Eduskunnan oikeusasiamies 1920–2020: sata vuotta laillisuusvalvontaa ja oikeusturvaa

Kari, Markus & Lindstedt, Jukka & Reinboth, Susanna: Eduskunnan oikeusasiamies 1920–2020: sata vuotta laillisuusvalvontaa ja oikeusturvaa. Helsinki, Edita, 2020. 469 s.

​Juhlakirja on toimitettu oikeusasiamiehen satavuotisen historian kunniaksi. Teos kokoaa oikeusasiamiehen satavuotisen historian ja sen käännekohdat. Teoksen kirjoittajat oikeustieteen tohtorit Markus Kari ja Jukka Lindstedt sekä oikeustoimittaja Susanna Reinboth tarkastelevat oikeusasiamiehen toimintaa kunkin ajan yhteiskunnallisessa, poliittisessa ja journalistisessa kontekstissa.

Kirja on kirjoitettu kolmesta eri näkökulmasta. Markus Kari tarkastelee, miten kansalaisoikeus- ja perusoikeusnäkökulma esiintyy oikeusasiamiesinstituution historiassa. Jukka Lindstedtin tarkastelun kohteena ovat eduskunnan ja oikeusasiamiesinstituution väliset suhteet. Kuinka itsenäisesti eduskunta on sallinut oikeusasiamiehen toimia ja kuinka riippumattomia oikeusasiamiehet ovat olleet poliittisista puolueista.

Susanna Reinboth tarkastelee median näkökulmasta oikeusasiamiesinstituutiota. Medianäkyvyys on ollut suurimmillaan oikeusasiamiehen ensimmäisen vuosikymmenen aikana sekä 1980–90-luvun taitteessa. Yksi 1920-luvun kestoaiheita lehdistössä oli oikeusasiamiehen viran tarpeellisuus. Oikeusasiamiehen renessanssikausi oli 1980- ja 1990-luvun taitteessa, kun kanslian johdossa olivat Jacob Söderman ja Pirkko K. Koskinen.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Teos verkkojulkaisuna
Oikeusasiamies 100 vuotta sivusto

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 14.2.2020 8.50
Muokattu 11.11.2020 13.49