Mediavälitteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen : murros ja tulevaisuus

Ikäheimo, Hannu-Pekka & Vahti, Jukka: Mediavälitteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen: murros ja tulevaisuus. Sitran selvityksiä 178. Helsinki: Sitra, 2021. 75 s.

​Selvityksessä analysoidaan teorian ja käytännön esimerkein, miten median välityksellä tapahtuva yhteiskunnallinen vaikuttaminen on muuttunut. Mediavälitteisen vaikuttamisen piiriin katsotaan kuuluvaksi radio, televisio, sanomalehdet sekä internetin ja sosiaalisen median kautta tapahtuva vaikuttaminen. Tarkastelun keskiössä on sosiaalinen media, koska sen merkitys demokratian peruskäyttöliittymänä ja yhteiskunnallisen keskustelun infrastruktuurina katsotaan entisestään korostuvan 2020-luvun aikana.

Mediaympäristön kehityksen kannalta olennaista on digitaalisia alustoja koskevan sääntely-ympäristön muotoutuminen sekä rakentavan keskustelukulttuurin ja osallisuuden edistäminen. Selvityksen mukaan mediaympäristön nopea muutos ja nykymuotoiset sosiaalisen median alustat uhkaavat rapauttaa demokratian perustuksia. Kehitykseen voidaan vaikuttaa, mutta toimenpiteillä on kiire.

Yksi selvityksessä esitellyistä esimerkeistä on analyysi suomalaisten kansanedustajien Twitter-viestinnästä maaliskuun 2019 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana. Sosiaalisen median globaalit lainalaisuudet ja algoritmeihin kirjoitetut arvostukset ovat nähtävissä suomalaispoliitikkojen twiittailussa. Eri puolueita edustavien kansanedustajien tyylit ja keinot eroavat toisistaan. Raportista selviää, ketkä kansanedustajat olivat tarkastelujaksolla ahkerimmat ja vaikuttavimmat twiittaajat.

Mediavälitteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen -selvitys on osa Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projektia, jossa vuodesta 2018 alkaen on tuettu suomalaisen kansanvallan toimijoiden uudistumiskykyä erilaisilla selvityksillä ja kokeiluilla.

Teos verkkojulkaisuna
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Kansanvallan peruskorjaus -projekti

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 24.9.2021 10.30
Muokattu 24.9.2021 10.38