Nettiajan oikeus : viestintäoikeuden vuosikirja 2012

Pihlajarinne, Taina et al.: Nettiajan oikeus: viestintäoikeuden vuosikirja 2012. Forum iuris -sarja. Helsinki, Kansainvälisen talousoikeuden instituutti, 2013. 156 s.

Kirja käsittelee internetviestinnän ajankohtaisia oikeudellisia kysymyksiä. Näiden lisäksi painopiste on viestintään liittyvissä perusoikeuskysymyksissä. Teos koostuu viidestä artikkelista.

Taina Pihlajarinteen artikkeli käsittelee internetvälittäjän velvoitteita torjua tekijänoikeusloukkauksia. Artikkelissa on myös laajempi, perusoikeuksien punnintaan liittyvä ulottuvuus.

Veli-Markus Tapio kirjoittaa ilmoitusmenettelystä (notice and take down) internetissä tapahtuvien oikeudenloukkausten johdosta.

Päivi Tiilikan kirjoitus koskettelee Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n ratkaisuperusteita ja harkintamarginaalia sananvapauden ja yksityiselämän suojan punninnassa.

Pauli Rautiaisen ja Riku Neuvosen artikkelissa puolestaan hahmotellaan viestinnällisten perusoikeuksien kokonaisuutta suomalaisessa perusoikeusjärjestelmässä.

Viimeisessä artikkelissa Anniina Huttunen ja Anna Ronkainen kirjoittavat käännösteknologiaan liittyvistä tekijänoikeusongelmista.

Viestintäoikeudellinen tutkimus ja alan yliopistollinen opetus ovat vakiintumassa Suomessa. Nettiajan oikeus on järjestyksessä kymmenes Viestintäoikeuden vuosikirja. Sen kirjoittajat ovat pääosin viestintäoikeuden tutkijoita Helsingin yliopistossa.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Kansainvälisen talousoikeuden instituutti (KATTI)
Forum Iuris -julkaisusarja

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 19.5.2014 9.00
Muokattu 16.4.2015 14.58