Kaksi tietä huipulle : media ja puoluejohtajuus Suomessa naisten noususta populismin aaltoon

Kaksi tietä huipulle : media ja puoluejohtajuus Suomessa naisten noususta populismin aaltoon

Niemi, Mari K.: Kaksi tietä huipulle: media ja puoluejohtajuus Suomessa naisten noususta populismin aaltoon. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, osa 385. Turun yliopisto, Turku 2014. 91 s.

​Mari K. Niemi tarttuu artikkeliväitöskirjassaan viime vuosikymmenten kahteen muutokseen suomalaisessa politiikassa: naisten osuuden lisääntymiseen johtotehtävissä ja populismin nousuun merkittäväksi voimatekijäksi. Tutkimuksen näkökulmana on politiikan ja median vuorovaikutus, joten tutkimusaineisto koostuu lähinnä sanomalehtiartikkeleista ja muusta media-aineistosta.

Tutkimusjaksolla 1980-luvun lopulta 2010-luvulle nainen on Suomessa valittu ensi kertaa presidentiksi, pääministeriksi, valtapuolueen puheenjohtajaksi ja raskaimpien salkkujen ministeriksi. Niemi tutkii erityisesti prosesseja, jotka ovat nostaneet naisia suurten puolueiden puheenjohtajiksi. Perussuomalaisen populismin läpimurto tapahtui vuoden 2011 jytkyvaaleissa, jotka voidaan tulkita käänteeksi myös naisille politiikan huipulla: presidenttinä ja suurten puolueiden keulakuvina on tällä hetkellä jälleen vain miehiä.

Väitöstutkimuksen mukaan mediasta kehkeytyi tutkittavalla jaksolla politiikan osapuoli: puolueiden puheenjohtajakamppailut käytiin mediassa, ja valta on kasautunut puheenjohtajien joukosta median ehdoin valitulle pääministerille. Toinen tie politiikan huipulle, johon väitöskirjan otsikko viittaa, on kulkenut pienen populistisen puolueen kasvun kautta neljän suuren puolueen joukkoon. Persoonia, ilmiöitä, draamaa ja ristiriitoja janoava politiikan mediajulkisuus oli ratkaisevan tärkeä tekijä myös perussuomalaisten nousulle politiikan raskaaseen sarjaan.

 

Julkaisu elektronisessa muodossa
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 13.10.2014 9.00
Muokattu 20.4.2015 12.33

 Tutustu myös