Oikeusvaltiokertomus 2020

Oikeusvaltiokertomus 2020 : oikeusvaltiotilanne Suomessa. Bryssel, Euroopan komissio, 2020. 16 s.

Euroopan unionin jäsenmaiden oikeusvaltiotilanteesta on julkaistu ensimmäinen vuosikertomus. Kertomus on osa uutta eurooppalaista oikeusvaltiomekanismia, ja tarkastelu toistetaan vuosittain.

Jokaisen jäsenmaan tilanteesta koostettu kertomus koostuu neljästä osiosta, jotka ovat oikeuslaitos, korruptiontorjunta, tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus sekä muut hallitusjärjestelmien osien keskinäisen valvonnan kysymykset. Yleisenä huomiona komissio kertoo, että jäsenmaissa oikeusvaltionormit ovat tiukat mutta oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu merkittäviä haasteita.

Suomen osalta tunnustetaan hyvä ja korkeatasoinen oikeusvaltiotilanne, mutta nostetaan myös puutteita. Osaan näihin puutteisiin on valmisteilla uudistuksia, kuten lobbauksen sääntely ja toimittajien suojelu laittomilta uhkauksilta ja verkossa tapahtuvalta maalittamiselta.

Oikeusvaltiokertomus 2020 : oikeusvaltiotilanne Suomessa

2020 års rapport om rättsstatsprincipen : Landskapitel om situationen i fråga om rättsstatsprincipen i Finland

Oikeusvaltioperiaate: Ensimmäinen vuosikertomus oikeusvaltiotilanteesta Euroopan unionissa. Euroopan komission tiedote 30.9.2020

2020 Rule of law report - Communication and country chapters. European Commission 30.9.2020

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 13.10.2020 9.00
Muokattu 13.10.2020 10.59