​Suosittelemme-arkisto

 

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueelta.

 

 

Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirja37317.3.2023 13.40.53Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirja on ilmestynyt vuodesta 1978 alkaen ja se on käsitellyt nimensä mukaisesti työoikeudellisia sekä työ- ja sosiaalioikeusliitännäisiä 67https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Parlamenttisampo12709887.3.2023 12.08.26Parlamenttisampo on Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyössä kehittämä prototyyppi eduskunnan avoimien aineistojen älykästä hakua, selailua ja data-analyysejä varten 536https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Miten Suomi voi nyt ja tulevaisuudessa? : näkökulmia hyvin- ja pahoinvoinnin sekä kansantautien kehitykseen127349628.2.2023 10.57.31Raportti käsittelee kahta kansalaisten hyvinvoinnille ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjalle tärkeää kysymystä: Miksi hyvinvointi ja pahoinvointi näyttäisivät kasvavan samaan 1842https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Tieto- ja teknologiapolitiikan poikkihallinnollinen johtaminen126817615.2.2023 7.35.17Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa Suomen tulevaisuuteen merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä niin varhaisessa vaiheessa, että niihin voidaan vielä tarvittaessa vaikuttaa 319https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Operaatio Kekkonen : lännen agentit Tamminiemen sisäpiirissä12654076.2.2023 8.47.09Urho Kekkonen pyrki viimeistä kertaa presidentiksi vuonna 1978 iskulauseella Luottamus yli rajojen Olemme tottuneet ajattelemaan, että tällä tarkoitettiin itärajaa ja että Kekkosen 456https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Paha valta : kuinka se muuttaa meitä kaikkia126345730.1.2023 9.55.48Klaas, Brian: Paha valta : kuinka se muuttaa meitä kaikkia Kansainvälisen politiikan professori Brian Klaas etsii kirjassaan vastausta seuraaviin kysymyksiin: Turmeleeko valta 480https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa -tilasto : käyttäjän käsikirja125975626.1.2023 8.36.30Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa -tilasto : käyttäjän käsikirja / Tilastokeskus & Tulevaisuusvaliokunta Tulevaisuusvaliokunta on viime vuosina ottanut monessa eri yhteydessä 208https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Muistitietotutkimuksen paikka : teoriat, käytännöt ja muutos10446631.12.2022 10.00.22Muistitietotutkimus on Suomessa vakiintunut tarkoittamaan suullisten ja kirjallisten muisteluaineistojen pohjalta tehtyä tutkimusta Oral history -termistä se eroaa nimenomaan siinä 546https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
The World Summit of the Committees of the Future 202289694510.11.2022 9.38.05The World Summit of the Committees of the Future was organized in Helsinki on 12–13 October 2022 It gathered, for the first time, parliamentary committees whose responsibilities 405https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Mureneva kulmakivi : Suomi, Neuvostoliiton hajoaminen ja YYA-sopimuksen loppuvaiheet 1989–199287031414.10.2022 6.56.16Nykytapahtumiin peilattuna Suomen ja Neuvostoliiton välinen asetelma ennen 1990-luvun taitetta tuntuu lähes epätodelliselta järjestelyltä 650https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Vaali- ja puoluelainsäädäntö124666014.9.2022 6.31.09Tarasti, Lauri & Jääskeläinen, Arto: Vaali- ja puoluelainsäädäntö Tämä klassikko on edelleen alansa perusteos, tietolähde ja käsikirja 674https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
The Cambridge companion to international organizations law12461909.9.2022 7.11.49Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press 2022 Tiiviin, mutta kattavan teoksen tavoitteena on auttaa hahmottamaan hallitusten välisten järjestöjen 570https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Matkalla Suomeen : tarinoita heimojen maasta124410522.8.2022 8.24.49Sutinen, Ville-Juhani: Matkalla Suomeen: Tarinoita heimojen maasta Koronapandemian rajoittaessa ulkomaanmatkailua suomalaiset ovat kahden viime vuoden aikana suunnanneet katseensa 773https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Ruhtinas123500813.7.2022 10.35.52Firenzeläisen filosofin Niccolò Machiavellin (1469–1527) tunnetuin teos Ruhtinas (Il Principe) on käsikirja hallitsemisesta ja vallankäytöstä sekä tarkkanäköinen kuvaus politiikan 803https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Ratajätkät : rautatienrakentajien kokemukset 1857–193912345806.7.2022 10.20.36Kalle Kallio on tehnyt perinpohjaisen tutkimustyön rautateiden rakentajista, ratajätkistä, joiden arjesta ja elämästä ei ole aiemmin juurikaan kirjoitettu 603https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Lupaus paremmasta : demokratia ja koulu Suomessa122586720.6.2022 8.23.30Rautiainen, Matti et. al. : Lupaus paremmasta : demokratia ja koulu Suomessa Teoksen yhdeksän kirjoittajaa käsittelevät artikkeleissaan demokratiaa ja koulua eri näkökulmista 475https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Romanovit : 1613–191812297869.6.2022 12.54.24Nykyisyyden hahmottaminen vaatii historian tuntemusta, ja siksi Sebag Montefioren teos on tärkeää luettavaa kaikille, joita kiinnostaa tämän päivän Venäjä 462https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
How ten global cities take on homelessness : innovations that work121674527.5.2022 6.11.12Gibbs, Linda et al: How ten global cities take on homelessness: innovations that work Oakland, Ca, University of California Press, 2021 Vuonna 2021 Helsingissä oli 1 209 asunnotonta 576https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Valtioneuvoston linnan 200 vuotta122740127.5.2022 6.10.43Maasalo, Katri: Valtioneuvoston linnan 200 vuotta päivä tulee kuluneeksi 200 vuotta linnan päärakennuksen käyttöönotosta Carl Ludvig Engelin suunnitteleman talon arvokkaimmat tilat 524https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Women, peace and security index 2021/22122382912.5.2022 14.51.01Kahden tutkimusinstituutin tuottama Women, peace and security -indeksi tarkastelee esimerkiksi naisten turvallisuustilannetta Tarkastelussa on 170 maata, jotka kattavat yli 99 466https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Ikääntymisen tulevaisuuksia 2060 – taidevälitteinen asiantuntijadialogi uuden ajattelun lähteenä 121637812.4.2022 6.50.04Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta käynnisti syksyllä 2020 yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa selvityshankkeen Ikääntymisen tulevaisuuksia 2060 – taidevälitteinen 1264https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Tekoälyratkaisut tänään ja tulevaisuudessa121594411.4.2022 12.05.11Ailisto, Heikki et al.: Tekoälyratkaisut tänään ja tulevaisuudessa Tämä julkaisu osoittaa, että tekoäly on kuitenkin monin tavoin keskuudessamme jo nyt 1973https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Towards a better future : technological opportunities and threats to the promotion of sustainable development117632211.4.2022 12.04.43Helsinki, Committee for the Future, 2021 Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä 1860https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Tulevaisuustiedon lähteillä : analyysi ennakointiraporteista ja tulevaisuuden ilmiöistä106757711.4.2022 12.03.55Ahvenharju, Sanna;  Pouru, Laura; Minkkinen Matti; Ahlqvist Toni: Tulevaisuustiedon lähteillä : analyysi ennakointiraporteista ja tulevaisuuden ilmiöistä 4447https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
An introduction to the Chinese legal system121164718.3.2022 8.40.25Chen, Albert Hung-yee: An introduction to the Chinese legal system Teoksessa esitellään Aasian johtavan suurvallan Kiinan oikeusjärjestelmää – sen historiaa ja nykypäivää 650https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
The EU as a global regulator for environmental protection : a legitimacy perspective12093949.3.2022 14.56.40Teoksessa tarkastellaan Euroopan unionin ympäristölainsäädännön vaikutuksia EU:n rajojen ulkopuolelle eli niin kutsuttuihin kolmansiin maihin 622https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Lifecycle of Parliamentary Documents119246519.1.2022 7.30.35Lifecycle of Parliamentary Documents : Australia, Canada, European Parliament, France, Germany, Israel, Japan, Portugal, Sweden, United Kingdom The Law Library of Congress, Global 866https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Totuudenjälkeinen119283912.1.2022 8.00.06Jos nykyinen vaihtoehtoisten faktojen ja totuudenjälkeisen maailman meno hämmästyttää, ota tämä teos lukulistalle Kirjoittaja osoittaa, ettei ilmiö ole uusi ja historian juuret 812https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
World politics since 198911870035.1.2022 7.30.07Holslag, Jonathan: World politics since 1989 Teos käsittelee maailmanpolitiikkaa vuoden 1989 jälkeen Holslagin mukaan silloin piti alkaa vapauden ja vaurauden aika 792https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Annetaan tytön yrittää : lasikatonmurtajia ja vaikuttajanaisia118928928.12.2021 7.15.21Rajala, Pertti & Virkki, Susanna: Annetaan tytön yrittää: lasikatonmurtajia ja vaikuttajanaisia Naiset mukana tavoittelemassa pääsyä pääministeriksi ja tasavallan presidentiksi 830https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Irja Askola : elämäkerta120103422.12.2021 17.05.45Suomen ensimmäisen naispuolisen piispan Irja Askolan elämäkerta tuo esille naisen, joka on seurannut kutsumustaan, murtanut lasikattoja ja osallistunut yhteiskunnalliseen 769https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Arkistot ja kulttuuriperintö119712313.12.2021 11.30.57Sillä voidaan viitata Kansallisarkiston kaltaiseen instituutioon, asiakirjojen säilyttämiseen tarkoitettuun arkistotilaan tai aineistokokonaisuuteen, jonka henkilö, järjestö tai 888https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Kuninkaallisen mahdin näyttämöt : pohjoismaiset päälinnat11935304.12.2021 7.46.04Teos esittelee Pohjoismaiden kolme merkittävintä kuninkaanlinnaa – Tukholman, Drottningholmin ja Amalienborgin linnat – niiden historiaa, arkkitehtuuria ja koristelua 912https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Peace and security data hub – rauhaan ja turvallisuuteen liittyvän tiedon lähde119016125.11.2021 11.25.41Peace and Security Data Hub – Yhdistyneiden kansakuntien rauhan ja turvallisuuden tietokanta YK:n tietokantaan on koottu rauhaan ja turvallisuuteen liittyviä julkisia, usein 838https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Weak strongman : the limits of power in Putin’s Russia118712616.11.2021 13.15.18Princeton, NJ : Princeton University Press [2021 Timothy Frye on kirjoittanut kirjan nyky-Venäjän eliitin vallankäytöstä Hänen mukaansa Venäjää hallitaan varsin autokraattisesti 774https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
The Routledge handbook to referendums and direct democracy11819722.11.2021 7.32.50Morel, Laurence ja Qvortrup, Matt (toim Kansanäänestykset ovat viime vuosikymmeninä nousseet enenevässä määrin valtioiden hallituspolitiikkaa määrittävien asioiden joukkoon 807https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Salatun tiedon tuottajat : Suomen sotilasasiamiesten tiedustelutoiminta 1918–1939118071329.10.2021 8.01.16Tiedetään että jo 1200-luvulla kruunun lähettämät sotilasasiantuntijat valvoivat vieraiden valtioiden sotajoukkoja Siitä lähtien vakiintui vähitellen käytäntö, että valtiot 1108https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Elämäsi paras puhe117872926.10.2021 4.51.57Lehtipuu, Unna – Mustakallio, Antti: Elämäsi paras puhe Puhe- ja keskustelutaito ovat keskeisiä vaikuttamisen keinoja ja vallan välineitä Kukapa meistä ei olisi tuumannut mielessään 889https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Coronavirus and the law in Europe117755621.10.2021 9.30.49Covid-19 pandemia pysäytti maailman keväällä 2020 Lääketieteessä keskityttiin rokotteen kehittämiseen ja sairastuneiden hoitoon Valtioiden johdossa fokus oli yhteiskunnan eri 1101https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Sukupolvensa ääni : SYL ja suomalainen opiskelijaliike 1921–2021117646919.10.2021 9.01.10Parpola, Antti & Puro, Laura: Sukupolvensa ääni : SYL ja suomalainen opiskelijaliike 1921–2021 Satavuotias Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL juhlii julkaisemalla historiateoksen 729https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Empiirinen oikeustutkimus117526314.10.2021 9.30.56Teos laajentaa näkökulmia oikeudellisten ilmiöiden tarkasteluun ja osoittaa, että oikeustiede on monitieteistä – filosofiasta lähtien se linkittyy yhteiskuntatieteisiin ja muihin 911https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Voudintileistä veroparatiiseihin : verotuksen historia117395212.10.2021 8.40.42Maat on valittu sen havainnollistamiseksi, kuinka tehokas verotus on eri aikoina luonut sodissa menestyviä valtioita Kattava teos kuvaa ja analysoi, miten verotus on vaikuttanut 860https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
COVID-19 -tutkimuskatsaus103643230.9.2021 12.11.16COVID-19 -tutkimuskatsaus on valtioneuvoston kanslian käynnistämä toimintamalli, joka koostaa koronakriisiin liittyviä uusimpia tutkimustuloksia maailmalta ja Suomesta 922https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Käyttöliittymä vaaleihin : tutkimus vaalikoneista kansalaisten, ehdokkaiden ja journalismin näkökulmista117051729.9.2021 10.16.23Ensimmäinen vaalikone Suomessa liittyi europarlamenttivaaleihin 1996 ja sen toteutti YLE Monella medialla on oma vaalikone ja ne ovatkin hyvin suosittuja, mutta myös eri 953https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Mediavälitteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen : murros ja tulevaisuus116940324.9.2021 7.38.08Ikäheimo, Hannu-Pekka & Vahti, Jukka: Mediavälitteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen: murros ja tulevaisuus Selvityksessä analysoidaan teorian ja käytännön esimerkein, miten 923https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Europe Elects116789421.9.2021 7.00.12Europe Elects on vapaaehtoisvoimin toimiva yhteisö, joka kokoaa ja julkaisee gallup- ja äänestysdataa eri Euroopan maista ja Euroopan parlamentista 862https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Salaliittoteorioiden filosofia : Temppeliherroista liskoihmisiin116772217.9.2021 9.30.19Räikkä, Juha: Salaliittoteorioiden filosofia : Temppeliherroista liskoihmisiin, Helsinki, Gaudeamus, 2021 Salaliittoteoriat eivät ole uusi ilmiö, mutta erityisesti koronapandemian 1785https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Parisuhteet, varallisuus ja sopimukset116717516.9.2021 9.20.58Mikkola, Tuulikki: Parisuhteet, varallisuus ja sopimukset Avo- ja avioliitot koskettavat lukuisia ihmisiä Yksityiselämässä varsinkin avioliiton solmiminen on oikeustoimi, joka tuo 811https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Suomiko onnellisen vanhuuden maa?116640816.9.2021 9.18.30Strandberg, Timo – Heikkinen, Eino (toim): Suomiko onnellisen vanhuuden maa Timo Strandbergin ja Eino Heikkisen toimittama teos kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijoiden 780https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Virtuaalinen kotiseutu11655849.9.2021 11.20.04Sulevi Riukulehdon ja Ari Haasion toimittama teos Virtuaalinen kotiseutu on avaus virtuaalisen kotiseudun ilmiöihin Se keskittyy uudenlaiseen kotiseutututkimukseen ja määrittää 659https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx