A history of population health : rise and fall of disease in Europe

Mackenbach, Johan P.: A history of population health: rise and fall of disease in Europe. Leiden, Brill Rodopi, 2020. 430 s.

Rotterdamin Erasmus-yliopiston professori tarjoaa teoksessaan kokonaiskuvan Euroopan tautihistoriasta ja sen vaikutuksesta väestön terveyteen 1700-luvulta nykypäivään.

Teoksen alkuosassa luodaan yleiskatsaus kansanterveyden pitkän aikavälin suuntaviivoihin. Elinajanodotteen pidentymistä kuvataan tautiesiintymisien vaihtelulla, jolloin havaitaan esiintymistiheyksissä säännöllisiä nousuja ja laskuja. Kirjoittaja yhdistää kansanterveyden tasossa tapahtuvat käänteet ihmislähtöiseen toimintaan – vaihtelut esiintyvät samanaikaisesti taloudellisten, poliittisten ja sosiokulttuuristen muutosten ja julkisen terveydenhoidon kehityksen kanssa.

Toisessa osassa perehdytään noin 40 sairauden ja terveysongelman yksityiskohtaiseen historiaan, mikä antaa yleiskäsityksen tautien variaatioon vaikuttavista tekijöistä. Tätä kautta etsitään selitystä pitkän aikavälin suuntaviivoille ja arvioidaan mitkä ovat olleet niiden välittömät ja perimmäiset syyt.

Päätösosassa nostetaan esiin muutamia yleisiä johtopäätelmiä ihmislähtöisen toiminnan myönteisistä vaikutuksista kansanterveyteen. Valittujen eurooppalaisten maiden historialla konkretisoidaan, miten yhteiskunnalliset muutokset ja terveydenhoidon kehitys ovat vaikuttaneet kehityskaariin näissä maissa. Myös tulevaisuuden haasteita ja kansanterveyden nykytason vakautta arvioidaan.


Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 8.10.2020 13.35
Muokattu 8.10.2020 13.38