Elämäsi paras puhe

Lehtipuu, Unna – Mustakallio, Antti: Elämäsi paras puhe. Helsinki, Alma Talent, 2021. 224 s.

Puhe- ja keskustelutaito ovat keskeisiä vaikuttamisen keinoja ja vallan välineitä. Kukapa meistä ei olisi tuumannut mielessään, että sanoma oli hyvä, mutta tavassa tuoda viesti esille oli jotain ristiriitaista tai jopa häiritsevää? Retoriikka ja keskustelutaito onkin vaikea mutta myös harjoiteltavissa oleva viestimisen osa-alue.

Onnistuneella puheella saadaan ihmiset kuuntelemaan, vaikuttumaan ja samalla ymmärtämään puhujan ajatuksia. Epäonnistunut viestintä voi taas viedä ajatukset sanomasta sivuun, kun kokonaisuus – sanat, persoona, elekieli – ei ole tasapainossa.

Kirjassa lähestytään puhetaitoa esimerkkien ja tehtävien kautta. Teos herättää ja haastaa: Pidä elämäsi paras puhe! Ole ymmärtäväinen toista puhujaa kohtaan, sillä puheen pitäminen ei aina ole helppoa.


Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 26.10.2021 7.50
Muokattu 26.10.2021 7.51