Lainvalmistelu : oikeudelliset perusteet ja käytäntö

Niemivuo, Matti: Lainvalmistelu : oikeudelliset perusteet ja käytäntö. Helsinki, Kauppakamari, 2020. 416 s.

Lainvalmistelun tasoa on Suomessa arvosteltu kaikkina aikoina. Poikkeuksellisen voimakasta kritiikki oli vaalikaudella 2015–2019.

Matti Niemivuon tutkimus antaa kokonaiskuvan siitä, miten lakeja ja muita säädöksiä on Suomessa valmisteltu ja nykyisin valmistellaan. Tutkimuksen tarkastelukulma on lakien syntyprosessi oikeusnormien valossa. Tutkimustietoa on myös siitä, mikä osa sääntelystämme on EU-lähtöistä tai pohjautuu kansainvälisiin sopimuksiin ja suosituksiin.

Teoksessa kuvataan kattavasti myös maamme lainvalmistelun historiaa Ruotsin vallan ajalta nykypäivään. Lisäksi vertaillaan norminannon tilaa Pohjoismaissa, Euroopan unionissa ja kansainvälisten järjestöjen työssä.

Emeritusprofessori, OTT Matti Niemivuo toimi pitkään Lapin yliopiston julkisoikeuden professorina. Hän on myös ollut parikymmentä vuotta oikeusministeriön lainsäädäntöjohtajana.


Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
E-kirja on käytettävissä eduskunnan verkossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 19.3.2021 14.50
Muokattu 19.3.2021 14.50