Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030

Vorma, Helena et al. (toim.): Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:6. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2020. 70 s.

Mielenterveyskysymykset ovat olleet pinnalla yhteiskuntakeskustelussa viime aikoina. Erityisesti pitkittynyt koronapandemia luo paineita ehkäisevälle ja hoitavalle mielenterveystyölle.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut katsauksen jo käynnissä olevaan Marinin hallituksen kansalliseen mielenterveysstrategiaan, jonka tavoitteena on nostaa mielenterveys osaksi kansanterveyttä ja vähentää mielenterveyteen liittyvää leimaantumista.

Ohjelmaan on kirjattu yksityiskohtaiset toimenpiteet mielenterveystyön edistämiselle sekä mittarit, joiden avulla edistystä tullaan seuraamaan. Ohjelma sisältää myös erityiseksi tavoitteeksi nostetun itsemurhien ehkäisyohjelman.


Teos verkkojulkaisuna: Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 22.1.2021 15.20
Muokattu 22.1.2021 16.11