Megatrendit koronan valossa

Dufva, Mikko et al.: Megatrendit koronan valossa. Sitran selvityksiä 171. Helsinki, Sitra, 2020. 94 s.

Megatrendit koronan valossa perustuu kesällä 2020 Sitran verkkosivuilla (sitra.fi) julkaistuun Koronan vaikutukset -artikkelisarjaan.

Megatrendit luovat kokonaiskuvan Suomen kannalta merkittävistä yhteiskunnallisista trendeistä, ja se on olennainen osa Sitran tulevaisuuden ennakointityötä. Julkaisussa kannustetaan aktiiviseen tulevaisuuskeskusteluun sekä toisenlaisten tulevaisuuksien miettimiseen.

Selvityksessä tarkastellaan koronan pidempiaikaisia vaikutuksia ekologiseen jälleenrakennukseen, osallistavaan demokratiaan, väestöön ja eriarvoisuuteen, talouden uudistumiseen sekä teknologian mahdollisuuksiin ja uhkiin. Julkaisussa pohditaan myös metakriisiä eli useamman kriisin yhteenliittymää, jossa vanhat ajattelu- ja toimintamallit eivät enää toimi.


Teos verkkojulkaisuna: Megatrendit koronan valossa
Sitra: Koronan vaikutukset -artikkelisarja

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 17.12.2020 13.40
Muokattu 17.12.2020 13.40