Kerrottu politiikka : muistitietotutkimus arjen poliittisesta kulttuurista

Latvala, Pauliina: Kerrottu politiikka: muistitietotutkimus arjen poliittisesta kulttuurista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia nro 1393. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2013. 253 s.

Teos tarkastelee suomalaisten muistoja arjen poliittisesta kulttuurista. Kansalaisten suhdetta politiikkaan lähestytään yksilöllisenä ja muuttuvana, tunnemuistoihin kiinnittyvänä ilmiönä. Paikallishistorian ja suvun muistitiedon merkitys korostuvat.

Kirja perustuu muisteluteksteihin, jotka kuvaavat itsenäisyyden ajan poliittisia kasvuympäristöjä ja kertovat, kuinka politiikasta on perheissä ja muissa yhteisöissä puhuttu.

Käytetty tutkimusaineisto koostuu Politiikkaa ja valtapeliä -muistitietokeruun vastauksista, joissa keskitytään politiikkaan perheessä ja kotiseudulla. Poliittista muistitietoa kartoittavan valtakunnallisen hankkeen toteutti Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

FT Pauliina Latvala on poliittisen kulttuurin suulliseen ja kirjalliseen muistitietoon erikoistunut tutkija.

 

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 13.1.2014 9.00
Muokattu 16.4.2015 12.35