Oikeustieteen termitietokanta

Oikeustieteen termitietokanta on avoin palvelu, jossa oikeuskielen termit määritellään kattavasti ja tieteellisellä tarkkuudella. Termitietokantaa on kirjamuotoisen, moniosaisen oikeustietosanakirja Encyclopaedia Iuridica Fennican (EIF) kaivattu seuraaja.

​Oikeustieteen termitietokanta syntyi osana kaikkia tieteenaloja koskevaa Tieteen kansallinen termipankki -hanketta. Oikeustieteen termitietokannan sisällöllisestä toteuttamisesta vastaa Suomalainen Lakimiesyhdistys (SLY). Termitietokannan päätoimittajaksi Suomalaisen lakimiesyhdistyksen hallitus nimesi pitkän linjan oikeuskielen asiantuntijan, oikeuslingvistiikan emeritusprofessori Heikki E. S. Mattilan. Toimituskunnassa on mukana 27 oikeusalakohtaista toimittajaa, jotka puolestaan kokoavat oman alansa kirjoittajatyöryhmän.

Oikeustieteen termitietokannan kokoamisessa on perustana käytetty Encyclopaedia Iuridica Fennica oikeustietosanakirjaa. Useat oikeudenalat ovat kuitenkin kehittyneet merkittävästi EIF:n valmistumisen jälkeen. Näillä aloilla artikkelikokonaisuus on suunniteltu pitkälti uudelleen.

Verkossa tuotettua tietokantaa varten EIF-artikkeleita päivitetään ja tiivistetään. Termitietokannan artikkelit ovatkin yleisesti lyhyempiä kuin painetussa oikeustietosanakirjassa. Verrattuna painettuun muotoon sähköinen muoto mahdollistaa mm. monipuoliset sanahaut ja tarvittaessa tietojen myöhemmän helpon päivittämisen.

Oikeustieteen termitietokantaan pääsee suoraan Tieteen termipankin aloitussivulta, eikä palvelu edellytä erillistä kirjautumista. Termipankin artikkeleita voi hakea etenemällä juridisten luokittelujen mukaisesti oikeusalojen mukaisista pääluokista siihen alaluokkaan, johon haettava artikkeli kuuluu. Sana-artikkeleiden Lähikäsitteet-kohdassa olevien linkkien avulla on mahdollista päästä eteenpäin aiheeseen liittyviin muihin sana-artikkeleihin. Myös vapaatekstihaku on termitietokannassa mahdollista.

Oikeustieteen termitietokantatyö aloitettiin keväällä 2012. Termitietokannassa on nyt 1293 artikkelia. Käytännön syistä kaikilla oikeudenaloilla ei ole voitu edetä samaan tahtiin. Muutamilla aloilla suurin osa artikkeleista on jo syötetty tietokantaan, toiset työryhmät eivät vielä ole näin pitkällä. Tavoitteena on ensi vaiheessa laatia tietokantaan noin 3000 artikkelia käsittävä kokonaisuus.

Termitietokanta on nykyiselläänkin hyvä lähde oikeustieteen termien määritelmien ja niihin liittyvien lisäviitteiden hakuun. Valmistuessaan tietokanta tulee tarjoamaan käyttäjilleen laajan ja helppokäyttöisen oikeudellisen tiedon työkalun. Tämä edellyttää luonnollisesti, että tietokannan teknisestä ylläpidosta ja artikkelien jatkuvasta päivityksestä huolehditaan tulevaisuudessa. Tarkoituksena onkin, että Oikeustieteen termitietokannalla on myös jatkossa pysyvä toimituskunta, joka valvoo, että kirjoittajat pitävät artikkelinsa ajan tasalla.

 

Oikeustieteen termitietokanta
Oikeustieteen termityö. Tieteen termipankin blogi 26.6.2012
Tieteen termipankki
Suomalainen Lakimiesyhdistys (SLY)

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 12.1.2015 9.00
Muokattu 20.4.2015 14.35