Datan alaiset : kansanedustajien digitaalinen arki

Hokkanen, Julius  & Koivunen, Anu  & Turunen, Maiju: Datan alaiset : kansaedustajien digitaalinen arki. Tampereen yliopisto, 2021, 83 s.

​Kansanedustajuus ja sosiaalinen media. Tähän tematiikkaan on perehtynyt Suomen akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimus uusimmassa raportissaan. Erityisessä fokuksessa on poliitikkojen digitaalinen arki eri alustoilla eli sosiaalisen median palveluissa. Näiden merkitystä kansanedustajien työhön ja poliittiseen viestintään tarkastellaan neljästä eri kulmasta.

Ensimmäiseksi tutkitaan sitä, miten alustojen käyttö vaikuttaa viestintään ja paineeseen olla jatkuvasti aktiivisesti läsnä näillä alustoilla. Toiseksi kuvataan sitä, miten palvelujen toimintalogiikka haastaa ajatuksen ihannepoliitikosta, joka ajattelee vain yhteiskunnallista hyvää, mutta viestien leviämiseksi on yleensä tuotava esiin persoonaa ja herätettävä tunteita. Kaksi viimeistä näkökulmaa liittyvät verkkohäirintään ja tietoturvaan. Oman osuutensa saa myös kansanedustajille tarjottu tuki viestintätyölle. Tutkimusta varten on haastateltu 22 kansanedustajaa, jotka kirjoittajien mukaan edustavat todennäköisesti enemmän sosiaalista mediaa hyödyntävien joukkoa.

Tutkimus on osa IDA – intiimiys datavetoisessa kulttuurissa -hanketta, jossa neljän yliopiston tutkijat tutkivat datavetoisen kulttuurin vaikutusta sosiaalisiin rooleihin ja suhteisiin sekä niihin liittyviä haavoittuvuuksia.

Teos verkkojulkaisuna
Tutkimushankkeen verkkosivut 
Ylen aamu 9.6.2021: Somehäirintä on kansanedustajille arkipäivää
– Tutkimuksesta keskusteltiin Yle Aamussa (ohjelman kesto 14:54)
 

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin

Julkaistu 16.6.2021 10.55
Muokattu 16.6.2021 12.51