The Cambridge companion to international organizations law

Klabbers, Jan (toim.): The Cambridge companion to international organizations law. Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press 2022. 495 s.

​Tiiviin, mutta kattavan teoksen tavoitteena on auttaa hahmottamaan hallitusten välisten järjestöjen roolia ja merkitystä mitä erilaisimmilla aloilla. Aluksi selostetaan yleisesti kansainvälisten järjestöjen käsitettä, toimivaltaa, vastuullisuutta, sääntelyä ja toimintatapoja. Sen jälkeen paneudutaan keskeisiin ja ajankohtaisiin aihealueisiin: pakolaisuudesta globaaleihin terveyskysymyksiin, energiantuotannosta aseidenriisuntaan, ruokaturvaan ja taloudelliseen vakauteen.

Teos koostuu artikkeleista, jotka ovat kirjoittaneet omien alojensa keskeiset asiantuntijat. Jan Klabbers, yksi maailman johtavista kansainvälisten järjestöjen tuntijoista, on toimittanut kirjan.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 9.9.2022 10.10
Muokattu 9.9.2022 10.11