Kuninkaallisen mahdin näyttämöt : pohjoismaiset päälinnat

Harju, Virpi (toim.): Kuninkaallisen mahdin näyttämöt : pohjoismaiset päälinnat. Turku; Helsinki, Sigillum, 2021. 192 s.

Teos esittelee Pohjoismaiden kolme merkittävintä kuninkaanlinnaa – Tukholman, Drottningholmin ja Amalienborgin linnat – niiden historiaa, arkkitehtuuria ja koristelua. Teksti koostuu useista asiantuntijoiden laatimista artikkeleista, joissa syvennytään teemaan eri aihealueiden ja näkökulmien kautta. Runsas kuvitus havainnollistaa ja täydentää sisältöä.

Lukija voi seurata Pohjolan historian kulkua kuningaskuntien synnystä ja niiden kehitysvaiheista aina nykypäivään asti. Aikoinaan linnat olivat hallinnon ja hovielämän keskuksia, jotka suunniteltiin edustamaan hallitsijoiden valtaa ja mahtia. Teoksessa perehdytään erityisesti kuvallisiin symboleihin ja visuaalisiin keinoihin, joilla lisättiin rakennusten vaikuttavuutta. Niistä ilmenee, miten pohjoismaisten kuninkaanlinnojen monet piirteet yhdistävät ne eurooppalaiseen palatsiperinteeseen.

Euroopan palatsikulttuurin juuret juontuvat antiikin Roomasta. Se näkyy sekä rakennusten arkkitehtuurissa että niiden veistos- ja maalauskoristelun aiheissa. Erityisesti Italiassa ja Ranskassa myöhemmin kehittyneellä palatsikulttuurilla oli suuri vaikutus muihin maihin. Napolin kuninkaan kesäpalatsi Casertassa ja Ranskassa Ludvig XIV:n rakennuttama Versaillesin palatsi valtavine puutarhoineen olivat kuuluisia loistostaan, ja niitä jäljiteltiin muissa Euroopan hoveissa.

Teos sisältää myös kuvauksia linnojen ja palatsien kuninkaallisista, hallitsijaperheiden elämästä eri aikoina ja siitä, miten kunkin aikakauden maailmankuva ja yhteiskunnalliset olosuhteet heijastuvat heidän oloihinsa. Nykyisin monarkin asema kuningaskunnissa on enimmäkseen edustuksellinen.

Tutkimushankkeen vetäjänä, teoksen toimittajana ja kirjoittajana on toiminut dosentti FT Virpi Harju Kansallisgalleriasta. Teoksen avaussanat on kirjoittanut pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.


Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 4.12.2021 9.45
Muokattu 4.12.2021 9.46