​Suosittelemme-arkisto

 

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueelta.

 

 

Korona ja digitaalinen riskiyhteiskunta109173422.7.2021 6.11.10Korpiola, Lilly & Poutanen, Petro: Korona ja digitaalinen riskiyhteiskunta Korpiolan ja Poutasen teoksessa tarkastellaan median, viestinnän, johtamisen ja sosiaalisen maailman 177https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Oikeus, kirjastot ja kulttuuri69941615.7.2021 8.18.36Oikeuskirjallisuus on vuosisatojen ajan ollut lakimiehelle keskeinen työkalu Digitalisaatiosta, lakimiesten erikoistumisesta ja muuttuneista työskentelytavoista johtuen 257https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
A theory of legal personhood69970015.7.2021 8.17.37Kurki, Visa A. J.: A theory of legal personhood Voiko tekoäly tai robotti olla oikeussubjekti, oikeuksien ja velvollisuuksien haltija Visa A. J. Kurki on väitellyt Cambridgen 311https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Digitaaliset aineistot69925315.7.2021 8.16.29Kansalliskirjaston Digitaaliset aineistot ovat kaikkien saatavissa vapaassa verkkokäytössä Sanomalehtiä, aikakauslehtiä, pienpainatteita, kirjoja, karttoja, nuotteja… – Oletko 133https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Fata verborum : näkymiä sanojemme historiaan109163813.7.2021 6.15.03Pitkäranta, Reijo: Fata verborum : näkymiä sanojemme historiaan / Reijo Pitkäranta Teoksessa käydään läpi muutamien suomen kielessä yleisesti käytettyjen sanojen historiallisia 285https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Fundamental rights protection online : the future regulation of intermediaries10915117.7.2021 6.36.02Teos tarkastelee verkkosisällön kuratointia koskevia kysymyksiä ja kuratointiin liittyvää oikeudellista käytäntöä perusoikeuksien näkökulmasta 311https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Journal.fi5587302.7.2021 10.08.45Journal.fi-sivusto on kotimaisten tiedelehtien julkaisemiseen ja toimittamiseen luotu alusta, jonka ylläpidosta vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunta 696https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
This is not normal : the politics of everyday expectations54244330.6.2021 5.45.58Sunstein, Cass R.: This is not normal : the politics of everyday expectations New Haven, CT , Yale University Press, 2021 Hän analysoi normaalin käsitysten muutosta poliittisten 334https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Queer alliances : how power shapes political movement formation109109728.6.2021 10.35.30Mayo-Adam, Erin: Queer alliances : how power shapes political movement formation Stanford CA,Stanford University Press, 2020 Erityistä huomiota hän kiinnittää HLBT+-yhteisöön ja 289https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
State of the world’s indigenous peoples. Volume V : rights to lands, territories and resources109105324.6.2021 16.26.04New York, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2021 Viides alkuperäiskansojen tilannetta kartoittava raportti keskittyy maita, alueita ja luonnonvaroja 254https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Väärinymmärryksiä : miten voisimme puhua ja kuunnella paremmin?109017822.6.2021 13.45.20Mustajoki, Arto: Väärinymmärryksiä : miten voisimme puhua ja kuunnella paremmin Teoksen lähtökohtana on, että yksi maailman suurimpia ongelmia on se, että ihmiset eivät ymmärrä 233https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Ruoka, ilmasto ja terveys108898917.6.2021 11.30.23Isomäki, Risto: Ruoka, ilmasto ja terveys Risto Isomäen teos kiteyttää yhteen lihapainotteisen ruokavalion suorat ja välilliset vaikutukset ihmisten terveyteen ja ilmastoon 217https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Datan alaiset : kansanedustajien digitaalinen arki108852916.6.2021 9.51.01Hokkanen, Julius  & Koivunen, Anu  & Turunen, Maiju: Datan alaiset : kansaedustajien digitaalinen arki Tähän tematiikkaan on perehtynyt Suomen akatemian Strategisen tutkimuksen 242https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Aatelin historia Suomessa108735911.6.2021 5.40.24Haikari, Janne - Hakanen, Marko - Lahtinen, Anu - Snellman, Alex - Haggrén, Georg: Aatelin historia Suomessa Aatelin historia Suomessa on laaja, seikkaperäinen ja syvällisesti 401https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
The European Union and the use of force10853594.6.2021 11.11.47Schmidt, Julia: The European Union and the use of force Kattava yleisesitys Euroopan unionin yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 166https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Ihmiskone töissä : sotien jälkeinen Suomi tehokkuutta tavoittelemassa10841862.6.2021 11.55.36Teollistuvassa yhteiskunnassa versoi näkemys työntekijästä ihmiskoneena, jota voitiin muokata, sopeuttaa, korjata ja optimoida erilaisin keinoin 157https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Agricola – Suomen humanistiverkko108215326.5.2021 13.50.44Agricola-portaalissa kohtaavat humanismin pirstaloitunut tieto, ilmiöt, tapahtumat ja julkaisut Agricola – Suomen humanistiverkko on yleistajuinen verkkojulkaisukokonaisuus, joka 191https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Vaikuta tulevaisuuteen : haasta, kuvittele ja toimi108155725.5.2021 13.55.22Dufva, Mikko et a.: Vaikuta tulevaisuuteen : haasta, kuvittele ja toimi Sitran ytimekäs julkaisu nostaa esille eri keinoja ja tapoja vaikuttaa tulevaisuuteen ja vastaanottaa 195https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Personalized medicine : legal and ethical challenges 108065621.5.2021 6.49.53Mansnérus, Juli -  Lahti, Raimo A. - Blick, Amanda: Personalized medicine : legal and ethical challenges Faculty of Law, University of Helsinki, 2020 179https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Johda tunneilmastoa : vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali107694511.5.2021 10.37.16Rantanen, Jarkko – Leppänen, Ira – Kankaanpää, Heikki: Johda tunneilmastoa : vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali Kirja esittelee uuden näkökulman johtamiseen ja työelämän 185https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Environmental law in Finland106511910.5.2021 19.39.05Vihervuori, Pekka: Environmental law in Finland Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2021 T​eos on kattava ja tiivis englanninkielinen kokonaisesitys Suomen ympäristöoikeudesta ja 251https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Mielen tyyneydestä106334210.5.2021 19.38.08Plutarkhos ; suomentanut Juhana Torkki : Mielen tyyneydestä Mielentyyneys on kykyä säilyttää tasapaino silloin, kun ulkoiset seikat, omat valinnat tai häiritsevät havainnot 304https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
YK:n turvallisuusneuvoston kokouspöytäkirjat, Security Council Meetings106151410.5.2021 19.36.45YK:n turvallisuusneuvoston kokouspöytäkirjat ovat saatavilla vuodesta 1946 Dag Hammarskjöld -kirjasto New Yorkissa on digitoinut turvallisuusneuvoston asiakirjoja YK:n toiminnan 323https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Perintämies ei soita kahdesti : 1990-luvun lama Suomessa106718622.4.2021 11.04.12Tamminen, J. K., Perintämies ei soita kahdesti: 1990-luvun lama Suomessa Kirjailija ja lakimies J. K. Tammisen kirja kertoo 1990-luvun alun lamasta, joka on talousvaikutuksiltaan 352https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Sosiaalibarometri 2021106975520.4.2021 5.40.24SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Sosiaalibarometri 2021 Barometri selvittää sosiaali- ja terveyspolitiikan ja -palveluiden tilaa ja tulevaisuutta, ja se perustuu kuntien 276https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Autonomian ajan rikos ja rangaistus oikeustilaston valossa107320114.4.2021 7.47.56Vuorela, Miikka: Autonomian ajan rikos ja rangaistus oikeustilaston valossa : tutkimus rikollisuuden ja rangaistuskäytännön kehityksestä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa vuosina 266https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
1930-luvun lehdet digitoituina10618796.4.2021 7.17.07Kansalliskirjaston digitoitujen lehtien tarjonta on laajentunut 10 vuodella, käytössä ovat nyt kaikki Suomessa 31.12.1939 mennessä julkaistut lehdet 342https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Minnesota, Moscow, Manhattan: Gus Hall’s life and political line until the late 1960s107184431.3.2021 8.20.03Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, The Finnish Society of Sciences and Letters, Helsinki, 2020 Toisen polven amerikansuomalainen Arvo Kustaa Halberg (1910–2000 297https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Lainvalmistelu : oikeudelliset perusteet ja käytäntö106990219.3.2021 12.50.17Niemivuo, Matti: Lainvalmistelu : oikeudelliset perusteet ja käytäntö Lainvalmistelun tasoa on Suomessa arvosteltu kaikkina aikoina Tutkimustietoa on myös siitä, mikä osa 421https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Erityislapsen vanhempana : voimavaroja hyvään elämään106888716.3.2021 17.00.02Anttila, Ulla: Erityislapsen vanhempana : voimavaroja hyvään elämään Ulla Anttila toteaa kirjansa alussa halunneensa kirjoittaa kirjan, jota hän olisi itsekin useasti tarvinnut 394https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Tulevaisuustiedon lähteillä : analyysi ennakointiraporteista ja tulevaisuuden ilmiöistä106757710.3.2021 10.33.47Sanna Ahvenharju, Laura Pouru, Matti Minkkinen, Toni Ahlqvist:  Tulevaisuustiedon lähteillä : analyysi ennakointiraporteista ja tulevaisuuden ilmiöistä 1436https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
UN Results portal10671135.3.2021 21.03.01UN Results -portaali esittelee YK:n budjettia YK:n budjetti vuodelle 2021 on 3,2 miljardia dollaria Varoja suunnataan esimerkiksi naisille, lapsille, vammaisille 320https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
K niin kuin katastrofi : länsimaiden seitsemän tulevaisuutta10611452.3.2021 9.58.05Kangas, Rami – Nenonen, Marko – Välimäki, Mari: K niin kuin katastrofi : länsimaiden seitsemän tulevaisuutta Oli muun muassa pieni jääkausi, uskonsodat, nälänhätä ja kulkutaudit 463https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Turvapaikka uutisissa : mediakatsaus 2015–202010602872.3.2021 9.27.17Asunta, Maria & Seppänen, Erkki: Turvapaikka uutisissa : mediakatsaus 2015–2020 Toimittaja-kirjailija Maria Asunta ja kielitieteilijä-muusikko Erkki Seppänen käsittelevät ja 558https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Miten Suomeen muodostetaan hallitus?105954723.2.2021 8.00.38Heasman, Lia, Backman, Jouni: Miten Suomeen muodostetaan hallitus? : selvitys hallituksen muodostamisprosessista Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on julkaissut uuden 385https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Historian jännät naiset : merirosvoja, meedioita, varkaita ja vakoojaprinsessoja105862621.2.2021 20.11.18Historian jännissä naisissa kerrotaan elävästi ja mielenkiintoisesti reilun sadan erilaisen naisen lyhyt elämäkerta Kirjaan valikoituneet naiset ovat erikoisia, nerokkaita 373https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Solvaajat : herjaamisen hävytön historia105775615.2.2021 8.30.19Laukka, Petri – Turunen, Ari: Solvaajat: herjaamisen hävytön historia Onko järkevälle ja toista osapuolta kunnioittavalle keskustelulle enää sijaa sosiaalisen median aikakautena 410https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Lost in a gallup : polling failure in U.S. presidential elections25956778.2.2021 8.00.04Campbell, W. Joseph: Lost in a gallup : polling failure in U.S. presidential elections Miksi mielipidetiedustelut eivät aina pidä paikkaansa 354https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
The Guardians : the League of Nations and the crisis of empire6992723.2.2021 9.01.04New York, Oxford University Press, 2015 Järjestön yhtenä tehtävänä oli valvoa sodan häviäjävaltioille kuuluneita alueita 85https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Komplekseja, kilpailua ja kumppanuutta : Suomen ja Ruotsin suhteissa5468461.2.2021 15.35.54Majander, Mikko: Komplekseja, kilpailua ja kumppanuutta: Suomen ja Ruotsin suhteissa Majander kirjoittaa teoksessaan Suomen ja Ruotsin kompleksisesta suhteesta toisen maailmansodan 478https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–203055856022.1.2021 14.11.21Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:6. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2020 Mielenterveyskysymykset ovat olleet pinnalla yhteiskuntakeskustelussa viime 435https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Neukkuturismi : Neuvostoliiton matkailun historia54723922.1.2021 13.17.38Sutinen, Ville-Juhani: Neukkuturismi: Neuvostoliiton matkailun historia Neuvostoliiton historia esitetään nykyään ainakin Venäjän ulkopuolella kovin kielteisessä valossa 441https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
The diplomats, 1939–197969969521.1.2021 12.02.19Teoksessa esitellään ulkoministereitä, valtionpäämiehiä ja uradiplomaatteja Aiheita ovat esimerkiksi Yhdysvaltain ja Ison-Britannian ulkoministeriöiden, YK:n ja sen diplomaattien 205https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
COVID-19 -tutkimuskatsaus103643215.1.2021 12.22.10COVID-19 -tutkimuskatsaus on valtioneuvoston kanslian käynnistämä toimintamalli, joka koostaa koronakriisiin liittyviä uusimpia tutkimustuloksia maailmalta ja Suomesta 528https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Tietopyynnöt ja henkilötietojen luovuttaminen : opas julkisuuslain mukaisten tietopyyntöjen ja tietosuoja-asetuksen mukaisten henkilötietojen tarkastuspyyntöjen käsittelyyn sekä muihin tietojen luovutuksiin54546214.1.2021 10.41.49Vaikka tietosuoja- ja julkisuuslainsäädäntö ovat eri lainsäädäntökokonaisuuksia, niitä sovelletaan viranomaistoiminnassa usein rinnakkain Tämän vuoksi kirjassa on otettu huomioon 508https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Kiinan suurin harppaus : päämääränä maailman valvotuin kansa54536614.1.2021 7.01.48Baer, Katarina & Koponen, Kalle: Kiinan suurin harppaus : päämääränä maailman valvotuin kansa Millaista on elää kaupungissa, jonka julkisissa tiloissa kasvot voidaan tunnistaa ja 555https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Ruutitynnyrin vartijat : rauhanturvaajakokemuksia Libanonista ja Syyriasta 2012-20135448775.1.2021 11.32.24Ruutitynnyrin vartijat on YK:n Unifil-operaatiossa Etelä-Libanonissa palvelleen suomalaisjoukon tiedotusupseerin palvelusajan muistiinpanoihin perustuva omaelämäkerrallinen 436https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Vanishing ice : glaciers, ice sheets, and rising seas105612430.12.2020 13.48.59Gornitz, Vivien: Vanishing ice : glaciers, ice sheets, and rising seas New York, Columbia University Press, 2019 Teos on selkeästi kirjoitettu perusteellinen kuvaus kryosfäärin 412https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Hyvän historia : ihmiskunta uudessa valossa105592222.12.2020 8.46.36Bregman, Rutger: Hyvän historia: ihmiskunta uudessa valossa Rutger Bergman tuo teoksessaan esiin, että ihmisen pahuus on myytti, joka elää sitkeästi mielikuvissa, taiteessa ja 721https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
70 years of the European Convention on Human Rights -sivusto259841421.12.2020 12.11.4970-vuotisjuhlasivustolle on koottu tietoa juhlaan liittyvistä erilaisista tapahtumista ja konferensseista, kuten ”Milestones and major achievements 426https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx