Kansallinen ennakointi Suomessa 2020

Pouru, Laura & Minkkinen, Matti & Auffermann, Burkhard & Rowley, Christopher & Malho, Maria & Neuvonen, Aleksi: Kansallinen ennakointi Suomessa. Helsinki, Valtioneuvoston kanslia, 2020. 94 s.

​Kansallista ennakointia on Suomessa alettu rakentaa 1990-luvulla ja ennakointijärjestelmää on kehitetty systemaattisesti vuodesta 2004, jolloin asetettiin valtioneuvoston ennakointiverkosto. Ennakointijärjestelmää on uudistettu laajemmin vuonna 2014, jolloin esitettiin joukko suosituksia. Kansallinen ennakointi Suomessa 2020 -tutkimusraportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kansallisen ennakoinnin nykytilaa ja tulevaisuutta. Selvitys kuvaa suomalaisen kansallisen ennakointitoiminnan nykytilanteen ja esittää toimenpiteitä kansallisen ennakoinnin kehittämiseksi.

Tutkimushankkeen toteuttivat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Demos Helsinki.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Monipuolinen ennakointi auttaa tulevaisuuden yllätysten kohtaamisessa / Laura Pouru, Matti Minkkinen, Aleksi Neuvonen. Tieto käyttöön! -blogi 30.3.2020

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 15.5.2020 11.30
Muokattu 4.8.2020 12.38