Henkilötietojen suoja

Pitkänen, Olli – Tiilikka, Päivi – Warma, Eija: Henkilötietojen suoja. Helsinki, Talentum, 2013. 332 s.

​Henkilötietojen suoja digitalisoituvassa maailmassa on ajankohtainen ja jokaista koskettava lainsäädännön alue. Omien tietojen suojaaminen kiinnostaa kansalaista. Toisaalta oikeudet käsitellä toisten henkilötietoja globaalissa toimintaympäristössä tuovat haasteita rekisterinpitäjille.

Teoksessa on käytetty lähdeaineistona suomalaisen lainsäädännön, tietosuojavaltuutetun ja tietosuojalautakunnan ja tuomioistuinten lausuntojen lisäksi EU:n henkilötietojen suojaa koskevaa direktiiviä ja huomioitu suositukset EU:n ja YK:n tasolla.

Henkilötietolain 523/1999 tarkoitus on suojata yksityiselämää ja muita yksityisyyttä turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. Teoksessa käydään perusteellisesti läpi lain sisältö ja annetaan käytännönläheistä tietoa sen soveltamisesta.

Tämä tietopaketti soveltuu hyvin myös oppikirjaksi.

 

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Finlex: Henkilötietolaki 523/1999

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 3.2.2014 9.15
Muokattu 16.4.2015 12.42