareiden käyttökelpoisuuden arvioiminen 98https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
The german federal constitutional court : the court without limits103420017.6.2020 13.40.20Jestaedt, Matthias et al.: The german federal constitutional court: the court without limits New York NY, Oxford University Press, 2020 61https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Hukkuneet103313712.6.2020 5.41.56Tietokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkuuden vuonna 2019 ansainnut Hukkuneet on vaikuttava teos, joka lähestyy pakolaiskriisiä ja siitä käytävää keskustelua aitojen ihmisten 86https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Medialukutaito Suomessa : kansalliset mediakasvatuslinjaukset10312694.6.2020 12.38.21Salomaa, Saara ja Palsa, Lauri: Medialukutaito Suomessa : kansalliset mediakasvatuslinjaukset Linjausten valmistelu toteutettiin vuoden 2019 aikana laaja-alaisessa yhteistyössä 129https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Mieliala : Helsinki 1939–194510304861.6.2020 12.20.34Kortelainen, Anna et al.: Mieliala : Helsinki 1939–1945 Kevään 2020 koronakriisin aikana hallitus on ottanut käyttöön poikkeusajan valmiuslait 135https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Modern diplomacy in practice102877725.5.2020 11.05.45Hutchings, Robert & Suri, Jeremi (writers, eds.): Modern diplomacy in practice Cham, Palgrave Macmillan imprint by Springer Nature, 2020 Jokaisen maan kohdalla kuvailun rakenne on 94https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Kansallinen ennakointi Suomessa 2020102765915.5.2020 8.55.43Kansallista ennakointia on Suomessa alettu rakentaa 1990-luvulla ja ennakointijärjestelmää on kehitetty systemaattisesti vuodesta 2004, jolloin asetettiin valtioneuvoston 119https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
The future of Europe : political and legal integration beyond Brexit102640912.5.2020 12.00.16Bakardjieva Engelbrekt, Antonina – Groussot, Xavier (toim Kirjan artikkeleissa käsitellään Euroopan unionin toipumista finanssikriisistä ja jäsenvaltioiden populistisista 124https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Yhteiskuntapolitiikka-lehti ja YP-blogi10260748.5.2020 12.41.02Yhteiskuntapolitiikka-lehden julkaisijat ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, Kelan tutkimus ja Tampereen 120https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Elections, digital technologies, human rights - Compendium (2020)69937927.4.2020 10.15.36Council of Europe: Elections, digital technologies, human rights - Compendium (2020) : Council of Europe documents Koronapandemia vaikuttaa myös vaaleihin, joita voidaan joutua 103https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
HETU-uudistuksen loppuraportti69939024.4.2020 12.42.29Henkilötunnuksen uudistamista koskeva hanke on viime aikoina ollut julkisen keskustelun kohteena Valtiovarainministeriön asettama työryhmä sai kaksivuotisen työnsä tulokset 88https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja69973921.4.2020 8.50.31Tulevaisuusvaliokunnan yhtenä tehtävänä on tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin kehittäminen sekä tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja 107https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Digitaalisten palvelujen sääntely69925417.4.2020 6.34.12Digitaalisiin palveluihin kohdistuvaa sääntelyä on viimeisten 20 vuoden aikana tullut paljon, mutta se on hajanaista ja muuttuu nopeaan tahtiin Tämä tuore ja kattava käsi- ja 125https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications – Bulletin 169964616.4.2020 12.49.09FRA European Union Agency for Fundamental Rights: Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications – Bulletin 1. Luxembourg: Publications Office of the European 73https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohje : viestintä normaalioloissa ja häiriötilanteissa6997159.4.2020 11.56.16Valtioneuvoston kanslia: Valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohje: viestintä normaalioloissa ja häiriötilanteissa Kuinka viranomaisten tulisi viestiä kansalaisille tehostettua 63https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Parliaments in a time of pandemic 6994603.4.2020 8.20.39IPU:n sivuille on koottu tietoja siitä miten koronavirus COVID-19 vaikuttaa parlamenttien toimintaan Parlamenttienvälinen liitto IPU (Inter-Parliamentary Union) on vuonna 1889 62https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Metsä meidän jälkeemme69944731.3.2020 13.22.10Jokiranta, Anssi – Juntti, Pekka – Ruohonen, Anna – Räinä, Jenni: Metsä meidän jälkeemme Mutta miten voivat Suomen metsät, joille hyvinvointimme on perustunut 1800-luvun 82https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
The Palgrave handbook of anarchism69952427.3.2020 17.10.28Levy, Carl – Adams, Matthew (eds.): The Palgrave handbook of anarchism Cham, Palgrave Macmillan imprint by Springer Nature, 2019 Tämä on ruokkinut äärisuuntauksien kannatusta ja 65https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries69958617.3.2020 9.50.20Haugli, Trude; Nylund, Anna; Sigurdsen, Randi ja Bendiksen, Lena R. L. (toim YK:n lapsen oikeuksien sopimus täytti viime vuonna 30 vuotta, ja Pohjoismaat ratifioivat sopimuksen 64https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
A better planet : 40 big ideas for a sustainable future69924011.3.2020 16.37.15Esty, Daniel C. et al.: A better planet: 40 big ideas for a sustainable future New Haven CT; London, Yale University Press, 2019 Ajankohtainen teos kokoaa yhteen alan johtavilta 70https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Muuri : matka maailman suurimpaan vankileiriin69935010.3.2020 11.45.43Kontula, Anna: Muuri: matka maailman suurimpaan vankileiriin Kolmannen kauden kansanedustajan ja sosiologi Anna Kontulan kirja muistuttaa Gazan saarron epäinhimillisyydestä ja 241https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Digiajan työelämä : työolotutkimuksen tuloksia 1977–201869925210.3.2020 11.44.04Sutela, Hanna, Pärnänen, Anna, Keyriläinen, Marianne: Digiajan työelämä : työolotutkimuksen tuloksia 1977–2018 Tilastokeskuksen julkaisu kokoaa vuoden 2018 työolotutkimuksen 103https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
The contested relationship of democracy and the economy : debates on economic and industrial democracy in Finland and Sweden, 1960s–1990s69918210.3.2020 11.43.11University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, 2019 Ilkka Kärrylän poliittisen historian väitöskirjassa käsitellään miksi 1990-luvulla taloudellinen demokratia käsitteenä 53https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Kimlandia : silminnäkijänä Pohjois-Korean kulisseissa69922725.2.2020 14.25.45Teoksessa seurataan YLE:n Aasian-kirjeenvaihtaja Mika Mäkeläisen matkoja Pohjois-Koreaan ajanjaksona, joka alkaa Kiinan ja Pohjois-Korean rajalta syksyllä 2015 ja päättyy Hanoin 60https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Consumer protection in a circular economy69918124.2.2020 9.00.14Kirjassa tutkitaan kuluttajansuojan keskeisiä kysymyksiä kiertotaloudessa sekä oikeudellisesta että monitieteisestä näkökulmasta 63https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Me ja ne : välineitä vastakkainasettelujen aikaan69944518.2.2020 14.45.04Politiikan on sanottu olevan yhteisten asioiden hoitamista Teoksen kirjoittajista Pasi Saukkonen määrittelee tästä lähtökohdasta politiikan toisin: politiikka onkin erilaisuuden 96https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Eduskunnan oikeusasiamies 1920–2020: sata vuotta laillisuusvalvontaa ja oikeusturvaa69918918.2.2020 14.44.03Kari, Markus & Lindstedt, Jukka & Reinboth, Susanna: Eduskunnan oikeusasiamies 1920–2020: sata vuotta laillisuusvalvontaa ja oikeusturvaa 101https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Alexander Dubček : the symbol of spring69964512.2.2020 11.45.51Prahan kevään 1968 tapahtumien keskeistä toimijaa, silloista Tšekkoslovakian kommunistisen puolueen pääsihteeriä Alexander Dubčekia, on arvostettu kansalaisten tarpeita 71https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Global genes, local concerns : legal, ethical, and scientific challenges in international biobanking6992683.2.2020 10.22.06Minssen, Timo & Herrman, Janne Rothmar & Schovsbo, Jens (toim Biopankeilla on yhä tärkeämpi rooli lääketieteellisessä tutkimuksessa ja biopankkeja perustetaan kiihtyvällä tahdilla 53https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Blairista Brexitiin : Britannian tie Euroopan laidalle69937230.1.2020 12.20.45Markus Kantola: Blairista Brexitiin : Britannian tie Euroopan laidalle Markus Kantolan teos valottaa Iso-Britannian lähihistorian avulla, miksi Britannian tie johti eroamiseen 73https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Orjia ja isäntiä – ruotsalais-suomalainen siirtomaaherruus Karibialla69976227.1.2020 14.32.27Aaltonen, Jouko – Sivonen, Seppo: Orjia ja isäntiä: ruotsalais-suomalainen siirtomaaherruus Karibialla Jouko Aaltosen ja Seppo Sivosen teos käsittelee Ruotsin siirtokuntaa 71https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Tieteen tukijoukot : Suomalaiset säätiöt tieteen ja korkeimman opetuksen kehittäjinä 1917–201769978027.1.2020 14.30.55Teoksessa on selvitetty kotimaisten säätiöiden merkitystä tieteelle ja yliopistoille Suomessa Säätiöihin liittyvä tieteellinen tutkimus on ollut vähäistä, mikä on johtunut suurelta 52https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Tie epävapauteen: Venäjä, Eurooppa, Yhdysvallat69962420.1.2020 12.33.27Snyder, Timothy: Tie epävapauteen: Venäjä, Eurooppa, Yhdysvallat Millaista jälkeä syntyy, kun amerikkalainen, Keski- ja Itä-Euroopan 1900-luvun historiaan ja holokaustiin 57https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Valheenpaljastajan käsikirja69974517.1.2020 13.06.26Vehkoo tarkastelee valeuutisia, salaliittoteorioita, algoritmeja ja misinformaation psykologiaa käsitteiden ja tunnettujen esimerkkien kautta 43https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Johtajanaiset69922017.1.2020 12.56.31Naisten osuus johtajista kasvaa koko ajan mutta edelleen monet ylimmän johdon tehtävät ovat vahvasti miesvaltaisia Kirjaan valitut kuusi naisjohtajaa ovat oman alansa tienraivaajia 42https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Miksi Ranska raivoaa? : Macron ja keskiluokan kapina69968117.1.2020 12.49.23Annastiina Heikkilä tarkastelee kirjassaan poikkeustilaa, joka riepottelee Ranskaa ja modernia länsimaista demokratiaa kansalaisten noustessa vaaleilla valittua johtajaa vastaan 50https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
The diplomats, 1939–197969969517.1.2020 12.23.00Teoksessa esitellään ulkoministereitä, valtionpäämiehiä ja uradiplomaatteja Aiheita ovat esimerkiksi Yhdysvaltain ja Ison-Britannian ulkoministeriöiden, YK:n ja sen diplomaattien 39https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Politiikan kuvat : kansanedustajaehdokkaiden vaalikuvien tulkintaa69952817.1.2020 9.13.44Tutkija Susanna Virkin kirjassa käydään läpi eri aikoina julkaistuja vaalikuvia ja luodaan myös katsaus suomalaisen kansanvallan historiaan 78https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Assemblée Nationale, Bundestag and the European Union : the micro-sociological causes of the European integration paradox69923417.1.2020 8.37.38Teoksessa tarkastellaan kansallisten parlamenttien roolia Euroopan unionissa Erityisesti käsitellään Ranskan ja Saksan liittotasavallan parlamenttien EU-asioiden 54https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
The trouble with Taiwan : history, the United States and a rising China69973616.1.2020 14.05.41Brown, Kerry & Wu Tzu Hui, Kalley: The trouble with Taiwan : history, the United States and a rising China Huolimatta siitä, että Taiwanilla on monia itsenäiselle valtiolle 39https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Kansallisgalleria visuaalisen kulttuurimme rakentajana : keisariajan taide-elämästä nykypäivään69960816.1.2020 14.04.19Kansallisgalleria visuaalisen kulttuurimme rakentajana: keisariajan taide-elämästä nykypäivään esittelee Kansallisgallerian historiaa ja toimintaa 46https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
La Société des Nations : vers un monde multilatéral, 1919–194669948416.1.2020 14.01.46Kansainliiton peruskirja astui voimaan sata vuotta sitten, 10.1.1920 Kansainliitto perustettiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen edistämään kansainvälistä yhteistyötä 38https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Food or war69965916.1.2020 13.47.01On arvioitu, että niistä yli 200 miljoonasta ihmisestä, jotka ovat menehtyneet maiden välisissä sodissa 1850-luvulta alkaen, on yli puolet kuollut nälkään 59https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx

 Katsotuimmat - TOP 10

 

 

Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillähttps://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/Koronapandemian hyvat ja huonot seuraukset.aspxKoronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
Katsaus lohkoketju-teknologioiden hyödyntämiseen Suomessa : raportti tulevaisuusvaliokunnallehttps://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/-katsaus-lohkoketju-teknologioiden-hyodyntamiseen-suomessa.aspxKatsaus lohkoketju-teknologioiden hyödyntämiseen Suomessa : raportti tulevaisuusvaliokunnalle
Suomalaisten arvot : mikä meille on oikeasti tärkeää?https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/suomalaisten-arvot.aspxSuomalaisten arvot : mikä meille on oikeasti tärkeää?2015-03-09T07:00:00Z
Muuri : matka maailman suurimpaan vankileiriinhttps://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/muuri-matka-maailman-suurimpaan-vankileiriin.aspxMuuri : matka maailman suurimpaan vankileiriin2020-03-10T11:45:00Z
Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037 : yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologiahttps://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/suomen-sata-uutta-mahdollisuutta-2018-2037.aspxSuomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037 : yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia
Societal transformation 2018–2037 : 100 anticipated radical technologies, 20 regimes, case Finlandhttps://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/societal-transformation-2018-2037.aspxSocietal transformation 2018–2037 : 100 anticipated radical technologies, 20 regimes, case Finland
Oikeuden maailma : näkökulmia oikeuskulttuureihinhttps://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/oikeuden-maailma-nakokulmia-oikeuskulttuureihin.aspxOikeuden maailma : näkökulmia oikeuskulttuureihin2015-02-16T07:00:00Z
Tarinoita suomalaisesta työelämästähttps://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/tarinoita-suomalaisesta-tyoelamasta.aspxTarinoita suomalaisesta työelämästä2014-09-22T06:00:00Z
Mandela : virallinen elämäkertahttps://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/mandela-virallinen-elamakerta.aspxMandela : virallinen elämäkerta2014-06-02T06:00:00Z
How not to be wrong – the power of mathematical thinkinghttps://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/how-not-to-be-wrong.aspxHow not to be wrong – the power of mathematical thinking2014-12-08T07:00:00Z