Korona ja digitaalinen riskiyhteiskunta

Korpiola, Lilly & Poutanen, Petro: Korona ja digitaalinen riskiyhteiskunta. Tammi, [2021]. 217 s.

​Korpiolan ja Poutasen teoksessa tarkastellaan median, viestinnän, johtamisen ja sosiaalisen maailman näkökulmista koronakriisin ensimmäistä vuotta, jonka vuosipäiväksi Suomessa voidaan määritellä 26.2.2021. Kriisin vaiheita ja siihen liittyvää maailmanlaajuista viestintää oli mahdollista seurata reaaliajassa digitaalisen median välityksellä.

Koronavuosi toi esiin verkostojen tuottaman informaation ja disinformaation hallitsemattomuuden mediatilassa, jossa perinteinen valtavirtamedia ja sosiaalinen media kamppailivat näkyvyydestä. Kirjoittajat havaitsivat sosiologi Ulrich Beckin 1980-luvulla luoman riskiyhteiskunta-käsitteen sopivuuden vallitsevaan tilaan, sillä se kuvaa modernia yhteiskuntaa, joka pyrkii ehkäisemään ja hallitsemaan yhteiskunnan itsensä tuottamia riskejä.

Teoksessa korostetaan luottamuksen merkitystä kriiseistä selviämisessä ja herätellään digitaalisen viestinnän hallitsemattomaan maailmaan. Koronapandemia koskettaa kaikkien elämää yksilötasolta kansakuntiin kattaen koko globaalin yhteisön, joka toimii verkottuneessa riippuvuussuhteessa. Sen yhteiskunnalliset seuraukset tulevat olemaan laajat.

Lilly Korpiola on tietokirjailija sekä median ja viestinnän asiantuntija.
Petro Poutanen on viestinnän ja organisaatioviestinnän dosentti ja tietokirjailija.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 21.7.2021 9.15
Muokattu 22.7.2021 9.11